Udvidet samlevertestamente

Hvad er et udvidet samlevetestamente?

Udvidet samlevertestamente

Et udvidet samlevertestamente bruges, så samlevere kan sikre hinanden bedst muligt i tilfælde af et dødsfald. Dermed får man nogenlunde samme rettigheder som ægtefæller.

Hvad er et udvidet samlevertestamente?

Et udvidet samlevertestamente er et testamente specielt udarbejdet til ugifte samlevende, hvor I kan sikre hinanden bedst muligt. Det gør I ved at vælge at arvelovens regler om ægtefællers arveret i høj grad skal gælde for jer, selvom I ikke er gift.

Hvornår har man brug for et udvidet samlevertestamente?

Det er fortsat en udbredt misforståelse, at man automatisk arver sin samlever, når man har levet sammen i et vist antal år. I dag er der mange der vælger at leve sammen uden at indgå ægteskab. Det har medført et behov for mere nutidige regler i arveloven. Det er blandt andet baggrunden for, at Arveloven, der blev indført i 2008 gav mulighed for, at samlevende kunne arve hinanden som ægtefæller ved at oprette et udvidet samlevertestamente.

Der blev samtidig indført regler for, hvem der betragtes som din nærmeste pårørende, når der skal ske udbetaling af forsikringer og pensioner ved dødsfald. Efter de nye regler betragtes samlevende i nyere pensionsordninger som nærmeste pårørende, hvis ikke der er en ægtefælle. Også selvom afdøde har børn. I skal være opmærksomme på, at indsættelse af en begunstiget skal ske ved påtegning på forsikring- eller pensionsordningen og ikke ved oprettelse af testamente.

Du arver ikke automatisk din samlever

Det er som nævnt vigtigt at understrege, at du ikke automatisk arver din samlever, uanset hvor længe I har levet sammen. Dette kan have uhensigtsmæssige konsekvenser for samlevende, der eksempelvis har købt en ejendom i lige sameje. Dør den ene, er det arvinger efter arveloven, der arver halvdelen af ejendommen og formuen i øvrigt. Arvingerne efter loven er i første række børn og børnebørn. Efterlader afdøde sig ikke børn, arver afdødes forældre, søskende, bedsteforældre eller onkler og tanter i nævnte rækkefølge.

Har man som samlevende fået børn sammen, må det oftest betragtes som uhensigtsmæssigt, at de fælles børn, arver afdødes formue. Den efterlevende får måske problemer med at blive boende i fælles hus, eller problemer med at forsørge børnene. Hvis børnene ikke er myndige, bliver børnenes arv indsat på en forvaltningskonto, som den efterlevende ikke har rådighed over.

Udvidet samlevertestamente

Som samlevende kan I altid vælge, at oprette et testamente, og tillægge hinanden en arveret. Såfremt I opfylder betingelserne herfor, kan I vælge at oprette et udvidet samlevertestamente, hvorefter I ønsker at arve hinanden, som var I ægtefæller. Et udvidet samlevertestamente er kun gyldigt, såfremt parterne på tidspunktet for dødsfaldet har levet sammen på fælles folkeregisteradresse i 2 år, eller venter eller har et fælles barn.

Et udvidet samlevertestamente medfører, at I som samlevende opnår en del af de samme rettigheder som ægtefæller efter arveloven. Ugifte samlevende opnår dermed bl.a. ret til suppleringsarv samt fortrinsret til at udtage visse aktiver. I kan derimod ikke sidde i uskiftet bo som samlevende, da det er en mulighed der alene tilkommer ægtefæller med delingsformue.

Det udvidede samlevertestamente giver mulighed for at begrænse tvangsarven til børnene til 1/8, således at samleveren arver 7/8 af den samlede formue. Dette giver jer mulighed for, at I selv kan vælge, hvor stor en del af formuen I ønsker at arve efter hinanden.

Brug for et testamente?  

De fleste mennesker kan med fordel oprette et testamente. Kontakt Storm Advokatfirma, hvis du ønsker generel information om arveloven eller opret selv et testamente på vores digitale testamente-generator. De er både juridisk gyldige og de tilgodeser dine særlige ønsker.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook