SWOT-analyse

Hvad er en SWOT-analyse?

SWOT-analyse

Her finder du en skabelon og en kort introduktion til en SWOT-analyse.

En SWOT-analyse er en opstillet analyse og vurdering af et selskabs situation – intern som ekstern. Den kan være med til at danne grundlag for en analyse af en virksomheds forretningsgrundlag og position på markedet. SWOT er en forkortelse for de engelske begreber Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats. På dansk brugerne man ordenene; Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler.

Normalt vil man for overskuelighedens skyld opstille det som en simpel matrix med fire felter. Her kan man skrive konklusionerne af sin brainstorm og analyse i et simpelt punktformat. Se skabelon nedenfor.


Skabelon til en SWOT-analyse
Skabelon til en SWOT-analyse

 

En af fordelene ved at lave en SWOT-analyse er, at man både kommer omkring styrker og svagheder selskabet. Hermed skulle man gerne få et bedre overblik over virksomhedens stilling. Man bruger ofte SWOT-modellen, når man pønser på at indtage et nyt marked, lancere et nyt produkt eller i forbindelse med en due diligence. Du kan ligeledes bruge SWOT-analysen som grundlag for en markedsføringsplan. Det vil altså sige alle former for strategiudvikling.

Nogle anser det for at være en lidt for stiv og skematisk tilgang til at bedrive analyse. Det kan dog være et glimrende redskab, hvis man indledningsvist ønsker at få en overblik, før man foretager en tilbundsgribende undersøgelse.

Interne forhold i en SWOT-analyse

Når man analyserer de interne forhold i en SWOT-analyse, vil man typisk vurdere virksomhedens økonomiske og menneskelige ressourcer. Herunder vil man se på virksomhedens tekniske kapacitet, ens produkter, koncepter, know-how og immaterielle rettigheder.

I SWOT-analysen af de interne forhold vil man både se på de positive ting såsom: virksomhedens gennemslagskraft, egenkapital, aktiver, kompetencer og brand. Man vil dog også se på, hvilke kompetencer man mangler, hvor man har haft dårlig omtale og hvor man mangler likviditet.

Modsat de eksterne forhold vil man altså se på selve virksomhedens ve og vel. I de eksterne vil man i stedet se nærmere på de omgivelser, virksomheden opererer i.

Eksterne forhold i en SWOT-analyse.

Når man ser på de eksterne forhold, ser man på virksomhedens muligheder og trusler i relation på markedet og omverdenen. Der vil man vurdere virksomhedens leverandører, samarbejdspartnere og kunder, samt de juridiske og økonomiske samfundsforhold, man opererer i. Sidst men bestemt ikke mindst vil man lave en analyse af konkurrencesituationen. Det vil sige, at man undersøger, hvad man kan og ikke kan i forhold til ens konkurrenter på markedet.

Man identificerer altså de forretningsmuligheder, som markedet byder en. Samtidig ser man nærmere på de hæmninger og trusler, der kan være problematiske for virksomhedens fortsatte drift, overlevelse og vækst.

Alt i alt er SWOT-analysen til for: 1. At få udnyttet sine styrker. 2. Dæmmet op for sine svagheder. 3. Finde nye muligheder 4. Identificere og trusler med henblik på at eliminere eller beskytte sig mod dem.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook