Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
Fuldmagt

Fuldmagt

part of contract
part of contract

Jeg, Fuldmagtsgiverens navn giver hermed fuldmagt til Fuldmægtigens navn til at Beskriv fuldmagtens omgang (Eksempelvis hjælpemidler, klage, søge agtindsigt)

Underskrifter

En gratis skabelon for en fuldmagt samt en en generel introduktion med information om formkrav og retsvirkninger ved denne type dokument.

Hvad er en fuldmagt?

Med en fuldmagt, eller fuldmagtsblanket, giver du en anden person ret til at handle på dine vegne inden for det område, du har bestemt. Den person som giver fuldmagten kaldes en fuldmagtsgiver, mens den person som modtager fuldmagten, kaldes fuldmægtigen. Med en fuldmagt kan fuldmægtigen altså træffe beslutninger og indgå aftaler på dine vegne overfor en tredjepart.

Du kan give fuldmagt til et begrænset område, som eksempelvis en køb- og salgsaftale, eller hvis du vil have en advokat til at indhente oplysninger eller klage for dig. Du kan dog også give en mere omfattende generalfuldmagt. De bruges eksempelvis, hvis du er blevet dement og ikke selv kan varetage dine økonomiske og/eller juridiske sager. Et selskab kan også give fuldmagt til en eller flere personer, som så har ret til at indgå aftaler på vegne af selskabet. Det kaldes en tegningsregel.

Hvordan ser en fuldmagt ud? 

Der er ingen lovkrav eller formkrav til, hvordan en normal fuldmagt skal se ud. I dette fuldmagt eksempel skal du udfylde navn og CPR-nummer på fuldmægtigen og fuldmagtsgiveren. Dernæst skal du angive det område, fuldmægtigeren har ret til at handle. Sidst men ikke mindst skal din fuldmagt underskrives. Her kan du sagtens bruge Contractbooks digitale signatur.

Der er dog krav til visse typer fuldmagter. Eksempelvis hvis du indgår en fremtidsfuldmagt. De bruges til at bestemme, hvem der kan træffe beslutninger, hvis du eksempelvis skulle blive dement i fremtiden. Det er et relativt nyt fænomen, som du kan læse mere om her.

Man bør i alle tilfælde formulere sin fuldmagt så præcist, som overhovedet muligt. Ved at have klare rammer og præcise beføjelser, altså bemyndigelse, opstår der færre fortolkningsproblemer. Da forhindrer man i sidste ende tvister og misbrug. 

Retsvirkninger 

Hvis en fuldmægtig indgår en lovlig aftale med en trejdepart, virker det præcis som, hvis det var fuldmagtsgiveren. Den fuldmægtiges rolle er at formidle aftalen, så den er bindende for fuldmagtsgiveren. 

Hvis den fuldmægtige overtræder sine beføjelser eller indgår en ulovlig aftale, er hovedprincippet, at fuldmagtsgiveren ikke er bundet af handlen. Hvis en fuldmægtig handler langt ud over sine beføjelser, vil det altså være en retsmangel.

Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button