Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
Stiftelsesdokument A/S

Stiftelsesdokument A/S

part of contract
part of contract

SELSKABSNAVN A/S

Undertegnede

Navn stifter

Adresse

Adresse

Stifter herved med virkning fra d.d. aktieselskabet:

Navn A/S

Adresse

Adresse

Stiftelsen sker i henhold til nedenstående vedtægter, der er en integreret del af stiftelsesdokumentet.

Stifteren tegner ved underskrift af stiftelsesdokumentet hele selskabskapitalen, der udgør nominelt 500.000 kr. Selskabskapitalen tegnes kontant til kurs 100 svarende til indbetaling af 500.000 kr., der skal indbetales til selskabet senest 3 dage fra d.d.

Med hensyn til anparternes størrelse og rettigheder henvises i øvrigt til selskabets vedtægter.

Der skal ikke tilkomme stifteren eller andre særlige rettigheder eller fordele, ligesom der ikke skal indgås aftale med stifteren eller andre, hvorved der påføres selskabet væsentlige økonomiske forpligtelser.

Selskabet afholder omkostninger ved stiftelsen på op til kr. 10.000.

Selskabet ledes af en bestyrelse, der indtil andet besluttes på selskabets generalforsamling skal bestå af følgende medlemmer:

  • Navn og adresse på bestyrelsesmedlem 1
  • Navn og adresse på bestyrelsesmedlem 2
  • Navn og adresse på bestyrelsesmedlem 3

Selskabet stiftes med følgende direktion:

  • Navn og adresse på direktøren

Da det forventes, at selskabet vil opfylde betingelserne i årsregnskabsloven for at være undtaget fra revisionspligten, stiftes selskabet uden valg af revisor, og selskabets årsrapporter vil ikke blive reviderede.

Person Stifter erklærer at være myndig og ikke at være under værgemål.

Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button