Retlig mangel (Vanhjemmel)

Hvad er en retlig mangel?

Retlig mangel (Vanhjemmel)

Denne artikel er en introduktion til det juridiske begreb mangler - både det man kalder en faktisk mangel og en retlig mangel (vanhjemmel).

Når man indgår en købsaftale, vil man normalt have indskrevet en beskrivelse af varens beskaffenhed. Hvis varen viser sig ikke at leve op til det aftalte, vil man kalde det en mangel. Da vil der ifølge købeloven værebegået en misligholdelse af kontrakten. Alt efter typen og graden af manglen vil man som køber have forskellige muligheder. Man kan ophæve købet og eventuelt kræve erstatning. Eller man fastholde købet med afslag i pris eller krav om efterlevering.

Hvis der ikke er givet garantier, er det oftestkøberens ansvar at løfte bevisbyrden. Dog anvendes formodningsreglen i de første 6 måneder. Det vil sige, at man formoder, at fejlen er tilstede før købet, hvis den viser sig i løbet af de første 6 måneder. Derefter har køberenaltså bevisbyrden. Efter 2 år udløber reklamationsretten, og så vil man typisk ikke kunne søge om kompensation for en mangel, såfremt der ikke er givet en garanti.

I juridisk forstand skelner man mellem det, man kalder en faktisk mangel og en retlig mangel. Lad os se lidt nærmere på forskellen.

Retlig mangel (vanhjemmel)

En retlig mangel, også kendt som vanhjemmel, er, hvis en sælger har overdraget en varer (eksempelvis en ejendom) uden at have ret til det. Det kan være, hvis en person har udlejet en bolig uden at have juridiskebeføjelser til at gøre det. Eksempelvis hvis vedkommende ikke ejer boligen og ikke har ret til at udleje den ifølge den indgåede lejekontrakt.

Faktiske mangler

Faktiske mangler er i juridisk forstand, hvis det købte ikke lever op til aftalen. Det kan eksempelvis være, hvis en købt bolig har skader, som ikke blev oplyst ved købet.

Hvis det købtes beskaffenhed er ringere, end hvad man rimeligt kan forvente, er der dermed tale om en faktisk mangel. Hvis køberenburde have opdaget manglen ved undersøgelser af ejendommen, er der dog ikketale om en mangel. Det er dog også sælgerens pligt at stille alle oplysninger til rådighed ved salget. Derfor er det altid en god idé, at få udarbejdet en tilstandsrapport, så man er sikker på at have klarlagt varens beskaffenhed på forhånd. Dermed undgår man faktiske mangler og i sidste ende også tvister og uenigheder om tilbagebetaling af depositum.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook