Sygefravær

Introduktion sygefravær i kontrakter

Sygefravær

Sygefravær er for det meste lovligt fravær. De fleste kontrakter vil indeholde afsnit om sygefravær og løn under sygdom. Læs mere i artiklen nedenfor.

En medarbejder, der er bundet af en ansættelseskontrakt, er normalt forpligtet til at udføre sit arbejde. Forpligtelsen frafalder dog, hvis medarbejderen har lovligt forfald eller lovligt fravær. Dermed misligholder den ansatte ikke kontrakten, hvis vedkommende har lovligt fravær. Det mest normale lovlige fravær er sygefravær, hvilket er beskrevet for funktionære i funktionærloven.

Sygefravær er dog ikke lovligt fravær, hvis vedkommende er blevet syg med vilje eller har været meget uagtsom. Eksempelvis er udeblivelse på grund af tømmermænd eller slåskampe ikke lovligt. Det er også en betingelse, at medarbejderen er uarbejdsdygtig som følge af sygdommen.

Det kan være ulovligt at afskedige en medarbejder på grund af sygdom, så det skal man så vidt muligt undgå. Det kan dog afhænge af specifikke overenskomster. Desuden skal man passe på med at opbevare sygdomsoplysninger på sine medarbejdere. Det kan nemlig være sensitive personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Sygefravær og kontrakter

De fleste ansættelseskontrakter og direktørkontrakter vil indeholde et afsnit om sygdom, sygefravær og barnets sygedag. Eksempelvis vil kontrakten specificere, at medarbejderen skal meddele arbejdsgiveren om sit sygefravær tidligst muligt den første fraværsdag. Måske der endda er angivet et specifikt tidspunkt. Man vil typisk også have en sætning, der beskriver, at arbejdsgiveren kan kræve dokumentation for sygdommen efter en angivet varighed.

Normalt arbejder man med tre typer sygefravær: Ved korttidsfravær på 1-3 dage kræver normalt ikke dokumentation. Ved mellemlangt fravær på 4-14 dages kan arbejdsgiveren kræver en lægeerklæring. Ved disse to typer betaler arbejdsgiveren sygedagpenge. Langtidsfravær på over 14 dage kræver af og til, at kommunen følger op på den sygemeldte (efter 8 uger). Der vil sygedagpengene blive refunderet af det offentlige.

Hvis der er indgået en aftale i henhold til sygedagepengelovens § 56, kan arbejdsgiveren være berettiget til refusion allerede fra første fraværsdag. Sådanne aftaler gælder dog kun i 2 år og skal vedrøre en lidelse beskrevet i aftalen. Det kan være, hvis den ansattes sygedomsrisiko er forhøjet, eller hvis vedkommende skal indlægges. Eksempelvis hvis den ansatte har kroniske lidelser.

Løn og sygefravær

En medarbejder har kun ret til løn under sit sygefravær, hvis det er angivet i en aftale, en overenskomst eller en lov. Hvis ikke medarbejderen har ret til løn, skal arbejdsgiveren indbetale sygedagpenge til medarbejderen. Det kræver dog, at medarbejderen har været ansat i mindst 8 uger. Efter en hvis rum tid, har medarbejderen ret til sygedagpenge fra kommunen og arbejdsgiveren kan få sygedagepenge refunderet.

Det kan dog frafalde, hvis medarbejderen nægter at lade sig indlægge på et sygehus, nægter at modtage behandling eller forsinker helbredelsen.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook