Tegningsregel

Hvad betyder tegningsregel?

Tegningsregel

I denne artikel finder du en generel introduktion til tegningsregler med information om formkrav og bestemmelser i selskabsloven.

En tegningsregel beskriver, hvem i en virksomhed der har tegningsret. Altså hvem i en virksomhed der har myndighed til at repræsentere virksomheden og dermed kan indgå bindende aftaler på virksomhedens vegne. På den måde virker tegningsreglen som en slags fuldmagt til at handle på vegne af en virksomhed.

Hvad end man har et iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS) og andelsselskaber(A/S), skal man have beskrevet, hvem der har tegningsret. Det er altså en overvejelse, man skal gøre sig, hvis man stifter et selskab sammen med andre. I enkeltmandsvirksomheder giver det sig selv, hvem der har tegningsret, så det behøver ikke at fremgå nogle steder. 

Bestemmelser for tegningsregler

Bestemmelser vedrørende tegningsregler er beskrevet i selskabsloven. Her fremgår det, at et selskab skal have sin tegningsregel registreret hos Erhvervsstyrelsen. 

Man skal altså specificere, om bestyrelsen eller direktionen kan indgå aftaler på selskabets vegne. Det fremgår af selskabsloven, at tegningsretten kan gives til flere medlemmer af en ledelse i forening eller hver for sig. Man må altså selv bestemme, om dem der har tegningsret kan indgå aftaler selv, eller om alle i ledelsen/et flertal i ledelsen skal være enige.

Man kan i øvrigt vælge at navngive personer med tegningsret eller blot registrere vedkommendes stillingsbetegnelse, hvis der eksempelvis er regelmæssig udskiftning på den post.

Tegningsret i vedtægter

Selskabsloven kræver ikke, at tegningsreglen fremgår af vedtægterne. Såfremt det ikke fremgår af vedtægterne, vil hvert enkeltbestyrelsesmedlem og direktør have tegningsret. Man skal oplyse en entydig tegningsregel, så man kan ikke skrive “ledelsen”, da det både kan omfatte direktør eller bestyrelse. Ligesom med alt andet juridisk arbejde, gælder det om at være så præcis i sin formulering, som muligt. Vi anbefaler derfor, at man laver en udførlig beskrivelse af tegningsreglerne i i sine vedtægter eller i et andet dokument - såsom ejeraftalen. Hermed undgår man bedst tvister.

Hvis det kun er selskabets direktør, der har tegningsret, vil det normalt indgå i Direktørkontrakten. Alt dette kan man blandt andet beslutte på en generalforsamling.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook