Lønseddel

Hvad er en lønseddel?

Lønseddel

En lønseddel er et skriftligt dokument der viser, at du har udført et bestemt stykke arbejde og er blevet kompenseret for det. Her får du et overbliv over hvad en lønseddel er, hvad en lønseddel skal indeholde samt hvornår man får sin lønseddel.

Hvad er en lønseddel?

En lønseddel er en skriftlig oversigt over, hvad du har tjent i en bestemt lønperiode. Den er ofte månedlig og bliver udarbejdet af din arbejdsgiver. Formålet med en lønseddel er at give et skriftligt dokument, der viser, at en lønmodtager har udført et bestemt stykke arbejde og blevet kompenseret i overensstemmelse med deres ansættelseskontrakt. Den kan også fortælle dig om, din arbejdsgiver har betalt din ATP (Arbejdsmarkedets tillægspension), Arbejdsmarkedsbidrag og A-skat af din løn.

Der er lovkrav om, at lønsedlen skal være skriftlig og læsbar, men ellers er der ingen specifikke formkrav. Det betyder, at den godt kan være skrevet i hånd, digitalt eller oprettet automatisk af et lønningssystem.

Alle lønmodtagere har krav på at modtage en lønseddel uanset lønperiode.

Hvad indeholder en lønseddel?

Lønsedler har ikke specifikke formkrav. Derfor er de også meget forskellige, fra arbejdsplads til arbejdsplads. Den kan tilpasses ens branche, men afhænger også af lønmodtagerens stilling, anciennitet, specifikationer i den ansattes ansættelseskontrakt og arbejdsgiverens egne præferencer.

Der er dog krav til selve indholdet. En lønseddel skal altid indeholde:

  • Lønmodtagerens navn, adresse og CPR-nummer
  • Lønindkomst for perioden
  • Den gældende lønperiode
  • Arbejdsgiverens navn, virksomhedens adresse og CVR- eller SE-nummer
  • Den indbetalte A-skat af lønnen
  • Arbejdsmarkedsbidrag

Ofte indeholder lønsedlen dog også andre oplysninger, der relaterer til ens løn eller beskatning. Det kan eksempelvis være det udbetalte beløb til lønmodtageren, timelønnen, overtid, ATP (Arbejdsmarkedets tillægspension), indbetaling til pensionsordning, fradrag, ferieregnskab, skattefri beløb, optjente feriedage, diverse tillæg og andre relevante økonomiske forhold.

Hvor og hvornår får man sin lønseddel?

Du modtager din lønseddel i slutning af din lønperiode. I de fleste ansættelsesforhold, vil det typisk være i slutningen af hver måned. Ofte den sidste arbejdsdag i måneden. Lønsedlen modtages oftest digitalt, enten i E-boks, per mail eller på anden vis gemme virksomhedens eget aflønningssystem. Det er vigtigt at kunne dokumentere ens ansættelsesforhold og løn, især hvis ens arbejdsgiver går konkurs og man skal søge om tabt løn hos Lønmodtagernes Garantifond.

Hvis du har mistet eller smidt din lønseddel ud, kan du anmode din arbejdsgiver om at udlevere dine lønsedler. De er forpligtet under loven om at gemme deres medarbejderes lønoplysninger i fem år.

Hvordan skal du forstå din lønseddel?

Det er vigtigt som lønmodtager at forstå sin lønseddel. Ofte kan der nemlig forekomme fejl eller uoverensstemmelser mellem ansættelseskontrakten og den udbetalte løn, pension, tillæg eller ferie. Derfor skal du også gerne gennemgå din lønseddel, når du modtager den.

Bestemte begreber og termer i lønsedlen kan dog være svære at forstå. De punkter, der ofte skaber forvirring er bruttoløn, nettoløn, arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag), ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) og diverse tillæg.

Bruttoløn og nettoløn

Bruttoløn er din løn før skat, diverse bidrag og dine fradrag. Det er altså beløbet, som din arbejdsgiver betaler, men ikke den du får udbetalt. Nettoløn er det beløb, du får udbetalt. Det vil sige, at du har betalt din skat og diverse bidrag.

Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)

Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) er en 8% beskatning på al arbejdsindkomst.

ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension)

ATP, eller Arbejdsmarkedets tillægspension, er en obligatorisk pensionsordning for alle lønmodtagere i Danmark. Det er en supplerende pension til din folkepension og andre pensionsordninger. Er du selvstændig, er det frivilligt om, du vil tilslutte dig ATP-ordningen.

Tillæg

I visse virksomheder, institutioner og organisationer kan du som lønmodtager få tillæg. Det er en ekstra udbetaling, der kun gælder for dig, din afdeling eller din arbejdsrolle. Det kan være, fordi du har arbejdet der i flere år (anciennitetstillæg), noget du har forhandlet dig til (personligt tillæg), fordi du besidder en bestemt rolle på arbejdspladsen (funktionstillæg) eller fordi du har bestemte kompetencer (kvalifikationstillæg) m.m.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use