Konkurs

Hvad er konkurs?

Konkurs

Konkurs er, når en virksomhed eller privatperson ikke længere kan betale sin gæld. Når det sker, indleder skifteretten en konkursbehandling, der skal tage stilling til, hvordan gælden bliver afviklet på bedst mulig vis.

Hvad er konkurs?

Konkurs er en juridisk proces, der sættes i gang, når en virksomhed eller privatperson ikke længere kan betale sin gæld til kreditorer. Når dette sker for en privatperson, vil det typisk føre til gældssanering.

Både skyldneren eller en af deres kreditorer kan sende en konkursbegæring til skifteretten. En konkursbegæring koster 750 kroner i retsafgift. Konkursbegæringen skal indeholde navn og adresse på skyldneren og eventuelt et CVR-nummer på virksomheden.

Hvis du eller din virksomhed går konkurs, mister du retten til at bestemme over aktiver, som er tilknyttet den juridiske enhed, der er gået konkurs. Det betyder, at hvis du gennemgår personlig konkurs, kan du ikke længere råde over din bil, hus, bankkonto m.m. Hvis det derimod er din virksomhed eller organisation, der er begæret konkurs, vil det være den værdi, som virksomheden eller organisationen ejer. Det kunne være erhvervsejendomme, computere, kontorartikler, firmabiler med mere.

Hvad betyder insolvent?

En person eller virksomhed går konkurs, hvis de er insolvente. “Insolvent” betyder, at skyldneren ikke kan betale af på gælden til tiden. Det betyder, at de ikke har råd til at dække afbetaling på gælden med det beløb, de i forvejen havde aftalt i gældsbrevet eller låneaftalen. Man er ikke insolvent, hvis de betalingsvanskelighederne kun kan forventes at være midlertidige.

Når konkursen finder sted, vil skifteretten gennemgå skyldnerens aktiver og gæld, så kreditorerne kan blive betalt – i en bestemt rækkefølge.

Konkursloven og gældssanering

Siden konkursloven blev ændret i 2006, har det været muligt at få gældssanering samtidig med, at konkursen bliver afviklet af skifteretten. Det betyder, at virksomhedens ejer eller ejere hurtigere og nemmere har kunnet betale sin gæld og slippe for en langdraget konkursbehandling.

Det betyder, at hvis du gerne vil hurtigt videre efter din virksomhed er gået konkurs – ved for eksempel at starte en ny virksomhed eller blive lønmodtager – kan det være en fordel at anmode om gældssanering under konkursbehandlingen.

Hvad er personlig konkurs?

Personlig konkurs er, når du som privatperson ikke længere kan betale din gæld til tiden. Det kan have vidtstrakte konsekvenser at gå konkurs. Du kan risikere, at du skal sælge din bil, dit hus og andre ejendomme. Typisk vil skifteretten se på din gæld og vurdere om, du kan få gældssanering. Kravet for gældssanering er, at du har gæld, du ikke kan betale tilbage, medmindre du får gældssanering.

Din ansøgning om gældssanering skal indgives til skifteretten i forbindelse med konkursbehandlingen. Hvis du bliver gældssaneret, vil du skulle leve under et stramt budget, indtil din gæld er betalt af. Det betyder, at udover penge til dine boligudgifter, vil skifteretten fastlægge et rådighedsbeløb til dig. Resten af overskuddet af din indkomst vil gå til at betale dine kreditorer.

Der tages naturligvis også hensyn til om, du har børn og andre forhold, såsom sygdom, der kræver medicin m.m.


Konkurs – forløbet i skifteretten

Når skifteretten modtager en konkursbegæring, vil de tage stilling til selve sagen. Hvis skifteretten mener, at der er en sag, vil de erklære virksomheden eller personen konkurs ved et konkursdekret. Når det er udstødt må den konkursramte ikke længere modtage betaling eller andre ydelser. De må heller ikke overdrage eller give ejendele væk.

Når skyldneren eller en af deres kreditorer begærer konkurs, overgår alle aktiver til et konkursbo. Konkursboet bliver bestyret af en kurator eller en bobestyrer. Det passer på aktiverne, indtil skifteretten har afklaret, hvad hver kreditorer kan gøre krav på. Formålet med konkursboet er at undgå, at kreditorerne konkurrerer om at komme først til de enkelte aktiver.

Ikke alle aktiver bliver overtaget af konkursboet. Det er fordi retsplejeloven kræver, at den konkursramte kan opretholde et beskedent hjem. Konkursboets opgave er at sælge eller anden vis afvikle de aktiver, så gælden kan blive betalt. Det kan for eksempel ske via tvangsauktioner. Når de aktiver er blevet afviklet, skal pengene for salget fordeles blandt kreditorerne. Det sker i en prioriteret rækkefølge. 

Den rækkefølge er:

  1. Kurator
  2. Retsafgifter
  3. Virksomhedens medarbejdere (for eksempel, hvis de er skyldt løn)
  4. Virksomhedens leverandører
  5. Øvrige kreditorer

Når dette er overstået, er virksomheden officielt gået konkurs. Det betyder, at den vil blive afregistreret som virksomhed i CVR-registret.


Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook