Klausul

Hvad er en klausul?

Klausul

En klausul er en tillægsbestemmelse, som har indflydelse på et dokuments gyldighed. Klausuler bruges eksempelvis i ansættelseskontrakter og salgskontrakter.

En klausul kan indskrænke eller ophæve en kontrakt eller aftales gyldighed. Eksempelvis bruges klausuler i mange ansættelsesaftaler og direktørkontrakter til at bestemme, hvad en ansat må foretager sig efter endt ansættelse. De bruges også til at bestemme reglerne for videresalg i en salgsaftale.

De mest brugte eksempler på klausuler er konkurrenceklausuler, jobklausuler eller kundeklausuler. De sætter rammerne for, hvad en ansat må foretage sig efter sin fratrædelse eller afskedigelse. I 2016 vedtog man i Danmark en lov, der sætter rammerne for sådanne klausuler.

Eksempel på en klausul - Konkurrenceklausul

Konkurrenceklausuler handler om, hvilken type arbejde en ansat må udføre efter sin fratrædelse. Det er altså en forlængelse af loyalitetspligten. Det kan eksempelvis være en klausul i en ansættelsesaftale, der specificerer, hvilke virksomheder eller brancher en ansat må arbejde i efter sin fratrædelse. Konkurrenceklausuler specificerer altså, at en ansat ikke må tage arbejde hos en konkurrerende virksomhed i et vist tidsrum (højst 12 måneder). Det gør man blandt andet for at sikre fortrolighed. En virksomhed betegnes som en konkurrent, hvis den tilbyder samme ydelser og produkter. 

Den første januar 2016 vedtog Folketinget nye krav til konkurrenceklausuler. Loven beskriver, at en ansat kun kan blive omfattet af en konkurrenceklausul, hvis denne er særligt betroet i eksempelvis forretningshemmeligheder og prispolitik. Den ansatte skal desuden have været ansat i mindst 6 måneder. 

En konkurrenceklausul giver den ansatte ret til kompensation, så længe klausulen varer. Kompensationen er 40 % af lønnen, hvis klausulen varer i 6 måneder og 60 % af lønnen, hvis klausulen varer i 12 måneder. Det koster altså en del penge at indskrive konkurrenceklausuler i sin medarbejderes kontrakter.

Som ansat skal man være opmærksom på, at en klausulforpligtelse ikke stavnsbinder en til ansættelsesstedet, og derfor forhindrer en fordelagtig lønudvikling. Som arbejdsgiver skal man være opmærksom på, at en ansat ikke tiltræder et job hos en konkurrerende virksomhed og tager værdifuld viden med sig.

Jobklausuler og andre klausuler

Jobklausuler er aftaler, som en arbejdsgiver indgår med en eller flere virksomheder for at hindre udveksling af ansatte virksomhederne imellem. Disse ofte gensidige aftaler kaldes også virksomhedsklausuler, medarbejderklausuler og non-solicitationsaftaler. 

Kundeklausuler er aftaler om, at en ansat i en vis periode efter fratrædelse ikke må tage job hos en arbejdsgivers forretningsforbindelser, eksempelvis leverandører og samarbejdspartnere. Kundeklausuler kan også kun gælde i højst 12 måneder. 

Uddannelsesklausuler er aftaler om, at en ansat mødes af en række forpligtelser ved at få sin uddannelse betalt af en arbejdsgiver. Enten skal man betale nogle udgifter tilbage eller også skal man være ansat i et vist tidsrum efter endt uddannelse. 

Tilbagekøbsklausuler pålægger en medarbejder at tilbagesælge aktier, som er blevet erhvervet under en ansættelse.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook