Kommanditselskab

Hvad er et kommanditselskab?

Kommanditselskab

Her finder du en grundlæggende guide til virksomhedsformen kommanditselskab (K/S), samt fordele og ulemper ved netop denne type virksomhed.

Et kommanditselskab (K/S) er en hybrid selskabsform, altså en blanding af to selskabsformer. Kommanditselskaber består derfor af minimum to personer. Mindst en af dem skal hæfte personligt (kompletaren) og en anden (kommanditisten) skal hæfte begrænset - altså for den kapital, vedkommende selv har indskudt. Når kommanditisterne har indskudt en bestemt mængde kapital i aktier, karakteriseres selskabet som et partnerselskab (P/S).

  

Som med de fleste andre selskabsformer, kan både virksomheder og privatpersoner være hæftende parter. Der er desuden heller ikke nogle krav til den kapital, som et kommanditselskab skal have. 

Kommanditselskab og love

Der er ikke nogen specifik lov om og for kommanditselskaber, så selskabsformen er kun i begrænset omfang reguleret og nævnes næsten ikke i selskabsloven. Formen reguleres dog af årsregnskabsloven

Når man stifter et et kommanditselskab, skal forholdet mellem kompletaren og kommanditisten reguleres i vedtægterne. Man kan yderligere vælge at lave en mere ekstensiv ejeraftale, som i modsætning til vedtægterne ikke behøver at være offentlig tilgængelig. 

Fordele og ulemper ved at have et kommanditselskab 

Et kommanditselskab er ligesom et interessentskab ikke selvstændigt skattepligtigt. Derfor vil over- og underskud medtage direkte på ejernes selvangivelse. Det er særligt smart, hvis der er underskud, da det så kan trækkes fra ejernes øvrige indtægter.   

Kommanditselskaber kan dannes med en enkelt komplementar som et anpartsselskab med minimum af kapital, hvormed man kan omgå loven om ubegrænset hæftelse. Det har givet selskabsformen et dårligt ry.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use