Kommanditselskab

Hvad er et kommanditselskab?

Kommanditselskab

Her finder du en grundlæggende guide til virksomhedsformen kommanditselskab (K/S), samt fordele og ulemper ved netop denne type virksomhed.

Et kommanditselskab (K/S) er en hybrid selskabsform, altså en blanding af to selskabsformer. Kommanditselskaber består derfor af minimum to personer. Mindst en af dem skal hæfte personligt (kompletaren) og en anden (kommanditisten) skal hæfte begrænset - altså for den kapital, vedkommende selv har indskudt. Når kommanditisterne har indskudt en bestemt mængde kapital i aktier, karakteriseres selskabet som et partnerselskab (P/S).

  

Som med de fleste andre selskabsformer, kan både virksomheder og privatpersoner være hæftende parter. Der er desuden heller ikke nogle krav til den kapital, som et kommanditselskab skal have. 

Kommanditselskab og love

Der er ikke nogen specifik lov om og for kommanditselskaber, så selskabsformen er kun i begrænset omfang reguleret og nævnes næsten ikke i selskabsloven. Formen reguleres dog af årsregnskabsloven

Når man stifter et et kommanditselskab, skal forholdet mellem kompletaren og kommanditisten reguleres i vedtægterne. Man kan yderligere vælge at lave en mere ekstensiv ejeraftale, som i modsætning til vedtægterne ikke behøver at være offentlig tilgængelig. 

Fordele og ulemper ved at have et kommanditselskab 

Et kommanditselskab er ligesom et interessentskab ikke selvstændigt skattepligtigt. Derfor vil over- og underskud medtage direkte på ejernes selvangivelse. Det er særligt smart, hvis der er underskud, da det så kan trækkes fra ejernes øvrige indtægter.   

Kommanditselskaber kan dannes med en enkelt komplementar som et anpartsselskab med minimum af kapital, hvormed man kan omgå loven om ubegrænset hæftelse. Det har givet selskabsformen et dårligt ry.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook