Retlig mangel (Vanhjemmel)

Hvad er en retlig mangel?

Retlig mangel (Vanhjemmel)

Denne artikel er en introduktion til det juridiske begreb mangler - både det man kalder en faktisk mangel og en retlig mangel (vanhjemmel).

Når man indgår en købsaftale, vil man normalt have indskrevet en beskrivelse af varens beskaffenhed. Hvis varen viser sig ikke at leve op til det aftalte, vil man kalde det en mangel. Da vil der ifølge købeloven værebegået en misligholdelse af kontrakten. Alt efter typen og graden af manglen vil man som køber have forskellige muligheder. Man kan ophæve købet og eventuelt kræve erstatning. Eller man fastholde købet med afslag i pris eller krav om efterlevering.

Hvis der ikke er givet garantier, er det oftestkøberens ansvar at løfte bevisbyrden. Dog anvendes formodningsreglen i de første 6 måneder. Det vil sige, at man formoder, at fejlen er tilstede før købet, hvis den viser sig i løbet af de første 6 måneder. Derefter har køberenaltså bevisbyrden. Efter 2 år udløber reklamationsretten, og så vil man typisk ikke kunne søge om kompensation for en mangel, såfremt der ikke er givet en garanti.

I juridisk forstand skelner man mellem det, man kalder en faktisk mangel og en retlig mangel. Lad os se lidt nærmere på forskellen.

Retlig mangel (vanhjemmel)

En retlig mangel, også kendt som vanhjemmel, er, hvis en sælger har overdraget en varer (eksempelvis en ejendom) uden at have ret til det. Det kan være, hvis en person har udlejet en bolig uden at have juridiskebeføjelser til at gøre det. Eksempelvis hvis vedkommende ikke ejer boligen og ikke har ret til at udleje den ifølge den indgåede lejekontrakt.

Faktiske mangler

Faktiske mangler er i juridisk forstand, hvis det købte ikke lever op til aftalen. Det kan eksempelvis være, hvis en købt bolig har skader, som ikke blev oplyst ved købet.

Hvis det købtes beskaffenhed er ringere, end hvad man rimeligt kan forvente, er der dermed tale om en faktisk mangel. Hvis køberenburde have opdaget manglen ved undersøgelser af ejendommen, er der dog ikketale om en mangel. Det er dog også sælgerens pligt at stille alle oplysninger til rådighed ved salget. Derfor er det altid en god idé, at få udarbejdet en tilstandsrapport, så man er sikker på at have klarlagt varens beskaffenhed på forhånd. Dermed undgår man faktiske mangler og i sidste ende også tvister og uenigheder om tilbagebetaling af depositum.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use