Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

Stiftelsesdokument A/S

Skabelon

SELSKABSNAVN A/S

Undertegnede

Navn stifter

Adresse

Adresse

Stifter herved med virkning fra d.d. aktieselskabet:

Navn A/S

Adresse

Adresse

Stiftelsen sker i henhold til nedenstående vedtægter, der er en integreret del af stiftelsesdokumentet.

Stifteren tegner ved underskrift af stiftelsesdokumentet hele selskabskapitalen, der udgør nominelt 500.000 kr. Selskabskapitalen tegnes kontant til kurs 100 svarende til indbetaling af 500.000 kr., der skal indbetales til selskabet senest 3 dage fra d.d.

Med hensyn til anparternes størrelse og rettigheder henvises i øvrigt til selskabets vedtægter.

Der skal ikke tilkomme stifteren eller andre særlige rettigheder eller fordele, ligesom der ikke skal indgås aftale med stifteren eller andre, hvorved der påføres selskabet væsentlige økonomiske forpligtelser.

Selskabet afholder omkostninger ved stiftelsen på op til kr. 10.000.

Selskabet ledes af en bestyrelse, der indtil andet besluttes på selskabets generalforsamling skal bestå af følgende medlemmer:

  • Navn og adresse på bestyrelsesmedlem 1
  • Navn og adresse på bestyrelsesmedlem 2
  • Navn og adresse på bestyrelsesmedlem 3

Selskabet stiftes med følgende direktion:

  • Navn og adresse på direktøren

Da det forventes, at selskabet vil opfylde betingelserne i årsregnskabsloven for at være undtaget fra revisionspligten, stiftes selskabet uden valg af revisor, og selskabets årsrapporter vil ikke blive reviderede.

Person Stifter erklærer at være myndig og ikke at være under værgemål.

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Stiftelsesdokument A/S

Stiftelsesdokument A/S skabelon – få en gratis, retvisende og fyldestgørende aktieselskab stiftelsesdokument skabelon fra Contractbook. Kan udfyldes på 5 minutter.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Se produktgennemgangen

↘︎ Download skabelon