Salg

Juraen omkring et salg

Salg

Her finder du en generel og kort introduktion til de juridiske love og regler for salg, samt en kort guide til salgsaftaler.

Et salg er en overdragelse af en vare eller en ydelse mod betaling eller en modydelse. Det lyder meget simpelt, og er det ofte også. Der er dog en række juridiske elementer, du skal være opmærksom på, når du gennemfører et salg og eventuelt udformer en købs- og salgsaftale.

Køb- og salgsaftaler

Et salg kan sagtens være lovligt og bindende, selvom der ikke forelægger en skriftlig købs- og salgsaftale. Det kan dog være svært at dokumentere salget ved en gentlemen's agreement, og det svækker ens retstilling i tilfælde af en tvist. Eventuelt kan man udforme en rammeaftale, der bestemmer vilkår for efterfølgende enkeltaftaler. Hermed slipper man for konstant forhandling med den samme ordregiver.

Det er derfor en god idé at udarbejde en god købs- og salgsaftale. Vi anbefaler, at man beskriver følgende i en sådan kontrakt:

-      Beskrivelse af varens karakter, varens pris og aftalen for levering af varen. Hermed kan man forebygge retlige mangler.

-      Ansvar og risiko for tab: Her vil man typisk angive, hvem der risikerer et tab, hvis varen eksempelvis går i stykker eller tabes.

-      Garanti: Man kan som sælger vælge at give ekstragaranti, som en forlænget reklamationsret med eventuelle betingelser.

-      Værneting: Her beskriver man, hvor en eventuel tvist skal afgøres.

-      Force Majeure: Ofte indskriver sælgeren en forcemajeure-klausul for at fratage denne for ansvar i tilfælde af særlige omstændigheder, som ikke kan undviges eller kontrolleres. Det kunne være strejker, krig eller naturkatastrofer.

Salg og love

Der er flere love, som regulerer reglerne for køb og salg. Aftaleloven indeholder generelle beskrivelser for, hvornår aftaler er gyldige – heriblandt hvornår et tilbud er juridisk bindende. Som udgangspunkt er en aftale bindende, når den er kommet frem. Der er dog tilfælde, hvor man har fortrydelsesret eller hvor salget strider imod ærbarhed. (Derfor er det ikke muligt at sælge sin førstefødte søn som slave eksempelvis). Et salg kan samtidig være ugyldigt, hvis køberen eller sælgeren er blevet tvunget eller truet til handlen. I aftaleloven finder man desuden også regler for fuldmagter.

Købeloven fastsætter desuden en række regler for køb og salg. Her finder man blandt andet regler for erstatning, reklamation, faktura, forbrugerstilling, betalingstid samt retsstillingen i tilfælde af mangler ved varen. Slutteligt er der flere regler for køb og salg i forbrugeraftaleloven og i E-handelsloven, der påbyder webshops at have tilgængelige handelsbetingelser på deres hjemmesider.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use