Underskrift

Hvad er en gyldig underskrift?

Underskrift

En underskrift er en bekræftelse af en juridisk bindende aftale. For at afgive en gyldig underskrift, skal man være myndig. Underskrifter kan også være digitale.

Hvad er en gyldig underskrift?

En underskrift er en persons navn skrevet af vedkommende, som bekræfter, at de har indgået en aftale eller handel. Det bliver også kaldt for en signatur. En underskrift kan både være på fysiske papir eller som digital signatur.

Underskrifter er nødvendige for at dokumentere, at man har til hensigt at opretholde aftalerne i et dokument. Alle juridisk bindende aftaler kræver en gyldig underskrift fra de involverede parter.

I dansk lov omfatter underskrifter også tegn eller initialer. Det vigtige er, at man kan dokumentere, at personen har forstået og indvilliget i aftalen.

Hvordan laver jeg en gyldig underskrift?

For at afgive en gyldig underskrift, skal du være myndig og forstå aftalens indhold. Du er myndig, når du er over 18 år og i en juridisk forstand, kan tage vare på dine personlige og økonomiske forhold. Hvis du eksempelvis lider af en mental funktionsnedsættelse såsom alvorlig demens, kan du blive umyndiggjort. I det tilfælde vil du som ofte få en værge, der kan underskrive aftaler for dig – hvis de er i din bedste interesse.

For at en aftale er juridisk bindende, skal alle involverede parter som regel underskrive aftalen. Dansk lov kræver dog ikke en skriftlig underskrift ved alle kontrakter eller aftaler. Det er altså muligt at lave mundtlige aftaler. Men uden en underskrift, kan det være svært at bekræfte en aftales gyldighed, hvis der opstår uenigheder eller tvister. Det vil sige, at uden en underskrift, kan du risikere, at aftalen ikke er gyldig i lovens øjne.

Underskrevne dokumenter kan derfor ofte være påkrævet, hvis du skal indgå en gældsaftale eller købe bolig. Mange aftaler skal også udarbejdes på specielt papir eller underskrives med en notar som vidne. Det er med til at forhindre, at underskrifter bliver forfalsket. Notarer bliver især brugt, når du skal underskrive en fuldmagt eller et testamente, da de kan have omfattende juridiske konsekvenser for en persons liv, virke og forhold.

Digital eller elektronisk underskrift

En underskrift kan også være digital. For at bruge en elektronisk underskrift, skal den være unik og tilknyttet underskriveren. Det skal desuden være muligt at se hvad, der er blevet underskrevet.

I dansk lov gælder digitale signaturer, eller elektroniske underskrifter, på lige fod med fysiske underskrifter. Det betyder, at du kan bruge vores digitale kontrakter eller programmer såsom NemID til at underskrive juridiske aftaler. Det skal blot være en måde, hvorpå man kan bekræfte, at underskrifter ikke er blevet forfalsket.

Hvad siger europæisk lovgivningen om digitale underskrifter?

Hvis du skal indgå en aftale med en udenlandsk person, skal du sikre, at landet, som aftalen laves i tillader digitale underskrifter. I Europa er digitale underskrifter bindende på lige fod med fysiske underskrifter. Det blev vedtaget af Europa-Kommissionen i 2011. Den europæiske forordning om digitale signaturer kaldes eIDAS.

Formålet med systemet er at skabe et gensidigt anerkendelsessystem, som er gældende i alle EUs medlemslande og Schweiz.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook