Momsindberetning

Hvad er en momsindberetning?

Momsindberetning

En momsindberetning er, når du indrapporterer din moms til SKAT. Den dækker både over din virksomheds købs- og salgsmoms. Størrelsen på din virksomheds omsætning dikterer typisk, hvor ofte du skal indgive din momsindberetning.

Hvad er momsindberetning?

En momsindberetning er en rapportering til SKAT om din virksomheds samlede moms for en given periode. Det vil sige, at den dækker over både køb og salg.

Købsmoms er momsen på de varer og ydelser, som en virksomhed køber. Salgsmoms dækker derimod de momspligtige varer og ydelser, som virksomheden sælger.

Alle virksomheder skal indberette moms til SKAT. Det er virksomhedens omsætning, der dikterer, hvor ofte der skal indberettes moms. Alle virksomheder, der sælger varer eller ydelser, er som regel momspligtig. Dette gælder dog ikke for virksomheder, der har en årlig omsætning på under 50.000,- kr.

Der er også andre undtagelser, såsom læger, banker, psykologer og virksomheder, der tilbyder uddannelse eller anden undervisning. De kan ofte også få momsfritagelse.

Erhvervelsesmoms (Moms på salg i EU uden moms)

Hvis du sælger varer eller ydelser i andre EU-lande, skal de salg også indberettes moms til SKAT. Dette er også tilfældet, selvom du ikke har pålagt køberen den sædvanlige moms på 25% ved salget. Inden for EU kaldes det for en erhvervelsesmoms.

Erhvervelsesmoms er ikke et reelt beløb, man skal betale. Det er derimod et beløb, der skal medtages i momsregnskabet. På den måde kan SKAT følge aktiviteten mellem Danmark og resten af EU.

EU-salg uden moms skal indberettes hver måned på SKAT.dk. Du skal dog kun indberette erhvervelsesmoms i de perioder, hvor du faktisk har EU-salg.

One Stop-moms

Fra 2015 blev der indført specielle momsregler for elektroniske ydelser og teleydelser, der bliver solgt til private forbrugere i EU. Ordningen blev også kendt som One Stop-moms.

One Stop-moms har medført, at din virksomhed har to valg. Den kan enten registreres, angive og betale moms i alle de lande, hvor du sælger dine ydelser. Eller også kan du vælge at registrere virksomheden i ét land, samt angive og betale EU-moms der.

One Stop-moms skal indberettes og betales d. 20. i måneden efter et kvartals afslutning. Det kan du gøre på SKAT.dk.

Frister for momsindberetning

Som virksomhed indberetter man sin moms enten månedligt, hvert kvartal eller halvårligt. Fristerne for momsindberetning afhænger af din selskabstype og din omsætning.

Du kan også søge om at indberette moms til de forskellige frister hos Skattestyrelsen.

Halvårlig momsindberetning

Hvis din virksomheds momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. årligt, og du tidligere har indberettet og betalt din moms til tiden.

Dette gælder dog ikke, hvis din virksomhed er blevet startet inden for de sidste halvandet år.

Kvartal momsindberetning

Hvis din virksomhed har en momspligtig omsætning på mellem 5 til 50 mio. kr. om året, skal du indberette og betale din moms hvert kvartal.

Dette er også tilfældet, hvis din virksomhed er nystartet. Efter du som nystartet virksomhed har indberettet moms i mindst 1½ år, vil Skattestyrelsen undersøge din virksomheds omsætning og ændre din afregningsperiode, baseret på din virksomheds omsætning.

Månedlig momsindberetning

I tilfældet af at din virksomhed har en momspligtig omsætning på over 50 mio. kr. om året, skal du indberette din moms på en månedlig basis.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook