Salgskontrakter

contract templates

Strømlin oprettelse, afsendelse og sporing af salgsdokumenter med vores voksende bibliotek med skabeloner til salgskontrakter og aftaler, hvilket sparer din virksomhed tid og øger produktiviteten.

Uanset om du køber eller sælger en vare af høj værdi, er det vigtigt at sikre dine interesser. Det er her, en salgskontrakt kommer ind i billedet. 

Men her er hagen: Ikke alle kontrakter er lige gode. 

At forstå de forskellige typer af salgskontrakter er nøglen til at lave den perfekte aftale. Lige så vigtigt er det at vide, hvilke elementer der skal indgå for at sikre, at den er lovlig og kan håndhæves. Så uanset om du skal indgå en aftale om et stort køb eller afslutte et lukrativt salg, er det dit bedste forsvar at bevæbne dig med den rette viden.

Hos Contractbook forstår vi detaljerne i salgssektoren. Det er derfor, vi har opbygget et arsenal af skabeloner og aftaler til salgskontrakter. Vores skabeloner er udviklet af eksperter og løbende forbedret for at tilpasse dem til nye love og markedstendenser, og de hjælper din virksomhed med at navigere i den komplekse kommercielle dokumentation med lethed og selvtillid. 

Brug for hjælp til at læse og analysere din kontrakt for alle de vigtige ting?

Lad vores AI-assistent gøre det hårde arbejde for dig. Det kan opsummere dine kontrakter for risici, farer, og vigtige datoer, så du kan holde dig ajour med fornyelser, deadlines, og mere.
Upload din kontrakt for at se, hvordan det gøres

Hvad skal der stå i en salgsaftale eller -kontrakt?

Selv om hver kontrakt og aftale er unik, er der nogle få punkter, som du aldrig kan udarbejde en kontrakt uden: 

 • Vilkår: Dette inkluderer, hvad varerne er og i hvilke mængder.
 • Købspris: Det betyder, hvor meget køberen skal betale sælgeren og i hvilken valuta.
 • Levering: Her fastsættes datoen for, hvornår varerne skal leveres og i hvilken stand.
 • Risiko for tab: Dette refererer til, hvem der bærer omkostningerne og risikoen, hvis varerne er defekte.
 • Accept: Dette omfatter, hvor lang tid køberen har til at acceptere varerne ved modtagelsen og give besked om eventuelle fejl.
 • Garanti og garanti for ejendomsret: Sælgeren hævder, at alle varer er fri for fejl, men hvad skal der gøres, hvis de viser sig at være defekte? Sælgeren bekræfter også, at han har ret til at sælge varerne. 
 • Gældende lov og værneting: Her nævnes, hvilket lands lov der gælder for aftalen.
 • Force Majeure: Her forklares, hvad der sker i tilfælde af en force majeure-begivenhed.
 • Dokumenter: Dette er de relevante dokumenter, der er nødvendige for at understøtte salget.
 • Købers manglende opfyldelse: Dette henviser til købers forpligtelse til at betale prisen på det aftalte tidspunkt. Hvad sker der, hvis køber ikke betaler på det rigtige tidspunkt? Skriv det her. 
 • Sælgers manglende opfyldelse: Hvad sker der, hvis sælger ikke leverer varen til den aftalte tid? 
 • Manglende overensstemmelse: Når køberen har accepteret og undersøgt varerne, har han/hun flere dage til at gøre sælgeren opmærksom på eventuelle problemer. 
 • Omgåelse af kontrakten: Hvordan håndteres eller løses et eventuelt kontraktbrud? 
 • Afsluttende standardklausuler i aftalen: Disse omfatter hele aftalen, meddelelser, tvistbilæggelsesprocedure, gældende lov og vejledende principper.

Hvornår skal du bruge en skabelon til en salgsaftale?

Mens ejendomstransaktioner er et fremtrædende eksempel, er salgsaftaler uundværlige i mange andre scenarier, hvor forretningsforbindelser afhænger af udveksling af varer.

At have en salgsaftale på plads eliminerer misforståelser eller forvirring. Det, der er tilbage, er et yderst effektivt transaktionsforhold. Det handler om at definere vilkår og betingelser for køb og salg af varer. Begge sider ved, hvad de skal gøre, for at transaktionen kan fortsætte. Som følge heraf er der langt mindre sandsynlighed for juridiske tvister i fremtiden.

Hvor og hvordan skal jeg bruge en skabelon til en salgsaftale?

Det er muligt at udarbejde en kontrakt helt fra bunden, men at bruge en skabelon gør hele processen hurtigere. Det sikrer også, at alle vigtige elementer er med. Når du bruger en kontraktskabelon, kan du stole på, at den resulterende kontrakt er et brugbart juridisk dokument. 

Skabeloner er et fantastisk værktøj, hvis du har brug for mange forskellige salgsaftaler, da de fjerner den administrative byrde. Takket være et dynamisk dataformat hjælper vores kontraktskabeloner med at automatisere hele proceduren, så kontrakterne indeholder alle relevante oplysninger uden besværet med at indtaste hvert eneste ord manuelt hver eneste gang.

Make ‘em dynamic

Tame your chaos with a central place to store and manage contracts, so you can analyze, decide and act quicker.

Give it a try now