Rammeaftale

Hvad er en rammeaftale?

Rammeaftale

Her finder du en kort introduktion til kontraktypen rammeaftale, som anvendes til at fastsætte vilkår for senere kontrakter.

En rammeaftale (framework agreement) er en løbende aftale mellem en ordregiver og en tilbudsgiver. Rammeaftalen fastsætter en række vilkår for kontrakter i en fastsat periode; eksempelvis pris, garantier, misligholdelse og værneting (lovvalg). 

Det er en aftale, hvor parterne kan regulere nogle mere almene spørgsmål i forbindelse med et salg. De vil så træde i kraft i efterfølgende og mere simple enkeltaftaler. Det kunne eksempelvis være simple købs- og salgsaftaler, der angiver, hvad der skal leveres og hvornår. Man indgår dem ofte ved begyndelsen af et samarbejde. Sagt på en anden måde fastlægger en rammeaftale rammen om de kontrakter, man senere indgår. Da vil rammeaftalen eventuelt være angivet som bilag til enkeltaftalen.

En rammeaftale er en kontraktform, som først får betydning, når parterne efterfølgende indleder en transaktion. Man kan sammenligne en rammeaftale lidt med en handelsbetingelse eller endnu bedre: en kollektiv overenskomst. De angiver nemlig også vilkår, som senere enkeltkontrakter (ansættesaftaler) skal rette sig efter. 

Når man indgår en rammeaftale, bør man også klargøre, hvad der sker i tilfælde af, at man ikke indgår enkeltaftaler. Ellers risikerer man at være bundet i det uendelige. Eksempelvis kan man skrive, at en rammeaftale bortfalder, hvis den ikke benyttes i et vist tidsrum. Eller man kan give parterne ret til opsigelse

Fordele ved en rammeaftale? 

En rammeaftale indeholder oftest ikke forpligtelser for ordregiveren. Til gengæld er tilbudsgiveren (leverandøren) forpligtet til at levere i overensstemmelse med rammeaftalen.

Det offentlige laver oftest en rammeaftale med tilbagevendende leverandører af eksempelvis software. Det gør de for at sikre en fast lav pris (ved køb af større partier) og for at sikre udbuddet. 

Samtidig får man mere fleksibilitet, når man skal købe ind, og man slipper for konstant at skulle forhandle vilkår. På den måde kan en rammeaftale være med til at sænke omkostningerne og resurseforbruget ved konstant at skulle forhandle nye indkøb og transaktioner. Det forudsætter naturligvis at rammeaftalen så også er fordelagtig.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use