Selskabsloven

En grundlæggende introduktion til selskabsloven

Selskabsloven

Denne artikel handler om selskabsloven, der regulerer, hvordan selskaber administeres. Her er en introduktion til forskellige selskabstyper og dokumentationskrav i selskabsloven.

Selskabsloven regulerer, hvordan selskaber skal administreres. Loven gælder både for alle kapitalselskaber, hvilket vil sige både aktieselskaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber. Den seneste opdatering af loven fandt sted i 2015. Ved at tilpasse selskabsloven til lovgivningen i resten af EU, har man forsøgt at gøre det nemmere at stifte et selskab.

I selskabsloven finder du blandt andet beskrivelser af registreringspligte oplysinger, generalforsamlinger, forskellige virksomhedsformer og diverse frister. En stor del af loven indeholder regler for de mange dokumenter, man skal have styr på, når man stifter og driver en virksomhed.

Selskabstyper i selskabsloven 

Selskabsloven beskriver forskellene på de forskellige kapitalselskaber herunder krav til navn, selskabskapital, hæftelse og de forskellige dokumenter, virksomheder skal udarbejde. 

  • Anpartsselskaber forkortes ApS og kræver et indskud på mindst 50.000 kr. Her hæfter kapitalejerne alene med deres indskud i selskabet. Læs mere på linket om den specifikke selskabsform.
  • Aktieselskaber har forkortelsen A/S og kræver et indskud på mindst 500.000 og her kan aktierne udbydes offentligt. Læs mere på linket om den specifikke selskabsform.
  • Iværksætterselskaber forkortes IVS og kan stiftes for mellem 1. kr. og 49.999 kr. Det er billigt at oprette, men der er en række selvstændige krav. Læs mere på linket om den specifikke selskabsform. (OBS! IVS ER BLEVET AFSKAFFET OG VIL VÆRE HELT UDFASET I 2021).

Dokumentationskrav i selskabsloven 

Ifølge selskabsloven skal et selskab have en række dokumenter på plads. Det er påkrævet, at man udarbejder virksomhedens vedtægter og et stiftelsesdokument, når man stifter virksomhed. Selskaber skal desuden have et CVR-nummer.

Derudover skal man skrive en ejerbog og et ejerregister. Generelt er der mange ting, man skal tage stilling til, når man stifter et selskab. Vil man oprette et holdingselskab fra starten? Hvem har tegningsregel? Skal man have en have en bestyrelse eller en direktion? Hvad sker der i tilfælde er eventuelle misligholdelser af vedtægterne? 

Her finder du gratis skabeloner til vedtægter og stiftelsesdokument.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use