Kontrolpakken

Kontrolpakken

Kontrolpakken er det populært givede navn til et lovforslag, der styrker Erhvervsstyrelsens kontrol af selskaber og regnskaber.

Hvad er kontrolpakken?

Kontrolpakken er det gængse navn for loven vedtaget d. 12. maj 2020, også kaldet lovforslag 110 A. Loven træder fuldt i kraft fra 1. januar 2021 og stiller nogle skærpede krav til at drive virksomhed og føre regnskab i Danmark.

Formålet er at gøre det nemmere at bekæmpe svindel og økonomisk kriminalitet. Det er også et led i kampen mod hvidvask, der i de senere år har fået stor medieomtale. 

Love der ændres

Kontrolpakken indfører ændringer i flere love, blandt andet:

  • Årsregnskabsloven
  • Selskabsloven
  • Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
  • Revisorloven

Hvad betyder kontrolpakken for virksomheder?

Det er primært selskaber, der rammes af lovændringerne. 

Regnskabskontrol

Først og fremmest skærpes regnskabskontrollen. Virksomheder, der i henhold til årsregnskabslovens § 32 ikke har oplyst deres nettoomsætning forpligtes til at indberette dette i forbindelse med årsrapporten.

Dette gøres for at kontrollere at virksomhederne regnes under den korrekte selskabsklasse.

Erhvervsstyrelsen kan dermed også trække offentliggjorte regnskaber tilbage, hvis de har alvorlige mangler.

Selskabskontrol

Der skærpes en række omstændigheder omkring selskaber og ledelser af selskaber.

Det drejer sig blandt andet om at:

  • Kontrolpakken indeholder krav om at den registrerede selskabsledelse faktisk er personer, der fungerer som ledelsesmedlemmer.
  • Der er flere tiltag, der giver Erhvervsstyrelsen større muligheder for at kontrollere indberettede oplysninger.
  • Ved kontante kapitalforhøjelser skal der være dokumentation for indbetalingen ligesom ved stiftelse af nye selskaber.

En af de største ændringer er dog et skærpet fokus på opbevaring af selskabsdokumenter. Det kan du læse mere om her

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use