Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

Frivilligt forlig med afdragsordning

Skabelon

Undertegnede myndige debitor:

Erkender at være følgende forfaldne beløb skyldig til følgende kreditor.

Det forfaldne krav er opgjort til følgende:


Kravet vedrører   med forfalden rente på 8,05% som er beregnet fra  . Yderligere rente beregnes af det til enhver tid skyldige beløb, med en rentesats svarende til nationalbankens udlånsrente samt et rentetillæg på 8%.

Der er indgået aftale om månedlig afvikling af det skyldige beløb, med   pr. den 28. I måneden, svarende til samlet  .

Første betaling er den  .

Er der som betalingsmetode valgt PBS, kan første betaling tidligst ske den nærmeste 28. i måneden, forudsat at PBS tilmeldingen er sket senest den 12. i måneden. Er PBS tilmeldingen sket efter den 12. i måneden, vil første betaling først kunne ske den 28. Efterfølgende måned. Der beregnes renter i denne periode.

Den til enhver tid resterende restgæld vil være forfalden til betaling og eksekution, der ikke behøver at påbegyndes på debitors bopæl, såfremt en betaling udebliver til forfaldstidspunktet, debitor sælger eller pantsætter fast ejendom eller forretning, debitor afgår ved døden, der bliver foretaget arrest eller anden fogedforretning hos debitor, debitor tager ophold i udlandet, debitor standser sine betalinger, eller søger akkord eller moratorium. Debitor accepterer i den forbindelse at betale yderligere påløbne omkostninger, herunder befordring. Dette frivillige forlig kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. Retsplejelovens §478.

Der tages forbehold for kreditors eventuelle særlige rettigheder i henhold til kontrakt eller lignenden.

Debitor er til enhver tid berettiget at indfri den samlede gæld. Dette kan ske ved at overføre beløbet til nedenstående konto. Kreditor er kun forpligtet til at anerkende betalingen, såfremt debitor har angivet sit sagsnummer korrekt ved betalingen.

Betaling kan ske til:

 

 

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Frivilligt forlig med afdragsordning

Frivilligt forlig med afdragsordning skabelon – få en retvisende og fyldestgørende kontraktskabelon til inddrivelse af debitors gæld fra Contractbook.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu
Kontrakter kan håndteres
på en bedre måde.

Drop at sende PDF'er frem og tilbage.Send din kontrakt med Contractbook og få overblik over fornyelser, deadlines, forpligtelser og meget mere.


Og det er kun begyndelsen...

Send kontrakt med Contractbook
Generér og analysér PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

Opret kontrakter på få minutter. Lav kontraktudkast direkte fra dine andre tools, dine egne skabeloner, eller brug en af vores +100 ready-to-use skabeloner.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
Frivilligt forlig med afdragsordning
Download PDF file
Key Terms for
Frivilligt forlig med afdragsordning

This contract is a mutual non-disclosure agreement between two parties who intend to engage in a project and expect to exchange confidential information during discussions or execution of the project. It defines what constitutes confidential information, outlines the obligations of the parties to maintain confidentiality, addresses ownership and disclaimers of warranties, specifies the effective date and duration, and includes other general provisions.

Konvertér indholdet af dine kontrakter til værdifulde insights

At behandle standardiserede juridiske kontrakter manuelt er trættende, fejlbehæftet og (lad os være ærlige) kedeligt. Lad vores AI scanner gøre det hårde arbejde for dig.

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Brug i Contractbook

↘︎ Download skabelon