Markedsføringsloven

En grundlæggende introduktion til markedsføringsloven

Markedsføringsloven

Denne artikel handler om markedsføringsloven, der fastsætter nogle grænser for, hvordan virksomheder kan opføre sig overfor forbrugere og hinanden.

Markedsføringslovener til for at sikre forbrugerne mod virksomheder og konkurrenter mod hinanden.Det gør den ved at sørge for, at danske virksomheder overholder godmarkedsføringsskik og dermed opfører sig anstændigt, når de promoverer sigselv. Den sætter altså nogle juridiske grænser for, hvordan virksomhederopfører sig overfor forbrugere og hinanden.   

God skik og markedsføringsloven 

Markedsføringsloven påbyder virksomheder at tage hensyn til forbrugerne. Lovenbeskriver specifikt, at man skal tage særlige hensyn overfor børns naturligegodtroenhed. 

Først og fremmest må man ikke vildlede forbrugerne med urigtige oplysninger.Det angår både produktets eksistens, beskaffenhed, pris ellerforbrugerrettigheder (eksempelvis garantier). Hvis ikke man gør det, kan etsenere køb eller salg blive erklæret ugyldigt på grund af faktiske mangler. 

Man må heller ikke være for aggressiv i sine salgsmetoder - eksempelvis vedtrusler og tvang. 

Elektronisk markedsføring 

Ifølge markedsføringsloven må man ikke henvende sig til forbrugere ved opkaldeller mail med direkte markedsføring, ved mindre man har fået deres samtykke. Betingelserne skal desuden fremgå klart og tydeligt, når man forsøger at sælgevia opkald eller mail. Man skal desuden let og gebyrfrit kunne efterleve, hvisforbrugeren frabeder sig at blive kontaktet med markedsføring. 

Andre emner i markedsføringsloven 

Markedsføringsloven er for lang og omfattende til at komme rundt omkring alledele. Det er dog vigtigt at notere sig, at man ikke må lave sammenlignendereklamer, hvor man direkte henviser til en konkurrent. 

Man er forpligtet til at oplyse pris (herunder per måleenhed, hvis det errelevant) og ved visse varer, vil der også være fastsatte bestemmelser om, atman skal udstyre emballagen med specifikke varebetegnelser, symboler, indhold,sammensætning, holdbarhed og behandlingsmåde.

Kom i gang nu!