Partnerselskab

Hvad er et partnerselskab? (P/S)

Partnerselskab

Her finder du en grundlæggende guide til virksomhedsformen partnerselskab (P/S), samt fordele og ulemper ved netop denne type virksomhed.

Et partnerselskab (P/S) er en blanding mellem et kommanditselskab og et aktieselskab. Det kaldes også et kommanditaktieselskab. Et kommanditselskab er en hybrid selskabsform, hvor nogle ejere hæfter personligt og andre ikke gør. Et partnerselskab er altså et selskab, hvor kommanditisterne har indskudt kapital, som er fordelt på aktier. De er med andre ord aktionærer i selskabet. Derfor hæfter de også kun med hæftelsen for indskud, mens komplementaren hæfter med aktie- eller anpartskapitalen i komplementarselskabet. 

Dermed kombinerer man muligheden for at hæfte begrænset med mulighed for blandt andet at lave skatteudskydelse. 

Love for et partnerselskab 

Et partnerselskab reguleres af selskabsloven. Partnerselskaber skal ligesom aktieselskaber have en direktion og en bestyrelse, ligesom de skal offentliggøre en revideret årsrapport. Der er desuden dokumentationskrav til vedtægter, stiftelsesdokumenter og ejerbøger, som normalt. 

Der er dog en række ekstra regler til stiftelsesdokumentet, som fremgår af selskabslovens Kapitel 21. 

På generalforsamlinger kan man vælge at omdanne et aktieselskab til et partnerselskab, men det kræver ændringer i vedtægterne. Det skal nemlig fremgå af vedtægterne, om der er regler for retsforholdet mellem aktionærerne og de fuldt ansvarlige deltagere. Det vil sige, at man angiver magtforholdet mellem kommanditisten og komplementaren. Dette forhold kan eventuelt uddybes i en ejeraftale.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook