Samtykke til uskiftet bo

Hvad er et samtykke uskiftet bo?

Samtykke til uskiftet bo

Hvad er et samtykke til uskiftet bo? Hvornår er det nødvendigt? Og hvad er henholdsvis fordele og ulemper ved det?

Uskiftet bo kan under visse betingelser være en mulighed for den efterlevende ægtefælle. Overordnet medfører uskiftet bo, at arven til førstafdødes børn ikke udbetales, men i stedet bestyres af den efterlevende ægtefælle. Den efterlevende ægtefælle beholder dermed rådigheden over hele formuen.

Er samtykke nødvendigt?

Hvis I har fælles børn, er det ikke nødvendigt, at børnene giver samtykke til uskiftet bo. Har afdøde derimod børn fra tidligere forhold (særbørn), er det nødvendigt, at længstlevende får et samtykke fra disse til at kunne sidde i uskiftet bo. Et sådan samtykke, der skal indhentes på et givent tidspunkt i fremtiden, vækker ofte bekymring hos mange ægtefæller. Et forhåndssamtykke til uskiftet bo er derfor ofte efterspurgt.

Et sådan samtykke laves typisk mens begge ægtefæller er i live, og hvor den ene eller begge ægtefællers særbørn underskriver på, at de giver samtykke til, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo.

Udfordringen med sådan et forhåndssamtykke er, at man kan risikere, at det kan blive tilsidesat, hvis børnene på det givne tidspunkt måtte ønske at tilbagekalde samtykket på grund af bristede forudsætninger. I sådan et tilfælde kan samtykket derfor tilsidesættes. Indhentes samtykket på tidspunktet for førstafdødes død, da er det naturligvis bindende, da arvingen har fuldt overblik over boet og situationen.

Hvad gør man i stedet for at indhente samtykke?

Et testamente kan påvirke børnene i den retning, at de giver samtykke på det givne tidspunkt. I kan eksempelvis i testamentet bestemme, at længstlevende af jer skal arve mest muligt, og børnene skal alene have deres tvangsarv, såfremt de ikke samtykker til uskiftet bo.

I den forbindelse kan I også overveje at indsætte bestemmelse om, at alle børn skal arve ligeligt, hvis der gives samtykke til uskiftet bo. På den vis ”belønnes” særbørnene ved at modtage arv fra længstlevende (som er stedmor/stedfar), hvis de giver samtykke til at længstlevende kan sidde i uskiftet bo.

Der er altså mulighed for i testamentet at gøre arvens fordeling betinget af, om der gives samtykke til uskiftet bo. Under alle omstændigheder anbefales det, at I bestemmer, at længstlevende skal arve mest muligt for på den vis at sikre jer, at længstlevende får det bedst muligt efter førstafdøde er afgået ved døden. Der er nemlig også nogle ulemper ved at sidde i uskiftet bo, selvom mange tror, at det er deres ønske.

Fordele og ulemper ved det uskiftede bo

Den efterlevende ægtefælle beholder rådigheden over hele formuen, og skal ikke udrede arv til børnene. Rådigheden over formuen begrænses dog af, at den efterlevende ægtefælle ikke må misbruge sin rådighed over det uskiftede bos midler. I et sådant tilfælde kan livsarvingen (fx børn) kræve at ægtefællen skifter boet, således at arvingen kan få sin arv udbetalt.

Den efterlevende ægtefælle bliver personligt ansvarlig for den afdøde ægtefælles forpligtelser, herunder gældsforpligtelser. Den efterlevende ægtefælle indtræder endvidere i den afdøde ægtefælles skattemæssige stilling, hvilket både kan være en fordel og en ulempe. I visse situationer kan det endvidere være en skattemæssig fordel at skifte i stedet for at sidde i uskiftet bo, hvorfor der bør søges rådgivning herom. Så længe ægtefællen sidder i uskiftet bo kan den pågældende ikke gifte sig igen, da det i så fald er en forudsætning at boet skiftes.

Det kan have store konsekvenser for den efterlevende ægtefælle, om man vælger at sidde i uskiftet bo eller skifte og det er forskelligt hvad der er den mest hensigtsmæssige løsning. Vi anbefaler derfor, at du rådfører dig med en af vores advokater, før du eventuelt tager beslutning om at sidde i uskiftet bo.

Brug for et testamente?  

De fleste mennesker kan med fordel oprette et testamente. Kontakt Storm Advokatfirma, hvis du ønsker generel information om arveloven eller opret selv et testamente på vores digitale testamente-generator. De er både juridisk gyldige og de tilgodeser dine særlige ønsker.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook