Partnerselskab

Hvad er et partnerselskab? (P/S)

Partnerselskab

Her finder du en grundlæggende guide til virksomhedsformen partnerselskab (P/S), samt fordele og ulemper ved netop denne type virksomhed.

Et partnerselskab (P/S) er en blanding mellem et kommanditselskab og et aktieselskab. Det kaldes også et kommanditaktieselskab. Et kommanditselskab er en hybrid selskabsform, hvor nogle ejere hæfter personligt og andre ikke gør. Et partnerselskab er altså et selskab, hvor kommanditisterne har indskudt kapital, som er fordelt på aktier. De er med andre ord aktionærer i selskabet. Derfor hæfter de også kun med hæftelsen for indskud, mens komplementaren hæfter med aktie- eller anpartskapitalen i komplementarselskabet. 

Dermed kombinerer man muligheden for at hæfte begrænset med mulighed for blandt andet at lave skatteudskydelse. 

Love for et partnerselskab 

Et partnerselskab reguleres af selskabsloven. Partnerselskaber skal ligesom aktieselskaber have en direktion og en bestyrelse, ligesom de skal offentliggøre en revideret årsrapport. Der er desuden dokumentationskrav til vedtægter, stiftelsesdokumenter og ejerbøger, som normalt. 

Der er dog en række ekstra regler til stiftelsesdokumentet, som fremgår af selskabslovens Kapitel 21. 

På generalforsamlinger kan man vælge at omdanne et aktieselskab til et partnerselskab, men det kræver ændringer i vedtægterne. Det skal nemlig fremgå af vedtægterne, om der er regler for retsforholdet mellem aktionærerne og de fuldt ansvarlige deltagere. Det vil sige, at man angiver magtforholdet mellem kommanditisten og komplementaren. Dette forhold kan eventuelt uddybes i en ejeraftale.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use