Lejeloven

En grundlæggende guide til lejeloven

Lejeloven

Denne artikel handler om lejeloven, der regulerer udlejning af ejendomme til private og erhverv. Her er information om reglerne for opsigelse og fastsættelse af husleje.

Lejeloven regulerer lejemål for private og virksomheder. Da man opfatter lejeren som den svage part, er loven skabt for at beskytte netop dem. I lejeloven finder du blandt andet regler for opsigelse, husleje, depositum og krav til lejemålets stand. Der er også beskrivelser af, hvad der skal ske i tilfælde af misligholdelse af lejekontrakter, eksempelvis i tilfælde af mangler.

Følg linket, hvis du i stedet leder efter låneaftaler.

Regler for opsigelse af lejemål 

Det gælder også, selvom det er tale om et tidsbegrænset lejemål (her opsiges lejen ved lejetidens udløb). Reglerne for opsigelse er dog mere lempelige, hvis lejer bor i samme bolig som udlejer. Det kunne eksempelvis være, hvis man lejer et værelse i en andens bolig. Hvis det ikke er tilfældet, oplister lejeloven følgende grunde til, at en udlejer kan opsige en lejer:

  • Hvis udlejer selv ønsker at bo i lejemålet, har lejer en opsigelsesvarsel på 1 år. Det er betinget af, at udlejer så også flytter ind.
  • Hvis ejendommen skal nedrives eller ombygges, hvormed lejer har en opsigelsesvarsel på 3 måneder.
  • Hvis lejer misligeholder lejekontrakten eller overtråder husordensregler om acceptabel adfærd. Hermed er udlejeren berettiget til at opsige lejeren med varsel på 3 måneder.

Disse regler kan ikke omgås, selvom de skrives ind i en lejekontrakt. Vi anbefaler dog, at du udformer en lejekontrakt alligevel, da den vil være med til at undgå

Regler for husleje i lejeloven

Fastsættelsen for husleje afhænger af, hvornår bygningen for lejemålet er taget i brug. Er bygningen taget i brug efter 31. december 1991, kan udlejer frit aftale lejen for en bolig med lejeren. Der er altså fri huslejefastsættelse. Mener man, at ens husleje er for høj, kan man klage til huslejenævnet.

Hvis bygningen er taget i brug før ovenstående dato, afhænger reglerne for fastsættelse af husleje af, hvilken kommune bygingen befinder sig i. Det er afgørende, om kommunen er omfattet af boligreguleringsloven. Den lov sikrer en vis form for lighed på boligmarkedet ved at sørge for, at huslejen ikke stiger uhæmmet. I kommuner, der er omfattet af boligreguleringsloven, skal udlejer kunne dokumentere, at der er øgede driftsomkostninger for at hæve huslejen.

Boligreguleringsloven giver altså lejere bedre rettigheder, fordi huslejen da er omkostningsbestemt. Det betyder, at huslejen bestemmes efter de omkostninger, der er forbundet med driften. Det er eksempelvis skat, afgifter, vedligeholdelse renter osv. I andre kommuner fastsættes lejen ved at sammenligne huslejen med lignende boliger i kvarteret.

Du finder kontraktskabeloner til lejekontrakter her.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use