Virksomhedspraktik

Hvad er en virksomhedspraktik?

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er en tidsbegrænset tilknytning til en arbejdsplads, hvor du kan få mere erhvervserfaring med en stilling eller opgaver, som du gerne vil arbejde med i fremtiden. Det tilbydes til alle ledige.

Hvad er virksomhedspraktik?

Hvis du er ledig og gerne vil have mere arbejdserfaring eller prøve at komme ind i en ny branche, kan du komme i virksomhedspraktik. Virksomhedspraktik er ikke en reel ansættelse. Det er en kortvarig tidsbestemt tilknytning til en arbejdsplads, hvor du kan opkvalificere dig selv, få noget på CV’et, få foden ind på jobmarkedet og blive afklaret om et bestemt type arbejde passer godt til dig.

Virksomhedspraktik tilbydes kun til dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og revalidender. Når du er i praktik modtager du ikke løn, men derimod din normale ydelse.

Du kan være i virksomhedspraktik hos både offentlige og private virksomheder. Det er som hovedregel ikke tilladt at komme i praktik i den virksomhed, du senest har været ansat i. Praktikkens varighed bliver bestemt af, hvorvidt du er nyuddannet eller ej og hvilken ydelse, du modtager:

 • Dagpengemodtager – fire uger
 • Dagpengemodtager (dimittend) – otte uger
 • Kontanthjælpsmodtager – 13 uger med mulighed for forlængelse
 • Revalidender – 13 uger med mulighed for forlængelse

For virksomheder er virksomhedspraktikken en nem måde at afprøve om en potentiel medarbejder egner sig godt til ens arbejdsplads. De skal ikke betale løn eller forsikring og kan vurdere om den ledige egner sig til et fast job eller en løntilskudsstilling.


Regler for virksomhedspraktikker i 2019

Når du søger om virksomhedspraktik, er der bestemte regler som du og din arbejdsgiver skal overholde.

 • Du skal være godkendt til virksomhedspraktik
 • Din virksomhedspraktik hos en bestemt arbejdsgiver skal godkendes af jobcentret
 • Praktikperioden må ikke overskride den fastlagte periode
 • Du skal stadig søge fuldtidsarbejde under din praktik
 • Du er ikke omfattet af regler, der er fastsat for lønmodtagere, udover arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling
 • Der skal være et rimeligt forhold i virksomheden mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af ansatte i løntilskud eller virksomhedspraktik
 • Hvis du ikke er dækket på anden vis, så dækker jobcentret arbejdsskader eller skader forvoldt på andre personer eller ejendele under din praktik

Hvordan søger man virksomhedspraktik?

Som ledige er det relativt simpelt at søge virksomhedspraktik. Først skal du finde en relevant virksomhed, der kan tilbyde dig opgaver inden for et område, du gerne vil have mere erfaring med. Hvis du ikke selv vil opsøge en virksomhed, kan du også finde mange stillingsopslag om virksomhedspraktik på diverse jobdatabaser. Når du og virksomheden er blevet enige, skal de ansøge jobcentret om at få virksomhedspraktikken godkendt. Det gør de på vitas.bm.dk.

Herefter skal du selv kontakte dit jobcenter og få praktikken skrevet ind i din plan på Jobnet. Når du har gjort det, og jobcentret har godkendt anmodning om virksomhedspraktik, må du lave en praktikaftale og begynde din praktik.

Virksomhedspraktikker som sygemeldt

Selvom du er sygemeldt, er det stadig muligt for dig at få virksomhedspraktik. Formålet med virksomhedspraktik for sygemeldte er at afklare din arbejdsevne og optræne dig, så du får lettere ved at vende tilbage på arbejdsmarkedet. For sygedagpengemodtagere er praktikperioden på 13 uger med mulighed for forlængelse. Det er, fordi man typisk ikke kan arbejde en fuld arbejdsdag under praktikken.

Blev du sygemeldt, mens du var i et ansættelsesforhold, er det også muligt at søge om virksomhedspraktik på din gamle arbejdsplads. Det er dog kun i tilfældet af, at du ikke kan genoptage din stilling med en delvis raskmelding.

Du, din sagsbehandler og en jobkonsulent vil i fællesskab få et overblik over skånebehov, kompetencer, interesser og fremtidige relevante jobmuligheder. Når det er gjort, kan din praktik begynde. 

Undervejs i praktikken vil din jobkonsulent løbende følge op og udarbejde en rapport. Den rapport vil indeholde vurderinger om, du kan raskmeldes eller om du skal overgå til fleksjob, førtidspension, revalidering osv.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook