Rammeaftale

Hvad er en rammeaftale?

Rammeaftale

Her finder du en kort introduktion til kontraktypen rammeaftale, som anvendes til at fastsætte vilkår for senere kontrakter.

En rammeaftale (framework agreement) er en løbende aftale mellem en ordregiver og en tilbudsgiver. Rammeaftalen fastsætter en række vilkår for kontrakter i en fastsat periode; eksempelvis pris, garantier, misligholdelse og værneting (lovvalg). 

Det er en aftale, hvor parterne kan regulere nogle mere almene spørgsmål i forbindelse med et salg. De vil så træde i kraft i efterfølgende og mere simple enkeltaftaler. Det kunne eksempelvis være simple købs- og salgsaftaler, der angiver, hvad der skal leveres og hvornår. Man indgår dem ofte ved begyndelsen af et samarbejde. Sagt på en anden måde fastlægger en rammeaftale rammen om de kontrakter, man senere indgår. Da vil rammeaftalen eventuelt være angivet som bilag til enkeltaftalen.

En rammeaftale er en kontraktform, som først får betydning, når parterne efterfølgende indleder en transaktion. Man kan sammenligne en rammeaftale lidt med en handelsbetingelse eller endnu bedre: en kollektiv overenskomst. De angiver nemlig også vilkår, som senere enkeltkontrakter (ansættesaftaler) skal rette sig efter. 

Når man indgår en rammeaftale, bør man også klargøre, hvad der sker i tilfælde af, at man ikke indgår enkeltaftaler. Ellers risikerer man at være bundet i det uendelige. Eksempelvis kan man skrive, at en rammeaftale bortfalder, hvis den ikke benyttes i et vist tidsrum. Eller man kan give parterne ret til opsigelse

Fordele ved en rammeaftale? 

En rammeaftale indeholder oftest ikke forpligtelser for ordregiveren. Til gengæld er tilbudsgiveren (leverandøren) forpligtet til at levere i overensstemmelse med rammeaftalen.

Det offentlige laver oftest en rammeaftale med tilbagevendende leverandører af eksempelvis software. Det gør de for at sikre en fast lav pris (ved køb af større partier) og for at sikre udbuddet. 

Samtidig får man mere fleksibilitet, når man skal købe ind, og man slipper for konstant at skulle forhandle vilkår. På den måde kan en rammeaftale være med til at sænke omkostningerne og resurseforbruget ved konstant at skulle forhandle nye indkøb og transaktioner. Det forudsætter naturligvis at rammeaftalen så også er fordelagtig.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook