Legal tech

Hvad er legal tech?

Legal tech

Denne artikel er en introduktion til begrebet legal tech. Her kan du læse om, hvad legal tech er og hvordan Contractbook er en legal tech-løsning.

Legal tech (legal technology) er en bred betegnelse for teknologier og software, der bruges i den juridiske branche. Det omfatter både digitale produkter, der er rettet mod advokatbranchen og løsninger som tilbydes direkte til klienterne. Man ser således både legal tech-produkter, som understøtter advokaten og nogle, der overflødiggør eller udkonkurrerer advokaten ved at tilbyde automatiske løsninger til forbrugerne.

Legal tech omfatter en lang række teknologier. Det gælder alt fra blockchain, kunstig intelligens (AI), maskinlæring og SaaS-platforme som Contractbook, hvor du kan udforme kontrakter, underskrive dem med digital signatur og opbevare alle dine dokumenter i en cloud. Begrebet dækker desuden overhjemmesider, hvor du kan finde gode og billige advokater i dit nærområde.

Legal tech-branchen har oplevet stor fremgang de senere år, fordi det gør nogle juridiske praksisser og ydelser billigere og desuden kan effektivisere advokaternes daglige arbejde. Siden begyndelsen af 2000erne har digitaliseringen omstruktureret de fleste brancher – tydeligst med rejseindustrien og taxa-industrien.

Måske mere sammenligneligt har digitaliseringen haft stor betydning for revisions- og bogholderbranchen de senere år. Da advokatbranchen er endnu mere manuel end de fleste andre brancher, vurderer mange, at den kommer til at blive udsat forsamme behandling.  

Det er ikke så entydigt en trussel mod advokatstanden, som nogle har fremstillet det. Tværtimod peger flere tendenser i retningen af, at det tværtimod kan væve en effektivisering og dermed også en økonomisk gevinst, at de nye digitale teknologier gør deres indtog i den juridiske sektor. Legal tech vurderes til at være et $16.000.000.000 marked per juli 2018.

Hvad er legal tech?

Oprindeligt refererer legal tech til software, der hjælper advokater og advokatfirmaer i deres juridiske praksis. I løbet af de senere år er begrebet i højere grad begyndt at blive associeret med ny teknologi, der disrupter den traditionelle advokatstand ved at give adgang til software, som reducerer eller måske endda helt fjerner behovet for advokater.

Eksempler på legal tech omfatter både markedspladser, der forbinder kunder med advokater, redskaber til data-analyse, kunstig intelligens der kan scanne juridiske dokumenter, chatbots som kan besvare simple juridiske spørgsmål og robotter, der kan træffe hurtigere afgørelser.

Legal tech er alt fra AI til Contractbook
Legal tech er alt fra AI til Contractbook

Problemer med legal tech?

De seneste år har det fyldt meget, om advokaterne kunne blive erstattet af teknologien. Fortalere påpeger eksempelvis, at robotter og algoritmer i visse tilfælde kan bruges til at træffe mere korrekte afgørelser. Eksempelvis har en undersøgelse i USA vist, at dommernes adfærd bliver påvirket af, hvor trætte og sultne de er.

Omvendt har robotterne også vist sig at være sårbare og fejlbarlige. Der har blandt andet været eksempler på racistiske robotter i det amerikanske retsvæsen, der har været mere tilbøjelige til at prøveløslade hvide fanger end sorte fanger.

Der er ligeledes været snak, om hvorvidt digitaliseringen kan overflødiggøre nogle advokater, eller om det understøtter deres arbejde. På den ene side er der nye teknologier, som tilbyder billige juridiske produkter og smarte løsninger med kunstige intelligensformer, der er eller kan blive klogere end advokater af kød og blod.

På den anden side er der teknologier, som tværtimod overflødiggør en masse praktisk arbejde, så advokaterne kan blivemere klientcentrerede og yde en bedre service. Begge tendenser foregårsideløbende, men en ting er sikkert: advokaten vil ikke blive fuldstændig erstattet lige foreløbigt.

Contractbook som legal tech

Contractbook er en legal tech-løsning, der stiller juridiske dokumenter til rådighed, så firmaer der ellers ikke har råd til en advokat, kan få styr på deres kontrakter. Det kan eksempelvis være et IVS uden den store kapital eller små firmaer, der gerne vil have styr på deres persondata. Contractbook tilbyder nemlig en GDPR-venlig SaaS platform, hvor brugere kan udforme, underskrive og opbevarer juridiske dokumenter.

Derudover tilbyder Contractbook den avancerede udvidelse af deres kontrakthåndteringsplatform - Contractbook Suits - som er en digital platform til advokatbranchen. Her kan advokater overvåge og administrere deres klienters juridiske dokumenter, og derigennem blive mere klientcentrerede. Det giver desuden advokaterne mulighed for at yde en bedre service, spare tid og blive mere proaktive i deres tilgang til klienterne.

Dermed er Contractbook Suits et værktøj, der understøtter advokaternes arbejde, da de sparer en masse papirarbejde og kan bruge tid på det, de er gode til: juridisk rådgivning.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook