Skabeloner
Ekstraordinær generalforsamling (generel)

Download Gratis .PDF

Udfyld venligst følgende, for at downloade denne .PDF
Udfyld venligst følgende, for at downloade denne .PDF
Udfyld venligst følgende, for at downloade denne .PDF
Næste
Udfyld venligst de obligatoriske felter!
Awesome! Here is a link to our Drive:
Open PDF
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Se PDF
Godkendt af branchefolk

Ekstraordinær generalforsamling (generel)

SELSKABSNAVN

CVR-nr.: CVR-nr.

Dato

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

SELSKABSNAVN

CVR-nr. CVR-nr.

DELTAGERE

Tilstedeværende eller repræsenteret ved behørig fuldmagt var samtlige selskabets

anpartshavere/aktionærer.

DAGSORDEN

Generalforsamlingen var blevet indkaldt til behandling af følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Forslag om beskrivelse

3) Eventuelt

1. VALG AF DIRIGENT

Til dirigent valgtes navn.

Dirigenten konstaterede, at den samlede selskabskapital var repræsenteret personligt eller ved fuldmagt.Med de mødendes enstemmige tilslutning fastslog dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet samtlige anpartshavere/aktionærer havde frafaldet iagttagelse af selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om indkaldelse og fremlæggelse af dokumenter forud for generalforsamlingen.

2. FORSLAG OM

Beskrivelse

Der var stillet forslag om Indsæt.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstem­migt og med alle tilstedeværende stemmer.

3. EVENTUELT

Navn blev enstemmigt bemyndiget til at anmelde ovenstående beslutninger til Erhvervsstyrelsen samt at foretage enhver ændring i og tilføjelser til det af anpartshavere/aktionærer hermed vedtagne og til anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet eller anbefalet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registreringen af de vedtagne ændringer.

Såfremt afholdelse af fornyet generalforsamling eventuel bliver nødvendig for at overholde anmeldelsesfrister, omfatter bemyndigelsen afholdelse af en sådan fornyet generalforsamling og afgivelse af stemmer på anpartshavere/aktionærer vegne i overensstemmelse med den stemmeafgivelse, som er afgivet ved nærværende generalforsamling.

--ooOoo—

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for hævet.

--ooOoo—

Som dirigent

Dato: Dato

Dette referat godkendes hermed som værende en korrekt og fyldestgørende gengivelse af det passerede på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den [dato].

For

navn på anpartshaver1/aktionær1:

Dato: Dato

For navn på anpartshaver2/aktionær2:

Dato: Dato


Underskriver - Contractbook

Ansvarsfraskrivelse: Denne oversigt er kun til orienteringsformål og kan ikke henregnes som juridisk rådgivning

Opret dig hos Contractbook og udnyt det fulde potentiale ved kontraktskabeloner.
Rediger teksten
Udfyld data
Underskriv digitalt
Opbevar dokumenter online
Ret i skabelonenDownload PDF

Opret dig hos Contractbook og udnyt det fulde potentiale ved kontraktskabeloner.

Rediger teksten
Underskriv digitalt
Udfyld data
Folder icon
Opbevar dokumenter online

To come

To come

Other Popular Templates
Opret en gratis konto, for at redigere skabelonen →