SaaS

Introduktion til SaaS-løsninger (software as a service)

SaaS

Denne artikel er en guide til at forklare begrebet SaaS - en forkortelse for software as a service.

SaaS er forkortelsen for “software as a service”, og betegner en moderne måde at distribuere og levere software. Her har brugere kort sagt mulighed for at benytte en cloudbaseret app via internettet. Med en SaaS-platform som eksempelvis Contractbook, lagres informationer (i dette tilfælde kontrakter) på eksterne servere, så brugeren ikke skal bekymre sig om backup-filer og opdateringer. Man får altså en online-løsning, hvor man kun behøver et devise med wifi-adgang for at kunne tilgå sine produkter. SaaS kaldes også software on demand. 

SaaS blev introduceret som model i begyndelsen af 2000erne, og udbredt sideløbende med at internettet nåede en højere hastighed. I dag er SaaS-modellen et fast forankret alternativ til eksempelvis installering af programmer. Det skyldes blandt andet også udbredelsen af cloud-computing. Fordelen er nemlig, at man får et mere fleksibelt, skalerbart og effektivt setup.

Hvad er SaaS?

SaaS er en distributionsmodel for software, hvor en tredjepart gør et produkt tilgængeligt for brugere via internettet, typisk med en cloud-løsning. Brugeren kan da købe eller leje sig til at benytte softwaren uden at skulle installere noget. Da SaaS platforme ofte betales via abonnement, undgår man typisk dyre investeringer i software. 

SaaS kendes blandt andet fra mailudbydere, hvor man logger på sin konto via en browser. Ofte til SaaS-løsninger kunne interagere via API'er.

Fordele ved SaaS 

SaaS-løsninger er blevet meget populære med det øgede forbrug cloud-løsningerne. Før SaaS skulle firmaer og privatpersoner selv installere, opdatere og måske endda vedligeholde software på deres computere. Med Saas-løsninger sparer man en del tid, fordi udbyderen udfører opdateringer løbende. 

Det er hurtigt at bruge, kræver ingen plugins, der skal installeres eller købes og man kan få adgang til sine oplysinger hvor som helst. Når data lagres i clouden, kan brugeren få adgang til sine oplysninger fra alle computere med en internetforbindelse. Dermed mister man ikke sine data, hvis en computer bryder sammen eller mistes. Det er særligt smart i den moderne verden, hvor man typisk ønsker at tilgå sine dokumenter fra flere forskellige platforme; eksempelvis sin smartphone og diverse computere.

Det er desuden nemt at holde udgifterne nede med en abonnementsbetalt service, hvor man kender og nemt kan adminstrere udgifterne. Derudover er det nemt at skalere, da man ofte vil kunne til- og fravælge brugere og dermed justere prisen efter brug eller brugere. Dermed er SaaS også en af de mest fleksible løsninger. Man vil typisk også have nemmere ved at opsige en sådan service, hvormed man ikke er bundet af en dyr løsning som allerede er installeret. Man kan altså hurtigt skifte udbyder, hvis man ikke er tilfreds. SaaS-løsningen er altså del af en bredere trend, hvor forbrugeren får flere muligheder og mere at skulle sige, når der skal vælges software.

LSaaS

LSaaS står for legal software as a system og betegner legal tech-løsninger, der fungerer efter en SaaS-model. Et sådant system er contract management systemer som Contractbook og Contractbook Suits, der tilbyder facilitering af juridiske dokumenter digitalt og i en SaaS-model.

CaaS

CaaS står for Contracts as a service og opsummerer på en god måde, hvad Contractbook tilbyder. Her får du adgang til en hel masse kontraktskabeloner, og du kan samtidig administrere hele kontraktens livscyklus: fra oprettelse og forhandling, via underskrift til opbevaring og eksekvering. Som en kontrakthåndteringssoftware der tilbydes som en service, kan du nemt kalde det for en CaaS.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use