Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

Købs-og salgsaftale

Skabelon

Ovennævnte parter har indgået denne køb- og salgsaftale ("Aftalen") på de nedenstående vilkår.


1. Beskrivelse af vare

1.1 Sælger skal levere følgende varer til Køber:

LISTE OVER VARER OG MÆNGDE

Evt.

Evt.

Evt.

2. Pris

2.1 Køber skal betale til Sælger ​​BELØB kr., hvilket beløb omfatter eventuel moms, pakning og forsendelsesudgifter.

2.2 Ovenstående beløb betales [ANGIV BETALINGSBETINGELSER].

3. Levering

3.1 Levering af varerne til Køber skal ske senest inden den XX / XX - X.

4. Levering og risiko for tab

4.1 Risikoen for tab eller varernes tilskadekomst, uanset årsagen, skal afholdes af [ANGIV KØBER ELLER SÆLGER], indtil varen er leveret til Køber.

4.2 Varerne anses for leveret til Køber når FX VED KØBERS MODTAGELSE.

5. Undersøgelse ved modtagelse

5.1 Køber skal undersøge varerne ved modtagelsen, og inden X hverdage efter levering give meddelelse til Sælger såfremt varerne ikke har den fornødne mængde, kvalitet eller lignende.

6. Garanti

6.1 Sælger garanterer, at de varer, der sælges i henhold til denne Aftale er fri for væsentlige fejl i udførelse og materialer. Sælgers ansvar efter ovenstående garanti er begrænset til udskiftning af varer eller reparation af defekte varer eller tilbagebetaling af købesummen efter Sælgers eget valg.

6.2 Sælger garanterer desuden, at Sælger på tidspunktet for indgåelsen af ​​denne Aftale har fuld ret til at sælge varerne.

7. Lovvalg og værneting

7.1 Denne aftale er underlagt lovgivningen i Danmark. Eventuelle tvister herunder skal afgøres ved retten i BY.

8. Force Majeure

8.1 Sælger kan, uden ansvar, forsinke leveringen eller annullere denne Aftale på grund af force majeure begivenheder eller andre omstændigheder uden for Sælgers kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejker, naturkatastrofer, politisk uro, embargo, svigt af forsynings kilder, eller lignende.

9. Diverse

9.1 Denne Aftale indeholder hele forståelsen mellem parterne angående køb og salg af varerne og tilsidesætter og erstatter alle tidligere aftaler eller drøftelser med hensyn til spørgsmål, der udtrykkeligt er indeholdt i Aftalen. Ingen ændringer skal ske til denne Aftale, undtagen i skriftlig og underskrevet stand. Ingen af ​​parterne kan overdrage denne aftale eller rettigheder i henhold hertil.

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Købs-og salgsaftale

Købs- og salgsaftale skabelon – få en gratis, retvisende og fyldestgørende købs- og salgsaftale skabelon fra Contractbook. Kan udfyldes på 5 minutter.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu
Kontrakter kan håndteres
på en bedre måde.

Drop at sende PDF'er frem og tilbage.Send din kontrakt med Contractbook og få overblik over fornyelser, deadlines, forpligtelser og meget mere.


Og det er kun begyndelsen...

Send kontrakt med Contractbook
Generér og analysér PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

Opret kontrakter på få minutter. Lav kontraktudkast direkte fra dine andre tools, dine egne skabeloner, eller brug en af vores +100 ready-to-use skabeloner.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
Købs-og salgsaftale
Download PDF file
Key Terms for
Købs-og salgsaftale

Konvertér indholdet af dine kontrakter til værdifulde insights

At behandle standardiserede juridiske kontrakter manuelt er trættende, fejlbehæftet og (lad os være ærlige) kedeligt. Lad vores AI scanner gøre det hårde arbejde for dig.

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Brug i Contractbook

↘︎ Download skabelon