Tingbogen

Hvad er tingbogen?

Tingbogen

Tingbogen er et offentligt register over rettigheder, der vedrører fast ejendom, andelsboliger, køretøj, ægtepagter og løsøre; det kan være ejerforhold, gæld og andre vigtige rettigheder, der vedrører en ejendom.

Hvad er Tingbogen?

Tingbogen er et offentlige register af aktuelt tinglyse og historiske rettigheder over faste ejendomme, andelsboliger, køretøjer, ægtepagter, flytbare fysiske formuegenstande m.m. Det betyder, at du kan finde oplysninger om en bestemt ejendom, såsom ejerforhold, hæftelser, købspris, ejendomsvurdering, grundværdi, servitutter og andre rettigheder, der vedrører den ejendom. Det er eksempelvis, hvis boligen er fredet, hvor høj ens hæk må være eller hvis der er bestemte regler for offentlig færden på grunden.

Det er nødvendigt, at Tingbogen er retvisende, og alle juridiske oplysningerne om en ejendom er blevet registreret. Det at registrere en rettighed i en ejendom kaldes at tinglyse. Tinglysning er en betingelse for, at rettigheden er gyldig og beskyttet af loven. Efter en rettighed er blevet tinglyst, kan den findes i Tingbogen.

Tingbogen og tinglysning generelt er underlagt Tinglysningsloven.

Hvordan slår man op i Tingbogen?

Alle kan slå oplysninger op i Tingbogen. I det seneste år er den blevet digitaliseret og er tilgængelig på tinglysning.dk. Man kan slå op i Tingbogen enten med log-in eller uden log-in. Det er kun med log-in via NemID, at man kan se den fulde tingbogsattest, der inkluderer oplysninger såsom oprindelige købspris, vilkår på pantebreve eller de specifikke servitutter, en ejendom er pålagt.

Ønsker man ikke at bruge Det Digitale Tinglysningssystem, kan man bestille en tingbogsattest eller udskrift ved at kontakte Tinglysningsretten enten over deres hjemmeside eller med posten.

Hvad koster tinglysning?

En officiel tinglysningsattest koster 175 kr. Det giver en oversigt over alle aktuelle tinglyste oplysninger. Tinglysning af en rettighed eller en ændring i en fast ejendoms rettigheder koster derimod typisk 1.660 kr. oveni en vis procentdel af rettighedens værdi. Det betyder, at hvis der forekommer en ændring af ejerforholdet vil prisen for den tinglysning være 1.660 kr. + 1,5 % af det beløb, som ejendomsforbeholdet sikrer.

Du kan se alle afgifter og gebyrer for tinglysning her.

Tinglysning af rettigheder over fast ejendom foregår digitalt. Tinglysningsretten kan ikke rådgive om, hvordan man tinglyser. Er man i tvivl om, hvordan man får en rettighed tinglyst, er det derfor bedst at kontakte en advokat eller opsøge en anden form for professionel juridisk rådgivning. Man må kun tinglyse rettigheder, hvis man har juridisk ret, såsom en fuldmagt, over en ejendom.

Hvordan må man bruge oplysningerne i Tingbogen?

Når du indsamler oplysninger fra Tingbogen må de kun bruges med henblik på overdragelse, forsikring, retsforfølgning, kreditvurdering, belåning, fysisk råderet over fast ejendom, rådgivning og øvrige retsforhold. I bestemte tilfælde er det dog også tilladt at bruge dem med et journalistisk formål.

Bestemte personoplysninger er også tilgængelige i Tingbogen. Det er fordi, mange af de tinglyste rettigheder vedrører ejerskab eller andre former for juridisk forhold mellem personer og ejendomme. Det betyder også, at man skal være opmærksom på at man med sin brug af de oplysninger overholder tinglysningsloven såvel som persondataforordningen (GDPR).

Oplysningerne må derfor heller ikke bruges til markedsføring eller som et led i at skaffe nye kunder til sin virksomhed.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use