Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
Købs-og salgsaftale

Købs-og salgsaftale

part of contract
part of contract

Ovennævnte parter har indgået denne køb- og salgsaftale ("Aftalen") på de nedenstående vilkår.


1. Beskrivelse af vare

1.1 Sælger skal levere følgende varer til Køber:

LISTE OVER VARER OG MÆNGDE

Evt.

Evt.

Evt.

2. Pris

2.1 Køber skal betale til Sælger ​​BELØB kr., hvilket beløb omfatter eventuel moms, pakning og forsendelsesudgifter.

2.2 Ovenstående beløb betales [ANGIV BETALINGSBETINGELSER].

3. Levering

3.1 Levering af varerne til Køber skal ske senest inden den XX / XX - X.

4. Levering og risiko for tab

4.1 Risikoen for tab eller varernes tilskadekomst, uanset årsagen, skal afholdes af [ANGIV KØBER ELLER SÆLGER], indtil varen er leveret til Køber.

4.2 Varerne anses for leveret til Køber når FX VED KØBERS MODTAGELSE.

5. Undersøgelse ved modtagelse

5.1 Køber skal undersøge varerne ved modtagelsen, og inden X hverdage efter levering give meddelelse til Sælger såfremt varerne ikke har den fornødne mængde, kvalitet eller lignende.

6. Garanti

6.1 Sælger garanterer, at de varer, der sælges i henhold til denne Aftale er fri for væsentlige fejl i udførelse og materialer. Sælgers ansvar efter ovenstående garanti er begrænset til udskiftning af varer eller reparation af defekte varer eller tilbagebetaling af købesummen efter Sælgers eget valg.

6.2 Sælger garanterer desuden, at Sælger på tidspunktet for indgåelsen af ​​denne Aftale har fuld ret til at sælge varerne.

7. Lovvalg og værneting

7.1 Denne aftale er underlagt lovgivningen i Danmark. Eventuelle tvister herunder skal afgøres ved retten i BY.

8. Force Majeure

8.1 Sælger kan, uden ansvar, forsinke leveringen eller annullere denne Aftale på grund af force majeure begivenheder eller andre omstændigheder uden for Sælgers kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejker, naturkatastrofer, politisk uro, embargo, svigt af forsynings kilder, eller lignende.

9. Diverse

9.1 Denne Aftale indeholder hele forståelsen mellem parterne angående køb og salg af varerne og tilsidesætter og erstatter alle tidligere aftaler eller drøftelser med hensyn til spørgsmål, der udtrykkeligt er indeholdt i Aftalen. Ingen ændringer skal ske til denne Aftale, undtagen i skriftlig og underskrevet stand. Ingen af ​​parterne kan overdrage denne aftale eller rettigheder i henhold hertil.

Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button