Kryptovaluta

Hvad er kryptovaluta?

Kryptovaluta

Kryptovaluta er en virtuel valutatype, som er decentraliseret og verificeret af en kryptografisk teknologi, som eksempelvis blockchain.

Hvad er kryptovaluta? 

Kryptovaluta (også kendt som crypto currency) er ligesom analoge penge et byttemiddel. Med kryptovaluta bruger man dog en kryptografi til at sikre og verificere salg og andre transaktioner. Kryptovaluta er derudover en digital eller virtuel valuta, som repræsenterer nogle værdier, der hverken er udstedt af centralbanker eller offentlige myndigheder. Sådanne virtuelle valutaer har været kendt længe, men det er først nu teknologien til at verificere beløbene har nået et mere sikkert niveau. 

Man må ikke forveksle kryptovalutaer med e-penge, da e-penge fungerer som en digital repræsentation af fysisk fiat valuta. Kryptovaluta kan potentielt opfylde penges almindelige funktioner, men har endnu ikke tilsvarende kvalitet, da det ikke besidder en obligatorisk, bred og universel accept som betalingsmiddel. Ens kryptovaluta opbevares i en såkaldt wallet, der fungerer lidt ligesom en bankkonto.

Kryptovaluta og fiat valuta 

Kryptovaluta behøver ikke at være konvertibelt med normal fiat valuta. Da kryptovaluta er decentraliseret og sjældent bundet op på normal vestlig fiat valuta, er det ikke muligt at gøre krav på vekslingen. Ikke desto mindre anvendes kryptovaluta alligevel til overførsler, betalinger eller digital opbevaring. Du kan derfor heller ikke bruge kryptovaluta til eksempelvis valid egenkapital eller fremgå i ejerbøger endnu. 

Centraliserede systemer som regeringer, banker og økonomisystemer styrer udbuddet af valuta ved at printe fiatpenge eller tilføje e-penge til digitale bankbøger. Det kan ikke lade sig gøre i et decentraliseret og kollektivt system som kryptovalutaer udgør. Ofte skaber det en mere usikker valuta, der ikke nødvendigvis lader sig konvertere, men til gengæld er det muligt at vinde store afkast hurtigt. 

Bitcoin 

I 2009 publicerede pseudonymet “Satoshi Nakamoto” dokumentet “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” og grundlagde Bitcoin som den første kryptovaluta. Det er en decentraliseret peer-to-peer valuta, som hverken bliver udstedt eller bakket op af en centralbank, men alligevel kan bruges som betalingsmiddel. 

Bitcoin-valutaens transaktioner foregår i et lukket system med registrerede brugere og uden involvering af tredjeparter. Dette rum kontrolleres af en indbygget kode med kryptografiske algoritmer og protokoller - en såkaldt blockchain, der konstant validerer og sikrer alle kryptovaluta handler. At kryptovaluta ikke udstedes og kontrolleres af nogen udbyder, men i stedet udvindes og opretholdes ved hjælp af komplekse algoritmer med computerkraft, at man kun kan anvende det som betalingsmiddel ved betalingsmodtagers frivillige accept.

Bitcoin kontrolleres ikke af nogen offentlig myndighed, regulerende instans eller juridisk finansiel myndighed, hvilket betyder, at transaktioner og betalinger med Bitcoins ikke omfattes af finansielle regler og lovgivning. Fraværet af en tredje instans til at skabe grundlaget for pålideligheden og tilliden til fiat valutaer, er det essentielle element i Bitcoin og nyere kryptovalutaer.

En afgørende faktor i ethvert pengesystem er, at forbrugere med rette kan have tillid til, at elektroniske betalinger og transaktioner gennemføres korrekt og at rette vedkommende modtager rette beløb. Bitcoin løser dog et fundamentalt og generelt problem for uregulerede virtuelle valutaer. Det forhindrer, at de samme penge kan bruges flere gange. 

I kraft af virtuelle- og kryptovalutaers digitale form, hvis digitale nøgler oplagres både online og offline på lokale netværk eller servere, er det relativt let at kopiere en mængde af valutaerne og herefter betale dén pengemængde til forskellige betalingsmodtagere. Det egentlige banebrydende element ved Bitcoin er, at det ovenfor nævnte dobbeltforbrugsproblem elimineres, uden at man får behov for en betroet tredjepart. Samtlige transaktioner, der opstår i Bitcoin-systemet, registreres i den offentlige transaktionslogbog, som alle besidder. Eftersom komponenterne i denne transaktionslogbog er “blokke” med transaktioner og disse er sammenkædet efter tidspunkt og kryptografisk sekvens, kaldes Bitcoins tillidssystem blockchain.

Der findes i dag mere end 1500 forskellige slags kryptovalutaer af varierende popularitet og værdi. Tallet er konstant stigende, da spekulation i deres værdi bliver mere og mere almindeligt. Ud over Bitcoin er Ethereum, Ripple og Litecoin ganske populære kryptovalutaer.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook