Statstidende

Hvad er Statstidende?

Statstidende

Statstidende er en offentlig publikation, hvor du finder lovpligtige oplysninger og tidsfrist, der har at gøre med arv efter dødsfald, konkurs, likvidation af selskaber og tvangsauktioner.

Hvad er Statstidende?

Hvis du skal anmelde et dødsfald, en konkurs, opløsning af dit selskab eller en tvangsauktion, skal det gøres gennem Statstidende. Det er en digital publikation, hvor alle kan finde oplysninger, der ifølge loven skal være offentlig tilgængelige.

Du finder den på Statstidende.dk.

Statstidende eksisterer for at informere borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder om offentliggørelsen af lovpligtige informationer. Det kunne eksempelvis være at gøre kreditorer, arvinger og andre interessenter opmærksomme på, at en person er afgået ved døden.

Alle annoncer i Statstidende bliver betragtet som at være offentlig tilgængelige. Rent juridisk, har det derfor ingen betydning om mulige interessenter har fulgt med i Statstidende eller ej. Når du har indrykket annoncen, har du udført din lovpligt.

At indrykke en annonce i Statstidende minder derfor på mange måder om tinglysning. Men hvor tinglysning omhandler en ændring af et juridisk forhold, er formålet med Statstidende at gøre kreditorer, arvinger og andre interessenter opmærksomme på tidsbestemte krav og deadlines. Statstidende bliver udgivet af Civilstyrelsen under Justitsministeriet. Skal du indrykke en annonce på Statstidende koster det omkring 300,- kr.

Hvor ofte udkommer Statstidende?

Statstidende udkommer digitalt fem dage om ugen, tirsdag til lørdag. Det er dog med undtagelse af offentlige helligdage, 2. påskedag, 2. pinsedag og dagen efter 2. juledag. Siden oktober 2005 er Statstidende kun blevet udgivet digitalt. På deres hjemmeside, kan du læse alle meddelelser og oplysninger, der er blevet udgivet det seneste år.

Statstidende indeholder ofte følsomme personoplysninger, der ellers ville blive betragtet som fortrolige. Derfor er det ikke alle udgivelser, der er offentligt tilgængelige i deres oprindelige form. Et år efter offentliggørelsen kan du ikke længere søge i Statstidende efter fortrolige oplysninger om en person ved at bruge deres navn eller en anden form for personidentifikation.

Alle oplysninger i Statstidende bliver slettet digitalt efter fem år. De bliver dog gemt af staten. Du kan dog ansøge om adgang til ældre elektroniske udgaver af Statstidende på netarkivet.dk. Vil du gerne læse trykte udgivelser fra før 2005, kan du læse dem på Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket.

Hvad er et proklama?

Når du skal anmelde et dødsfald, en konkurs, likvidation af et selskab eller en tvangsauktion til Statstidende, gøres det med et proklama. Et proklama er en bekendtgørelse, du indrykker i Statstidende, så alle bliver gjort opmærksomme på hændelsen. Ordet ‘proklama’ stammer fra italiensk og betyder en indkaldelse. Du indkalder altså arvinger, kreditorer, potentielle købere og andre til at gøre krav på boet og få indfriet din gæld til dem. Hvis de ikke overholder den fastsatte tidsfrist, vil deres krav på boet frafalde.

Det koster omtrent 300,- kr. at indrykke en proklama i Statstidende.

Anmeld dødsfald i Statstidende

Når en person dør, skal dødsfaldet anmeldes i Statstidende. Det er et lovkrav for at kunne afvikle dødsboet. For at arven kan blive fordelt mellem den afdødes efterladte, skal man først sikre, at alle økonomiske forhold er blevet afsluttet. Det betyder, at når en person dør, så skal man:

  • Gøre alle potentielle arvinger opmærksomme på dødsfaldet
  • Betale boets gæld
  • Skyldte penge til boet skal inddrives
  • Andre juridiske forhold skal afsluttes

Først når anmeldelsen har været i Statstidende, kan du i skifteretten og få en skifteretsattest. Herefter kan boets værdier fordeles blandt arvingerne.

Tvangsauktioner i Statstidende

Tvangsauktioner skal også offentliggøres i Statstidende. En tvangsauktion skal meldes til Statstidende senest 14 dage, før selve auktionen finder sted. Den offentliggørelse indeholder adressen, tidspunktet og generelle oplysninger om salget, heriblandt en salgsopstilling.

Selvom en tvangsauktion er blevet offentliggjort, betyder det ikke, at den med garanti bliver afholdt. Ejeren af ejendommene kan helt op til auktionen undgå salget ved at betale sin gæld. Hvis det sker, vil det også blive oplyst i Statstidende. Aflyses auktionen i sidste øjeblik, er det dog ikke altid muligt. Derfor er det bedst, at du kontakter fogedretten telefonisk på selve dagen.

Konkurs og likvidation af selskab i Statstidende

Du finder også oplysninger om konkurser og konkursbo i Statstidende. Når der er blevet indgivet en konkursbegæring mod virksomheden eller organisationen, fordi de ikke længere kan betale sin gæld eller regninger, udsender konkursboet en proklama i Statstidende. Det er et signal til virksomhedens kreditorer, at de skal gøre krav på konkursboet inden for en fastsat frist. Sker det ikke, vil gælden frafalde.

Hvis et selskab skal likvideres, skal man også oplyse alle likvidationen i Statstidende. Dette er for at sikre, at alle kreditorer og interessenter er opmærksomme på, at selskabet lukker. Når en virksomhed har anmeldt likvidationen, har de tilfredsstillet oplysningspligten.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook