Know-how

En introduktion til det ophavsrettelige begreb know-how

Know-how

Denne artikel giver en kort introduktion til det juridiske begreb know-how, som ofte indgår i ansættelseskontrakter.

Know-how er de praktiske færdigheder og erfaringer (som ikke er faglig viden), der gør en person i stand til at skabe et produkt eller udføre et et stykke arbejde. Det kommer af engelsk og betyder “vide hvordan”. 

Man opfatter know-how som idéer og viden, der er afgørende for en virksomheds konkurrenceevne. 

Know-how og immaterielle rettigheder 

Du vil ofte finde beskrivelser af know-how i afsnit om immaterielle rettigheder, eksempelvis i ansættelseskontrakter og konsulentaftaler. Idéer og principper er i udgangspunktet ikke beskyttet af ophavsretsloven. Dermed er know-how heller ikke ophavsretsligt beskyttet ved mindre, det er indskrevet i en kontrakt. Hvis man undergraver virksomheden ved at lække oplysinger, vil man som ansat dog handle på kant med markedsføringsloven.

Man indgår ofte aftaler om beskyttelse know-how, altså den information en ansat får i forbindelse med sin ansættelse, for at vedkommende ikke skal kunne bruge dem i konkurerende virksomheder efter endt fratrædelse.Når man beskytter virksomhedens know-how, sørger man for den ansattes fortrolighed og loyalitet. Nogle gange vil beskyttelsen af know-how også indgå i tidsbestemte klausuler (eksempelvis hvis det strække ud over ansættelses varighed).

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook