Partnerselskab

Hvad er et partnerselskab? (P/S)

Partnerselskab

Her finder du en grundlæggende guide til virksomhedsformen partnerselskab (P/S), samt fordele og ulemper ved netop denne type virksomhed.

Et partnerselskab (P/S) er en blanding mellem et kommanditselskab og et aktieselskab. Det kaldes også et kommanditaktieselskab. Et kommanditselskab er en hybrid selskabsform, hvor nogle ejere hæfter personligt og andre ikke gør. Et partnerselskab er altså et selskab, hvor kommanditisterne har indskudt kapital, som er fordelt på aktier. De er med andre ord aktionærer i selskabet. Derfor hæfter de også kun med hæftelsen for indskud, mens komplementaren hæfter med aktie- eller anpartskapitalen i komplementarselskabet. 

Dermed kombinerer man muligheden for at hæfte begrænset med mulighed for blandt andet at lave skatteudskydelse. 

Love for et partnerselskab 

Et partnerselskab reguleres af selskabsloven. Partnerselskaber skal ligesom aktieselskaber have en direktion og en bestyrelse, ligesom de skal offentliggøre en revideret årsrapport. Der er desuden dokumentationskrav til vedtægter, stiftelsesdokumenter og ejerbøger, som normalt. 

Der er dog en række ekstra regler til stiftelsesdokumentet, som fremgår af selskabslovens Kapitel 21. 

På generalforsamlinger kan man vælge at omdanne et aktieselskab til et partnerselskab, men det kræver ændringer i vedtægterne. Det skal nemlig fremgå af vedtægterne, om der er regler for retsforholdet mellem aktionærerne og de fuldt ansvarlige deltagere. Det vil sige, at man angiver magtforholdet mellem kommanditisten og komplementaren. Dette forhold kan eventuelt uddybes i en ejeraftale.

Kom i gang nu!