Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

Ekstraordinær generalforsamling (generel)

Skabelon

SELSKABSNAVN

CVR-nr.: CVR-nr.

Dato

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

SELSKABSNAVN

CVR-nr. CVR-nr.

DELTAGERE

Tilstedeværende eller repræsenteret ved behørig fuldmagt var samtlige selskabets

anpartshavere/aktionærer.

DAGSORDEN

Generalforsamlingen var blevet indkaldt til behandling af følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Forslag om beskrivelse

3) Eventuelt

1. VALG AF DIRIGENT

Til dirigent valgtes navn.

Dirigenten konstaterede, at den samlede selskabskapital var repræsenteret personligt eller ved fuldmagt.Med de mødendes enstemmige tilslutning fastslog dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet samtlige anpartshavere/aktionærer havde frafaldet iagttagelse af selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om indkaldelse og fremlæggelse af dokumenter forud for generalforsamlingen.

2. FORSLAG OM

Beskrivelse

Der var stillet forslag om Indsæt.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstem­migt og med alle tilstedeværende stemmer.

3. EVENTUELT

Navn blev enstemmigt bemyndiget til at anmelde ovenstående beslutninger til Erhvervsstyrelsen samt at foretage enhver ændring i og tilføjelser til det af anpartshavere/aktionærer hermed vedtagne og til anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet eller anbefalet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registreringen af de vedtagne ændringer.

Såfremt afholdelse af fornyet generalforsamling eventuel bliver nødvendig for at overholde anmeldelsesfrister, omfatter bemyndigelsen afholdelse af en sådan fornyet generalforsamling og afgivelse af stemmer på anpartshavere/aktionærer vegne i overensstemmelse med den stemmeafgivelse, som er afgivet ved nærværende generalforsamling.

--ooOoo—

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for hævet.

--ooOoo—

Som dirigent

Dato: Dato

Dette referat godkendes hermed som værende en korrekt og fyldestgørende gengivelse af det passerede på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den [dato].

For

navn på anpartshaver1/aktionær1:

Dato: Dato

For navn på anpartshaver2/aktionær2:

Dato: Dato


Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Ekstraordinær generalforsamling (generel)

Ekstraordinær generalforsamling skabelon – få en gratis, retvisende og fyldestgørende skabelon til din ekstraordinære generalforsamling fra Contractbook.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Se produktgennemgangen

↘︎ Download skabelon