Kontraktskabeloner
og aftaler 

Ønsker du at fremskynde din dokumentoprettelsesproces, spare tid og give en letforståelig oplevelse for alle parter? Så er du kommet til det rette sted.

Med vores platform kan du finde den rette kontraktskabelon, redigere den direkte i Contractbook, sende den til underskrift og gemme alle dine kontrakter et centralt sted. Det er effektivitet i sin reneste form - og det hele er gratis.

Har du brug for hjælp til at læse og analysere din kontrakt for de vigtigste detaljer? Lad vores AI-assistent gøre det hårde arbejde for dig. Den kan opsummere dine kontrakter for potentielle risici, farer og vigtige datoer, så du nemt kan holde styr på fornyelser, deadlines og meget mere.

‍Let our AI assistant do the hard work for you. It can summarize your contracts for risks, dangers, and important dates so you can stay on top of renewals, deadlines, and more.
Upload din kontrakt for at se, hvordan det fungerer

Fem grunde til, at du bør bruge kontraktskabeloner

Uanset om du har et juridisk team på tusindvis eller er en enmandshær, der håndterer alt fra ansættelseskontrakter til catering til festen, er der her fem grunde til, at det er en gamechanger at integrere kontraktskabeloner i dine aktiviteter.

Men lad os først se på, hvad en kontraktskabelon egentlig er.

En kontraktskabelon er et allerede forberedt dokument, der beskriver de vilkår og betingelser, som en part opstiller for en anden. Forestil dig det som en standardiseret formular, der giver en ramme, som alle involverede parter kan gennemgå, forstå og i sidste ende blive enige om.

1. Tidsbesparende

Med kontraktskabeloner behøver du ikke længere at opfinde den dybe tallerken for hver aftale. Du strømliner processen og sparer værdifuld tid. Takket være grundlaget i skabelonen kan selv mindre justeringer, som en af parterne anmoder om, nemt imødekommes.

2. Beskyttelse

Hvis du udelukkende laver aftaler med uformelle metoder som håndtryk eller e-mails, er du sårbar over for udnyttelse. Du beskytter din organisation mod potentielle risici og tvister ved at formalisere aftaler med kontraktskabeloner. Konsultation af juridiske eksperter sikrer, at vigtige vilkår indskrives, hvilket giver ro i sindet og beskytter dit omdømme.

3. Professionelt image

At sende en veludformet kontraktskabelon signalerer professionalisme og seriøsitet i dine forretninger. Det handler ikke om at være alt for formel, men om at vise beredvillighed og hensyn til alle involverede parter. Din skabelon afspejler din forpligtelse til fair og gennemsigtige transaktioner.

Når du sender den gennem Contractbook, får den modtagende part den samme letforståelige oplevelse, som du havde, da du lavede kontrakten. 

4. Ansvarlighed

Kontrakter giver klarhed og ansvarlighed, hvilket reducerer sandsynligheden for misforståelser eller tillidsbrud. Ved at opstille klare forventninger og standarder for præstationer fremmer kontraktaftaler ansvarlighed og skaber bedre resultater for alle.

5. Skalérbarhed

Standardiserede kontraktskabeloner letter skalerbarheden ved at strømline interne og eksterne processer. De gør det muligt for din organisation (selv hvis du er et team på én) effektivt at håndtere øget volumen og samtidig opretholde konsistens og compliance. Desuden sikrer centraliseret dokumentation kontinuitet, selv når der sker ændringer i din organisation.

Hvad er forskellen på en aftale og en kontrakt? 

Du vil ofte høre ordene "aftale" og "kontrakt" brugt i flæng i daglig tale. Men selv om de i juridisk forstand kan synes at være synonyme, repræsenterer de forskellige begreber.

Aftale

En aftale kan være uformel og ofte mundtlig. Disse "håndtryksaftaler" er fleksible og baserer sig på parternes gensidige tillid. De kan dog variere i håndhævelighed, især når det drejer sig om store transaktioner eller langsigtede forpligtelser.

Kontrakt

En kontrakt er derimod formel og juridisk bindende. Den kræver skriftlig dokumentation og beskriver hver parts forpligtelser og ansvar. Kontrakter giver klare vilkår og juridisk beskyttelse, minimerer tvister og fungerer som håndgribelige beviser i tilfælde af overtrædelser. Brug af kontraktskabeloner kan fremskynde processen, sikre juridisk håndhævelse og tydelige vilkår.

Ved at forstå forskellen mellem aftaler og kontrakter kan du bedre navigere i forretningsverdenen og beskytte dine interesser.

FAQ

Har du brug for en kontraktskabelon?

open accordion

Hvis din virksomhed involverer seriøse forretninger med andre, så ja, du har brug for en kontrakt. Brug af en skabelon gør processen meget nemmere. Selv hvis du ikke er helt klar til den komplette juridiske behandling, giver en kontraktskabelon et solidt udgangspunkt for din situation.

Hvem underskriver en kontrakt først?

open accordion

Der er ingen streng protokol for, hvem der skal underskrive først. Det vigtigste er, at alle parter er indforståede med vilkårene, før de underskriver. Brug en kontraktskabelon for at forenkle denne proces, da det er et dokument, du kan bruge gentagne gange. Denne fortrolighed hjælper med at minimere overraskelser og gør underskrift processen smidigere for alle involverede.

Kan jeg foretage ændringer i Contractbooks kontraktskabeloner?

open accordion

Ja, 100 %. Vores skabeloner indeholder dynamiske datafelter, som du kan redigere og tilpasse, så de passer til din situation. Hvis du planlægger at foretage drastiske ændringer, bør du rådføre dig med en jurist, før du går i gang.

Hvornår bliver en kontrakt ugyldig?

open accordion

En kontrakt kan blive ugyldig under følgende omstændigheder:

 1. Kontraktbrud: Hvis en part ikke overholder sine forpligtel
 2. ædelse af offentlig orden: Hvis aftalen strider mod love eller samfundsnormer.
 3. Manglende modydelse: Hvis en part ikke modtager noget af værdi til gengæld for sine løfter.
 4. Umulighed: Hvis opfyldelse bliver umulig på grund af uforudsete omstændigheder.
 5. Væsentlig fejl: Hvis der er en væsentlig fejl eller misforståelse i vilkårene.
 6. Manglende handleevne: Hvis en part ikke har retsevne til at indgå kontrakten, f.eks. mindreårige eller personer uden mental kompetence.
 7. Bedragerisk vildledning: Hvis en part med vilje giver falske oplysninger eller skjuler vigtige fakta.

Er Contractbooks kontraktskabeloner virkelig gratis?

open accordion

Ja, alle kontrakt- og aftaleskabeloner er 100 % gratis. Du kan downloade eller bruge skabelonen direkte i Contractbook for en endnu bedre oplevelse. Rediger den, send den til underskrift, og gem den sammen med alle dine andre kontrakter, så du altid har vigtige fornyelsesdatoer og forpligtelser lige ved hånden.

Kan Contractbooks kontraktskabeloner tilpasses?

open accordion

Ja, Contractbooks kontraktskabeloner kan tilpasses fuldt ud, når du bruger vores dokumenteditor med en Contractbook-konto. Du kan også downloade dokumenterne som statiske PDF'er, men de tilbyder ikke den samme funktionalitet som i Contractbook.

Kan jeg tilføje en elektronisk signatur med Contractbook?

open accordion

Ja, du kan underskrive dine kontrakter direkte i skyen. Vælg mellem en række nemme, sikre og juridisk bindende metoder:

 • Underskriv med et klik
 • Håndtegnet
 • SMS-bekræftelse
 • Bank-ID
 • Nationalt ID

Med Contractbook kan du uploade og underskrive kontrakter, du har modtaget fra eksterne samarbejdspartnere, inklusive PDF'er. Alle kontrakter er velkomne her.

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu