Særeje

Hvad er særeje?

Særeje

Særeje betyder ”mit er mit” og ”dit er dit”, og det kan bestemmes på mange måder.

Hvad er særeje?

Når I bliver gift, får I automatisk delingsformue, som er det, der tidligere hed fælleseje. Det betyder ikke, at I ejer alting i fællesskab, men derimod at I skal dele jeres formuer ligeligt, hvis I bliver skilt, separeret eller en af jer afgår ved døden.

Hver ægtefælle har under ægteskabet sin egen formue, herunder sine egne aktiver og passiver. Hvis I ønsker, at I også ved skilsmisse, separation eller død skal beholde egne aktiver og passiver, så skal I før eller under ægteskabet oprette en ægtepagt, hvor I aftaler særeje.

Særeje betyder ”mit er mit” og ”dit er dit”, og det kan bestemmes på mange måder. Regler for særeje er beskrevet i arveloven. Der er flere overvejelser, som I bør gøre jer, hvis I ønsker at oprette særeje. Nogle af de væsentligste overvejelser, kan I læse mere om nedenfor.

Hvem skal have særeje?

Det er ikke givet, at det er jer begge, som skal have særeje. I nogle tilfælde er det kun den ene ægtefælle, der har særeje. Det kan eksempelvis være tilfælde, hvor den ene af ægtefællerne ejer en virksomhed.

Hvad skal omfattes af særejet?

Det er vigtigt, at I gør jer overvejelser om, hvilken del af formuen, der skal være særeje. Der er som udgangspunkt fri mulighed for at aftale omfanget, og I kan blandet andet gøre jer følgende overvejelser:

Skal det være alt hvad I hver især ejer ved ægteskabets indgåelse og i fremtiden erhverver? I et sådan tilfælde, er der ingen formue, der skal deles ved skilsmisse, separation eller død. Er særejet kun for den ene ægtefælle, da gælder dette kun for dennes formue, mens den anden ægtefælles formue skal deles.

Skal det være alt hvad I ejer ved ægteskabets indgåelse, mens alt hvad der erhverves i fremtiden skal være delingsformue? På den vis er det kun de ting som I har erhvervet inden ægteskabet, der er særeje, mens alt hvad der er erhvervet efterfølgende skal deles i tilfælde af skilsmisse, separation eller død.

Det er også muligt at aftale, at særejet kun gælder bestemte dele af formuen. Det ses ofte, når den ene ægtefælle ejer en virksomhed, ejendomme eller har arvet en større formue.

Det kan også være en bestemt brøkdel eller sum, der skal deles eller være særeje, ligesom at det kan bestemmes, at særejet skal være tidsbegrænset eller aftrappes.  

Hvilken type særeje?

Der er flere typer af særeje. De typiske anvendt er kombinationssæreje og fuldstændigt særeje.

Fuldstændigt særeje skal, som det lyder, aldrig deles, herunder hverken ved skilsmisse, separation eller død. Det som er gjort til fuldstændigt særeje, skal som nævnt ikke deles ved død. Det betyder, at særejet kun falder i arv og den længstlevende ægtefælle kan ikke sidde i uskiftet bo, men skal derimod dele særejet med den afdøde ægtefælles børn.

Et alternativ kan være kombinationssærejet, som er ægtefællebegunstigende ved død. Ligesom det fuldstændige særeje, så skal den formue som er omfattet af særejet ikke deles ved skilsmisse eller separation. Ved den ene ægtefælles død bliver afdødes særeje til delingsformue, mens den efterladte ægtefælles særeje bliver til fuldstændigt særeje. Det betyder, at den afdøde ægtefælles særeje skal deles med den efterladte ægtefælle, og der er mulighed for at den længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo.  

Mulighederne er mange, men det er vigtigt, at I finder den form, der passer bedst til jeres ønsker og behov.

Krav til ægtepagten

Der er formkrav til særeje, idet et særeje skal aftales ved en ægtepagt.

Det kræver, at I er enige om aftalen ligesom at I skal skrive aftalen ned og tinglyse denne i personbogen. Det koster en tinglysningsafgift på kr. 1.660,00. Hvis der ikke er enighed og aftalen hverken er skriftlig og tinglyst, er den ikke gyldig. En ugyldig ægtepagt vil blive tilsidesat ved skilsmisse, separation eller død.

Brug for en ægtepagt eller et testamente?  

De fleste mennesker kan med fordel oprette et testamente. Kontakt Storm Advokatfirma, hvis du ønsker generel information om arveloven eller opret selv et testamente på vores digitale testamente-generator. De er både juridisk gyldige og de tilgodeser dine særlige ønsker.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook