Lejeloven

En grundlæggende guide til lejeloven

Lejeloven

Denne artikel handler om lejeloven, der regulerer udlejning af ejendomme til private og erhverv. Her er information om reglerne for opsigelse og fastsættelse af husleje.

Lejeloven regulerer lejemål for private og virksomheder. Da man opfatter lejeren som den svage part, er loven skabt for at beskytte netop dem. I lejeloven finder du blandt andet regler for opsigelse, husleje, depositum og krav til lejemålets stand. Der er også beskrivelser af, hvad der skal ske i tilfælde af misligholdelse af lejekontrakter, eksempelvis i tilfælde af mangler.

Følg linket, hvis du i stedet leder efter låneaftaler.

Regler for opsigelse af lejemål 

Det gælder også, selvom det er tale om et tidsbegrænset lejemål (her opsiges lejen ved lejetidens udløb). Reglerne for opsigelse er dog mere lempelige, hvis lejer bor i samme bolig som udlejer. Det kunne eksempelvis være, hvis man lejer et værelse i en andens bolig. Hvis det ikke er tilfældet, oplister lejeloven følgende grunde til, at en udlejer kan opsige en lejer:

  • Hvis udlejer selv ønsker at bo i lejemålet, har lejer en opsigelsesvarsel på 1 år. Det er betinget af, at udlejer så også flytter ind.
  • Hvis ejendommen skal nedrives eller ombygges, hvormed lejer har en opsigelsesvarsel på 3 måneder.
  • Hvis lejer misligeholder lejekontrakten eller overtråder husordensregler om acceptabel adfærd. Hermed er udlejeren berettiget til at opsige lejeren med varsel på 3 måneder.

Disse regler kan ikke omgås, selvom de skrives ind i en lejekontrakt. Vi anbefaler dog, at du udformer en lejekontrakt alligevel, da den vil være med til at undgå

Regler for husleje i lejeloven

Fastsættelsen for husleje afhænger af, hvornår bygningen for lejemålet er taget i brug. Er bygningen taget i brug efter 31. december 1991, kan udlejer frit aftale lejen for en bolig med lejeren. Der er altså fri huslejefastsættelse. Mener man, at ens husleje er for høj, kan man klage til huslejenævnet.

Hvis bygningen er taget i brug før ovenstående dato, afhænger reglerne for fastsættelse af husleje af, hvilken kommune bygingen befinder sig i. Det er afgørende, om kommunen er omfattet af boligreguleringsloven. Den lov sikrer en vis form for lighed på boligmarkedet ved at sørge for, at huslejen ikke stiger uhæmmet. I kommuner, der er omfattet af boligreguleringsloven, skal udlejer kunne dokumentere, at der er øgede driftsomkostninger for at hæve huslejen.

Boligreguleringsloven giver altså lejere bedre rettigheder, fordi huslejen da er omkostningsbestemt. Det betyder, at huslejen bestemmes efter de omkostninger, der er forbundet med driften. Det er eksempelvis skat, afgifter, vedligeholdelse renter osv. I andre kommuner fastsættes lejen ved at sammenligne huslejen med lignende boliger i kvarteret.

Du finder kontraktskabeloner til lejekontrakter her.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook