Løntilskud

Regler for løntilskud

Løntilskud

Denne artikel omhandler nogle af de regler, man bør være opmærksom på, hvis man ønsker en medarbejder på løntilskud.

I Danmark kan man ansætte en ledig og få løntilskud i 6 måneder. Det betyder, at man er almindeligt ansat eller i praktik, men at arbejdsgiveren modtager løn fra det offentlige: et løntilskud. På den måde kan arbejdsgiveren danne sig et indtryk af den ledige som medarbejder, og den ledige får chancen for at vise sig frem. Samtidig får den ledige mulighed for at opkvalificere sig. 

Regler for løntilskud 

Lønnen og arbejdsvilkårene (eksempelvis for opsigelse og ferie) følger områdets overenskomst. Det offentlige løntilskud svarer til den makimale dagpengesats - det vil sige 78.12 i timen (per 2018). Forholdet mellem en virksomhed og en person på løntilskud reguleres af en ansættelseskontrakt og efter hver lønperiode modtager man en lønseddel. Det fungerer sådan, at lønnen udbetales af en arbejdsgiver, og derefter refunderes beløbet af jobcentret, som har godkendt løntilskudsordningen. 

Formålet er ikke at virksomheder, kan skaffe sig billig eller sågar gratis arbejdskraft. Derfor må man ikke komme i løntilskud i en virksomhed, hvor man har været ansat eller som ejes af en ægtefælle. 

En ansat med løntilskud må ikke erstatte almindeligt ansatte. Der skal altså være tale en nettoudvidelse eller en merbeskæftigelse. Derudover skal der være et rimeligt forhold mellem lønnen til en normal ansat og den, der er ansat i løntilskud. 

For at komme på løntilskud, skal man have været ledig i 6 måneder. Derudover skal man modtage enten dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, førttidspension, revalidender eller være nyuddannet med handicap. Man kan enten selv finde en virksomhed eller henvises til en fra jobcentret. Se også vores artikel om virksomhedspraktik.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook