Google Docs available
PDF -fil tilgængelig

Stiftelsesdokument ApS

Skabelon

SELSKABSNAVN ApS

Undertegnede

Navn på stifter

Adresse

Adresse

Stifter herved med virkning fra d.d. anparts­selskabet:

Navn ApS

Adresse

Adresse

Stiftelsen sker i henhold til nedenstående vedtægter, der er en integreret del af stiftelsesdokumentet.

Stifteren tegner ved underskrift af stiftelsesdokumentet hele selskabskapitalen, der udgør nominelt 40.000 kr. Selskabskapitalen tegnes kontant til kurs 100 svarende til indbetaling af 40.000 kr., der skal indbetales til selskabet senest 3 dage fra d.d.

Med hensyn til anparternes størrelse og rettigheder henvises i øvrigt til selskabets vedtægter.

Der skal ikke tilkomme stifteren eller andre særlige rettigheder eller fordele, ligesom der ikke skal indgås aftale med stifteren eller andre, hvorved der påføres selskabet væsentlige økonomiske forpligtelser.

Ved stiftelsen er der truffet bestemmelse om, at selskabet skal afholde stiftelsesomkostningerne, som anslås til at udgøre kr. beløb.

Selskabet ledes af en direktør, der indtil andet besluttes på selskabets generalforsamling skal være Navn.

Da det forventes, at selskabet vil opfylde betingelserne i årsregnskabsloven for at være undtaget fra revisionspligten, stiftes selskabet uden valg af revisor, og selskabets årsrapporter vil ikke blive revideret.

Person Stifter erklærer at være myndig og ikke at være under værgemål.

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Stiftelsesdokument ApS

Stiftelsesdokument ApS skabelon – få en gratis, retvisende og fyldestgørende Anpartsselskabs stiftelsesdokument skabelon fra Contractbook. Kan udfyldes på 5 minutter.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu

Ifølge selskabslovens § 25-27 er det lovpligtigt for en virksomhed at have et stiftelsesdokument, som i øvrigt skal indleveres til Erhvervsstyrelsen.

Et stiftelsesdokument er et dokument, som samtlige stiftere af en virksomhed skal udfyde og underskrive for at kunne oprette selskab i Danmark. Det er lovpligtigt at udarbejde et sådant dokument, uanset om man stifter et anpartsselskab eller et aktieselskab.

Der er ret specifikke formkrav til et stiftelsesdokument, og det skal indeholde nogle obligatoriske oplysninger. Det skal desuden uploades digitalt på Virk, så det er tilgængeligt for Erhvervsstyrelsen.

I umiddelbar forlængelse af dit stiftelsesdokument, skal du udarbejde en ejerbog og nogle vedtægter, der ligeledes skal fremgå. De tre dokumenter udgør på sin vis den skriftlige dokumentation for et selskab, på linje med en fødselsattest for en privatperson. Det er således en betingelse for, at et selskab kan blive momsregistreret og få tildelt et CVR-nummer, at stifterne har et stiftelsesdokument på plads.

Der er ingen krav til, at du skal have en advokat til at udforme dit stiftelsesdokument, men det er meget almindeligt, at man får hjælp til det. Du kan vælge at bruge vores kontraktskabeloner ovenfor, hvis du selv ønsker at komme i gang. I dag er behandlingstiden for godkendelse af et stiftelsesdokument kort, men det er mulig at købe et skuffeselskab, hvis du ønsker at springe ventetiden over.

Hvad skal et stiftelsesdokument indeholde?

Stiftelsesdokumentet skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, herunder skal selskabsformen fremgå, så eventuelle kunder og leverandører kan afgøre, om de vil handle med din virksomhed.

Derudover skal selskabets adresse fremgå, ligesom selskabets stiftere skal oplyses. Det kan både være privatpersoner eller andre selskaber. Det kan eksempelvis være en fordel at oprette et holdingselskab, men det kan du læse mere om her. Det er desuden en forudsætning, at man som stifter er myndig og at man ikke er under konkurs eller rekonstruktion.

Udover disse grundlæggende oplysninger, skal man angive tegningskursen for kapitalandelene – altså den kurs man skal betale for at tegne ny anparter eller aktier i et selskab. Dernæst følger fristerne for tegningen og indbetalingen af kapitalandelene samt datoer for stiftelsens retsvirkning og regnskabets ikrafttræden.

Stiftelsesdokumentet skal endvidere indeholde beslutninger angående revision, størrelsen for den tegnede selskabskapital og særlige rettigheder, fordele eller forpligtelser for stifterne, såfremt der er nogle. Slutteligt skal man angive, hvem der afholder omkostningerne for stiftelsen.

Stifter du et ApS er der en del flere ting, som man skal have med i sit stiftelsesdokument, hvis man har truffet beslutninger for det. Det kan være, hvis der er særlige rettigheder eller fordele for enkelte stiftere - eksempelvis hvis der er indgået en direktørkontrakt og hvis der er nogle væsentlige aftaler, eksemempelvis indgåelsen af en licensaftale. Slutteligt skal der være detaljer om indbetalingen af selskabskapital og specifikationer for, om man har valgt eller fravalgt revision af årsregnskabet. Det skal som minimum fremgå, hvis det er fravalgt.

Stiftelsesdokumenter og selskabsformer

Selskabets stiftere skal tage stilling til selskabets formål og hvilken selskabsform, man opretter. Det afhænger ofte af, hvor meget egenkapital man har til rådighed. Et ApS kan stiftes for mindst 40.000 kr. og et aktieselskab kræver mindst 400.000 kr.

Man kan sagtens selv skrive stiftelsesdokument ud fra de skabeloner, Contractbook har på  Stiftelsesdokument (ApS) og Stiftelsesdokument (A/S). Når stiftelsesdokumentet er underskrevet, eventuelt med en digital signatur, skal det indberettes til Virk.

There's a better way to
deal with contracts

Ditch the PDF back and forth. Send your contract with Contractbook and stay on top of renewals, deadlines, and obligations with automatic reminders, tasks, and more.

And that's just the beginning...

Create & send in Contractbook
Generate & analyze PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

1. Create contracts in seconds. Generate drafts from your connected tools, a form submission, or templates.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
Stiftelsesdokument ApS
Download PDF file
Key Terms of
Stiftelsesdokument ApS

Denne driftsaftale skitserer dannelse, ledelse, kapitalbidrag, allokeringer/distributioner, overførsel af interesser, opløsningsprocedurer, regnskabspraksis og andre operationelle aspekter af et aktieselskab (LLC). Det etablerer LLC som en separat juridisk enhed fra sine medlemmer med gennemgangsbeskatning. Aftalen omfatter beslutningsmyndighed, optagelse af nye medlemmer, regler for tilbagetrækning/overførsel og bestemmelser om skadesløsholdelse.

Convert contracts into insights you can use

Manually processing standardized legal contracts is tedious, error-prone, and (let’s be honest) boring. Let our scanner do the hard work for you.

There are better ways to deal with your contracts.

Ditch Google Docs or static PDFs and let your contract data work for you. Stay on top of renewals, deadlines, and obligations with automatic reminders, tasks, and more — all based on contract data.And that's just the beginning...

Create & SignBook a demo

Thanks! Here's your file:

...if you use Contractbook you could:

  • Save 45+ minutes per contract
  • Reduce operations costs by 25%
  • Improve contract accuracy rate by 100%
Create & Sign in Contractbook

↘︎ Download template