Tillidsrepræsentant

Hvad er en tillidsrepræsentant?

Tillidsrepræsentant

En tillidsrepræsentant er en medarbejder, der er blevet valgt til at varetage sine kollegers fælles interesser. De repræsenterer typisk en bestemt faggruppe på en arbejdsplads. Tillidsrepræsentanter har i særlige rettigheder, der er dækket i overenskomsten.

Hvad er en tillidsrepræsentant?

En tillidsrepræsentant (ofte forkortet TR) er en person på en arbejdsplads, som er valgt til at varetage interesser for den gruppe af kolleger, som vedkommende repræsenterer. Der kan være flere tillidsrepræsentanter på en arbejdsplads, fordi de oftest repræsenterer én faggruppe. I en virksomhed med flere faggrupper vil hver faggruppe derfor ofte have hver sin tillidsrepræsentant, som så typisk samarbejder.

På en skole vil der for eksempel ofte være én tillidsrepræsentant for lærerne, én for servicemedarbejderne og én for kontormedarbejderne. Tillidsrepræsentantens opgaver er at forhandle med ledelsen om medarbejdernes vilkår på forskellige områder, som løn, overarbejde, ret til kurser og efteruddannelser, ansættelser og afskedigelser m.v.

En tillidsrepræsentant fungerer altså både som medarbejdernes repræsentant over for ledelsen, og som en slags forlænget arm for fagforeningen.

Skal arbejdspladsen have en tillidsrepræsentant?

Der er ikke lovkrav om, at en arbejdsplads skal have en tillidsrepræsentant. Men de ansatte har ret til at vælge en, hvis arbejdsgiveren har accepteret en aftale om det som del af deres overenskomst. De ansatte vælger selv deres tillidsrepræsentant.

Der kan være mange grunde til, at en arbejdsplads ikke har en tillidsrepræsentant. For eksempel kan det være, at arbejdsgiveren ikke har accepteret en aftale om, at virksomheden må have tillidsrepræsentanter. Det kan også være, at de ansatte ikke har ønsket at have en tillidsrepræsentant, eller det kan være, at der ikke er nogle af de ansatte, der har meldt sig.

For at blive tillidsrepræsentant skal man vælges af sine kolleger. En tillidsrepræsentant er i reglen valgt i to år, men kan væltes, hvis tillidsrepræsentantens faggruppe ikke mener, at de tager godt nok hånd om gruppens vilkår og forhold. Det sker sjældent, men muligheden er til for at sikre, at tillidsrepræsentanten eksempelvis ikke laver aftaler med ledelsen, der går imod hvad de andre ansatte ønsker.

Hvilke opgaver har en tillidsrepræsentant?

En tillidsrepræsentants opgave er at sikre, at arbejdsgiveren overholder de love og overenskomster, der er gældende i forhold til de ansatte. Tillidsrepræsentanternes rolle er især tydelig under store sager som overenskomstforhandlinger, men de har også mange opgaver som drejer sig om at hjælpe den enkelte medarbejder på arbejdspladsen. 

De opgaver kan for eksempel være:

  • At sidde med i en samtale om sygefravær eller afskedigelse for at sikre, at medarbejderen kender sine lov- og overenskomstsikrede rettigheder, samt at samtalen (og evt. afskedigelsen) foregår på et ordentligt og sagligt grundlag
  • At forhandle løn med ledelsen på vegne af sine kolleger eller tilbyde sine kolleger sparring om lønforhandling
  • Nogle steder sidder tillidsrepræsentanten med til jobsamtaler, eller er kontaktperson for ansøgere, der vil høre mere om virksomhedens løn- og arbejdsvilkår
  • Udover der vil en tillidsrepræsentant ofte også have en rolle i at sikre sine kollegers trivsel, eksempelvis ved at sætte fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø
  • At forhandle med ledelsen ved større afskedigelsesrunder og foreslå alternative løsninger til besparelser, som ikke omhandler afskedigelse af medarbejdere
  • En medarbejder har altid ret til at tage sin tillidsrepræsentant med, hvis vedkommende får en afvisning eller påtale. Det kan både være for at støtte og for at sikre, at advarslen overholder reglerne

Særlige vilkår for tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter har særlige rettigheder i overenskomsten. De har f.eks. ret til at bruge noget af arbejdstiden på at udføre deres opgaver som tillidsrepræsentant. De har også særlige rettigheder i forhold til afskedigelse. En arbejdsgiver kan nemlig ikke uden videre fyre en tillidsrepræsentant. 

Tillidsrepræsentanten kan kun fyres, hvis vedkommende ikke passer sit arbejde, eller hvis der ikke er mere arbejde til vedkommende. Og hvis der er fyringsrunder, skal tillidsrepræsentanten fyren som den sidste inden for den faggruppe, vedkommende repræsenterer. Det er for at sikre, at ledelsen ikke bare fyrer den medarbejder, der er valgt af sine kolleger til at repræsentere dem, og for at hjælpe, så tillidsrepræsentanten tør komme med kritik over for ledelsen. Hvis ledelsen ikke overholder dette, og fyrer tillidsrepræsentanten uretmæssigt, skal de betale en ret stor erstatning, såfremt fagforeningen kan bevise, at fyringen var uretmæssig.

I det private erhvervsliv får tillidsrepræsentanterne deres almindelige løn, uden særlige tillæg. I det offentlige får tillidsrepræsentanterne et løntillæg, som enten er fastlagt af loven eller af en overenskomst. Alle tillidsrepræsentanter gennemgår et særligt uddannelsesforløb.

Tillidsrepræsentanternes aftaler står i de enkelte overenskomster mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook