Skabeloner
Stiftelsesdokument A/S

Download Gratis .PDF

Udfyld venligst følgende, for at downloade denne .PDF
Udfyld venligst følgende, for at downloade denne .PDF
Udfyld venligst følgende, for at downloade denne .PDF
Næste
Udfyld venligst de obligatoriske felter!
Awesome! Here is a link to our Drive:
Open PDF
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Se PDF
Godkendt af branchefolk

Stiftelsesdokument A/S

SELSKABSNAVN A/S

Undertegnede

Navn stifter

Adresse

Adresse

Stifter herved med virkning fra d.d. aktieselskabet:

Navn A/S

Adresse

Adresse

Stiftelsen sker i henhold til nedenstående vedtægter, der er en integreret del af stiftelsesdokumentet.

Stifteren tegner ved underskrift af stiftelsesdokumentet hele selskabskapitalen, der udgør nominelt 500.000 kr. Selskabskapitalen tegnes kontant til kurs 100 svarende til indbetaling af 500.000 kr., der skal indbetales til selskabet senest 3 dage fra d.d.

Med hensyn til anparternes størrelse og rettigheder henvises i øvrigt til selskabets vedtægter.

Der skal ikke tilkomme stifteren eller andre særlige rettigheder eller fordele, ligesom der ikke skal indgås aftale med stifteren eller andre, hvorved der påføres selskabet væsentlige økonomiske forpligtelser.

Selskabet afholder omkostninger ved stiftelsen på op til kr. 10.000.

Selskabet ledes af en bestyrelse, der indtil andet besluttes på selskabets generalforsamling skal bestå af følgende medlemmer:

  • Navn og adresse på bestyrelsesmedlem 1
  • Navn og adresse på bestyrelsesmedlem 2
  • Navn og adresse på bestyrelsesmedlem 3

Selskabet stiftes med følgende direktion:

  • Navn og adresse på direktøren

Da det forventes, at selskabet vil opfylde betingelserne i årsregnskabsloven for at være undtaget fra revisionspligten, stiftes selskabet uden valg af revisor, og selskabets årsrapporter vil ikke blive reviderede.

Person Stifter erklærer at være myndig og ikke at være under værgemål.

Underskriver - Contractbook

Ansvarsfraskrivelse: Denne oversigt er kun til orienteringsformål og kan ikke henregnes som juridisk rådgivning

Opret dig hos Contractbook og udnyt det fulde potentiale ved kontraktskabeloner.
Rediger teksten
Udfyld data
Underskriv digitalt
Opbevar dokumenter online
Ret i skabelonenDownload PDF

Opret dig hos Contractbook og udnyt det fulde potentiale ved kontraktskabeloner.

Rediger teksten
Underskriv digitalt
Udfyld data
Folder icon
Opbevar dokumenter online

Other Popular Templates
Opret en gratis konto, for at redigere skabelonen →