Tvangsarv

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarv

Dine børn og ægtefæller har krav på tvangsarv. Læs artiklen for viden om hvordan du kan bestemme eller påvirke din tvangsarv.

Du kan (næsten) ikke undgå tvangsarv. Det er til tider et stort ønske for nogle, at visse personer i familien afskæres fra at modtage arv, eksempelvis på grund af familiestridigheder eller børn/forældre, der har slået hånden af hinanden.

Selvom man opretter et testamente, sætter arveloven nogle begrænsninger, idet man ikke kan afskære sine tvangsarvinger fra at modtage sin tvangsarv.


Tvangsarv - Hvem er dine tvangsarvinger?

Som det første, er det aktuelt at se på, hvem der er dine tvangsarvinger: Dine børn og ægtefæller har krav på tvangsarv. Børn benævnes også livsarvinger. Såfremt dine børn måtte være afgået ved døden og har efterladt sig børnebørn, er det børnebørnene, der er tvangsarvinger.

Såfremt du hverken efterlader dig børn/børnebørn eller ægtefælle, har du ingen tvangsarvinger, og du kan derfor frit testere over hele din arv.  


Hvor stor er tvangsarven?

Størrelsen på tvangsarven afhænger både af, hvor mange børn du har og om du er gift. Det følger af arveloven, at ¼ af en livsarvings arvelod er tvangsarv. Hvis du efterlader dig både livsarvinger og ægtefælle, udgør livsarvingernes tvangsarv 1/8 ligesom ægtefællens tvangsarv udgør 1/8. Det samme er tilfældet, hvis man som samlevende har oprettet et udvidet samlevertestamente.  

Omregnet i procenter vil det betyde, at dine tvangsarvinger til sammen har ret til 25% af din arv. Den ene halvdel (12,5%) går til din ægtefælle, mens dine børn sammen skal dele de resterende 12,5%.  

Den resterende del af arven betegnes friarv, og den kan man frit bestemme over i sit testamente.


Kan jeg bestemme over tvangsarven eller minimere den?

Udgangspunktet er, at det ikke er muligt at afskære tvangsarvinger fra at modtage deres tvangsarv, medmindre at tvangsarvingen giver et egentligt arveafkald eller at du bruger hele din formue.

Det er dog muligt at minimere arven til tvangsarven. Det gøres ved at bestemme i testamentet, at livsarvingen alene skal arve sit tvangsarvelod. Forventes der at være en større formue i dødsboet, kan du ved testamentet begrænse tvangsarven til hvert barn til et beløb på 1.290.000 (2019). Beløbet pristalsreguleres hvert år pr. 1. januar. Det er endvidere muligt at båndlægge tvangsarven indtil, at dine livsarvinger er fyldt 25 år. Dette skal også bestemmes ved testamente.  

Er du gift, kan tvangsarven til børnene blive afskåret ved ægtefællens ret til udlæg. Det kaldes et ægtefælleudlæg/suppleringsarv, og består af, at ægtefællen har ret til at udtage den samlede formue, hvis den er begrænset til en værdi på 780.000,00 (2019). Beløbet på 780.000,00 pristalsreguleres årligt.

Denne regel finder anvendelse, hvis der er tale om en mindre samlede formue mellem ægtefællerne, og det er vigtigt at være opmærksom på, at der medregnes de forsikringer og pensioner, som længstlevende har modtaget fra førstafdøde ligesom at det er en betingelse, at længstlevende overtager førstafdødes gældsforpligtelser.  


Opret et testamente

Ved at oprette et testamente, kan du sikre dig, at arven til en eller flere bestemte personer bliver reduceret til tvangsarven. Dette gøres ved at bestemme at personen ”skal arve mindst muligt” eller at personens arv ”skal begrænses til tvangsarven”.

Opretter du ikke et testamente, bliver arven fordelt efter den gældende arvelov. Hvis du efterlader dig ægtefælle og børn, arver ægtefællen halvdelen, mens dine børn arver den anden halvdel (til deling mellem børnene). I en sådan situation kan du begrænse arven til dine børn ved at bestemme, at din ægtefælle skal arve mest muligt, idet du kan testere over 75% af din arv.

Er du ikke gift, men efterlader dig børn, arver dine børn det hele til ligedeling. Også her kan du oprette et testamente, hvis du ønsker, at arven til et eller flere af dine børn skal begrænses til tvangsarven, mens et eller flere af dine øvrige børn skal arve mere.

Uanset din situation kan det også være aktuelt at overveje bestemmelser omkring særeje til arvinger, båndlæggelse og hensættelse af beløb til begravelse og gravstedsvedligeholdelse.  

Brug for et testamente?  

De fleste mennesker kan med fordel oprette et testamente. Kontakt Storm Advokatfirma, hvis du ønsker generel information om arveloven eller opret selv et testamente på vores digitale testamente-generator. De er både juridisk gyldige og de tilgodeser dine særlige ønsker.


Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook