Misligholdelse

Guide til begebet misligholdelse

Misligholdelse

Misligholdelse er en juridisk betegnelse for, når en kontrakt eller aftale ikke er blevet overholdt. Her kan du læse om misligholdelse af købsaftaler og lejekontrakter.

Hvis en indgået kontrakt eller aftale ikke er blevet overholdt, er den med en juridisk betegnelse misligholdt. Det kan være, hvis en part underlader at opfylde sin del af en kontrakt, eksempelvis hvis en sælger ikke leverer det produkt, der blev lovet i en købsaftale

Om en kontrakt er misligholdt afhænger af de regler, der regulerer den specifikke type aftale, eksempelvis lejeloven, ferieloven eller selskabsloven. Hvis en kontrakt er misligholdt, har man en række beføjelser, som afhænger af parternes aftale og hvilken kontrakt, der er tale om. 

Misligholdelse af købsaftale 

Her sondrer man mellem forskellige typer af misligholdelse. Det kan man læse om i købeloven.

Forsinkelse: Hvis en vare bliver leveret senere end aftalt eller hvis betalingen for varen falder senere end aftalt. I tilfælde af forsinkelse vil køberen som udgangspunkt have ret til at ophæve købet. 

Faktiske mangler: En vare eller ydelse har en faktisk mangel, hvis dens tilstand, mængde eller kvalitet ikke er som aftalt. Det kan være svært at afgøre, og ofte tager man højde for, om manglen er uden for det acceptable og forventlige. 

Retsmangler: Når et retskrav hindrer brugen af en varer eller ydelse, er der en retsmangel. Det er eksempelvis i tilfælde af vanhjemmel: altså hvis det viser sig, at varen tilhører en anden eller at parten har begrænset ret til den - eksempelvis hvis en anden har patent på den.Der er forskellige retsvirkninger, man kan tage i brug i tilfælde af en misligholdelse. Eksempelvis kan man ophæve kontrakten eller forlange enten erstatning eller et nedslag i prisen. Man kan endvidere kræve, at kontrakten fastholdes. Hermed vil man kunne gå rettens vej for at kræve den varer eller pris, man har krav på jævnfør kontrakten. Da vil der være tale om en tvist

Misligholdelse af lejekontrakter 

Hvis en udlejer eller lejer handler i strid med lejekontraktens indhold eller lejelovgivningen, kaldes det også en misligholdelse. I tilfælde af misligholdelse har modparten ofte krav på at kunne ophæve lejekontrakten. Det kan læse mere om i lejeloven.

Lejers misligholdelse: Det kunne være, hvis huslejen falder senere end aftalt eller slet ikke betales. Såfremt pengene ikke er betalt i løbet af 14 dage, kan udlejer ophæve lejemålet. En misligholdelse kan også være, hvis lejeren bruger lejemålet til formål, der ikke er aftalt, hvis lejeren har vanrøgtet lejemålet eller hvis lejeren er fraflyttet i utide. 

Udlejers misligholdelse: Oftest forekommer udlejers misligholdelse, hvis lejemålet ikke står til rådighed i den stand, som lejeren via lejekontrakten eller lejeloven har krav på. Der vil lejer have krav på, at manglen bliver udbedret på udlejens bekostning. Udlejer kan også misligholde kontrakten i tilfælde af en retsmangel, altså hvis man udlejer et lejemål, man ikke har ret til at udleje.

Her kan du se skabeloner for lejekontrakter.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook