Kontrolpakken

Kontrolpakken

Kontrolpakken er det populært givede navn til et lovforslag, der styrker Erhvervsstyrelsens kontrol af selskaber og regnskaber.

Hvad er kontrolpakken?

Kontrolpakken er det gængse navn for loven vedtaget d. 12. maj 2020, også kaldet lovforslag 110 A. Loven træder fuldt i kraft fra 1. januar 2021 og stiller nogle skærpede krav til at drive virksomhed og føre regnskab i Danmark.

Formålet er at gøre det nemmere at bekæmpe svindel og økonomisk kriminalitet. Det er også et led i kampen mod hvidvask, der i de senere år har fået stor medieomtale. 

Love der ændres

Kontrolpakken indfører ændringer i flere love, blandt andet:

  • Årsregnskabsloven
  • Selskabsloven
  • Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
  • Revisorloven

Hvad betyder kontrolpakken for virksomheder?

Det er primært selskaber, der rammes af lovændringerne. 

Regnskabskontrol

Først og fremmest skærpes regnskabskontrollen. Virksomheder, der i henhold til årsregnskabslovens § 32 ikke har oplyst deres nettoomsætning forpligtes til at indberette dette i forbindelse med årsrapporten.

Dette gøres for at kontrollere at virksomhederne regnes under den korrekte selskabsklasse.

Erhvervsstyrelsen kan dermed også trække offentliggjorte regnskaber tilbage, hvis de har alvorlige mangler.

Selskabskontrol

Der skærpes en række omstændigheder omkring selskaber og ledelser af selskaber.

Det drejer sig blandt andet om at:

  • Kontrolpakken indeholder krav om at den registrerede selskabsledelse faktisk er personer, der fungerer som ledelsesmedlemmer.
  • Der er flere tiltag, der giver Erhvervsstyrelsen større muligheder for at kontrollere indberettede oplysninger.
  • Ved kontante kapitalforhøjelser skal der være dokumentation for indbetalingen ligesom ved stiftelse af nye selskaber.

En af de største ændringer er dog et skærpet fokus på opbevaring af selskabsdokumenter. Det kan du læse mere om her

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook