Uskiftet bo

Hvad er uskiftet bo?

Uskiftet bo

Hvad er et uskiftet bo? Hvad er betingelserne og er der fordele såvel som ulemper ved den model? Det finder du svar på i denne artikel.

Hvad er uskiftet bo?

Uskiftet bo kan under visse betingelser være en mulighed for den efterlevende ægtefælle. Overordnet medfører uskiftet bo, at arven til førstafdødes børn ikke udbetales, men i stedet bestyres af den efterlevende ægtefælle. Den efterlevende ægtefælle beholder dermed rådigheden over hele formuen.

En ægtefælle kan alene sidde i uskiftet bo med den del af den afdøde ægtefælles formue som er delingsformue.

Betingelserne for uskiftet bo

Den efterlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo uden tilladelse fra fælles børn, men har den afdøde ægtefælle børn fra tidligere forhold, skal de give deres samtykke til uskiftet bo.

Det er endvidere en forudsætning for at sidde i uskiftet bo, at den efterlevende ægtefælle råder over tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser, ligesom den efterlevende ægtefælle skal kunne dække den afdøde ægtefælles forpligtelser.

Fordele og ulemper ved det uskiftede bo

Den efterlevende ægtefælle beholder rådigheden over hele formuen, og skal ikke udrede arv til børnene. Rådigheden over formuen begrænses dog af, at den efterlevende ægtefælle ikke må misbruge sin rådighed over det uskiftede bos midler. I dette tilfælde kan livsarvingen (eks. børn) kræve at ægtefællen skifter boet, således at arvingen kan få sin arv udbetalt.

Den efterlevende ægtefælle bliver personligt ansvarlig for den afdøde ægtefælles forpligtelser, herunder gældsforpligtelser. Den efterlevende ægtefælle indtræder endvidere i den afdøde ægtefælles skattemæssige stilling, hvilket både kan være en fordel og en ulempe. I visse situationer kan det endvidere være en skattemæssig fordel at skifte, i stedet for at sidde i uskiftet bo, hvorfor der bør søges rådgivning herom.

Så længe ægtefællen sidder i uskiftet bo, kan den pågældende ikke gifte sig igen, da det i så fald er en forudsætning at boet skiftes.

Det kan have store konsekvenser for den efterlevende ægtefælle, om man vælger at sidde i uskiftet bo eller skifte og det er forskelligt hvad der er den mest hensigtsmæssige løsning. Vi anbefaler derfor, at du rådfører dig med en af vores advokater, før du eventuelt tager beslutning om at sidde i uskiftet bo.

Brug for et testamente?  

De fleste mennesker kan med fordel oprette et testamente. Kontakt Storm Advokatfirma, hvis du ønsker generel information om arveloven eller opret selv et testamente på vores digitale testamente-generator. De er både juridisk gyldige og de tilgodeser dine særlige ønsker.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook