Skuffeselskab

Hvad er et skuffeselskab?

Skuffeselskab

Et skuffeselskab er et færdigoprettet men inaktivt selskab, som tidligere blev brugt, hvis man ønskede at forkorte stiftelsesprocessen og i dag er blevet synonym med ulovligheder.

Et skuffeselskab er et færdigregistreret selskab med, der ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed. Der er altså givet CVR-nummer samt oprettet en ejerbog, et stiftelsesdokument og nogle vedtægter (typisk meget standardiserede). Selskabets egenkapital står dog stille på en konto, hvormed indkomsten kun kan bestå af renteindtægter. 

Når man taler om et skuffeselskab er det altså ikke en særlig selskabstype. Historien bag begrebet er, at det tidligere tog lang tid at stifte et selskab grundet tid til postleverancer og Erhvervsstyrelsens manuelle processer. Derfor oprettede advokatselskaber ofte en masse inaktive selskaber, hvis oplysninger og dokumenter de opbevarede i en skuffe. Dermed kunne de overdrage et skuffeselskab til folk, der havde brug for hurtigt at oprette et selskab. 

Nu opbevares alle dokumenter dog digitalt, og ventetiden på at få et selskab er markant kortere. Da ventetiden er gået fra uger til timer, er behovet for skuffeselskaber også blevet mindre. 

Skuffeselskab - Er det ulovligt? 

Skuffeselskab er også blevet synonym med selskaber, som bedriver ulovlig virksomhed. Eksempelvis inaktive selskaber, der skatteunddrager ved at opbevare store formuer i udenlandske skattely, eller folk der bruger skuffeselskaber som stråmandsvirksomheder, som hvidvasker penge.

Et skuffeselskab er dog ikke ulovligt i sig selv. Det kan tværtimod være en praktisk løsning, hvis du hurtigt og nemt ønsker at oprette et selskab. Du kan nemlig aktivere og drive til enhver tid. Med vores kontraktskabeloner kan du i øvrigt hurtigt udarbejde grundlæggende stiftelsesdokumenter, hvad end du ønsker at oprette et anpartsselskab, et aktieselskab eller et iværksætterselskab

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use