Know-how

En introduktion til det ophavsrettelige begreb know-how

Know-how

Denne artikel giver en kort introduktion til det juridiske begreb know-how, som ofte indgår i ansættelseskontrakter.

Know-how er de praktiske færdigheder og erfaringer (som ikke er faglig viden), der gør en person i stand til at skabe et produkt eller udføre et et stykke arbejde. Det kommer af engelsk og betyder “vide hvordan”. 

Man opfatter know-how som idéer og viden, der er afgørende for en virksomheds konkurrenceevne. 

Know-how og immaterielle rettigheder 

Du vil ofte finde beskrivelser af know-how i afsnit om immaterielle rettigheder, eksempelvis i ansættelseskontrakter og konsulentaftaler. Idéer og principper er i udgangspunktet ikke beskyttet af ophavsretsloven. Dermed er know-how heller ikke ophavsretsligt beskyttet ved mindre, det er indskrevet i en kontrakt. Hvis man undergraver virksomheden ved at lække oplysinger, vil man som ansat dog handle på kant med markedsføringsloven.

Man indgår ofte aftaler om beskyttelse know-how, altså den information en ansat får i forbindelse med sin ansættelse, for at vedkommende ikke skal kunne bruge dem i konkurerende virksomheder efter endt fratrædelse.Når man beskytter virksomhedens know-how, sørger man for den ansattes fortrolighed og loyalitet. Nogle gange vil beskyttelsen af know-how også indgå i tidsbestemte klausuler (eksempelvis hvis det strække ud over ansættelses varighed).

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use