Kryptering

Hvad er kryptering?

Kryptering

Kort sagt er kryptering en proces, hvor information gøres ulæseligt for uvedkommende parter.

Kryptering er et underområde i kryptologien (læren om hemmeligholdelse af information), som handler om at hemmeligeholde information mod at blive opsnappet af en uvedkommende tredjepart. Det er altså en måde at sikre data på, hvad end det er filer lokalt på en computer eller filer der transmitteres via en cloudbaseret kommunikationskanal (eksempelvis en email).

Med en kryptering bliver den oprindelige information omdannet til information, som ikke er læseligt for andre parter end afsender og modtager. Dermed kan man sige, at kryptering er en proces. I dag bruges kryptering i mange sammenhænge; eksempelvis i blockchain-teknologier og ved kryptovaluta. Det er dog særligt interessant for alle typer virksomheder med de nye krav til kryptering af email. Kryptering nævnes desuden som en væsentlig sikkerhedsmekanisme i persondataforordningen (GDPR) og de afsnit, der omhandler privacy by design.


Hvad er kryptering?

Kort sagt er kryptering en proces, hvor information gøres ulæseligt for uvedkommende parter. Den modsatte proces kaldes dekryptering og er altså en måde at gøre ellers krypteret information læseligt igen.Grundlæggende er der to former for kryptering: 1. kode hvor sætninger og ord omformes til kodeord eller 2. chifferskrift hvor teksten ændres tegn for tegn.

En kryptering kan have varierende sværhedsgrad og omfatter alt fra simple substitutioner til avancerede kombinationer og ombytninger. En hovedregel er, at dekrypteringen gerne skal kræve mere, end selve informationen er værd.


Datasikkerhed og kryptering

I udgangspunktet er transmission af data relativt ubeskyttet. Det vil sige, at man potentielt kan læse en email ligesom nemt, som hvis man åbner et brev og læser det. Hvis ikke man allerede arbejder dataetisk, påbyder nye krav fra Datatilsynet, at mails med personfølsomt indhold (særligt de sensitive information i henhold til persondataforordningens artikel 9) kun sendes via en krypteret email. Her skal skal både afsender og modtager benytte sig af samme krypteringsnøgle.

I det tilfælde man skal afsende kontrakter, kan man vælge at erstatte email med Contractbooks kontrakthåndteringsplatform, hvor kommunikationen også er underlagt kryptering. Dermed kan man sikkert sende og få underskrevet mails imellem sig.


Contractbook er et dansk legal tech, som faciliterer en digital platform, hvor man kan udforme kontrakter baseret på kontraktskabeloner, underskrive med digital signatur og opbevar alt samlet og digitalt - ét sted.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use