Løntilskud

Regler for løntilskud

Løntilskud

Denne artikel omhandler nogle af de regler, man bør være opmærksom på, hvis man ønsker en medarbejder på løntilskud.

I Danmark kan man ansætte en ledig og få løntilskud i 6 måneder. Det betyder, at man er almindeligt ansat eller i praktik, men at arbejdsgiveren modtager løn fra det offentlige: et løntilskud. På den måde kan arbejdsgiveren danne sig et indtryk af den ledige som medarbejder, og den ledige får chancen for at vise sig frem. Samtidig får den ledige mulighed for at opkvalificere sig. 

Regler for løntilskud 

Lønnen og arbejdsvilkårene (eksempelvis for opsigelse og ferie) følger områdets overenskomst. Det offentlige løntilskud svarer til den makimale dagpengesats - det vil sige 78.12 i timen (per 2018). Forholdet mellem en virksomhed og en person på løntilskud reguleres af en ansættelseskontrakt og efter hver lønperiode modtager man en lønseddel. Det fungerer sådan, at lønnen udbetales af en arbejdsgiver, og derefter refunderes beløbet af jobcentret, som har godkendt løntilskudsordningen. 

Formålet er ikke at virksomheder, kan skaffe sig billig eller sågar gratis arbejdskraft. Derfor må man ikke komme i løntilskud i en virksomhed, hvor man har været ansat eller som ejes af en ægtefælle. 

En ansat med løntilskud må ikke erstatte almindeligt ansatte. Der skal altså være tale en nettoudvidelse eller en merbeskæftigelse. Derudover skal der være et rimeligt forhold mellem lønnen til en normal ansat og den, der er ansat i løntilskud. 

For at komme på løntilskud, skal man have været ledig i 6 måneder. Derudover skal man modtage enten dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, førttidspension, revalidender eller være nyuddannet med handicap. Man kan enten selv finde en virksomhed eller henvises til en fra jobcentret. Se også vores artikel om virksomhedspraktik.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use