Google Docs available
PDF -fil tilgængelig

Fuldmagt

Skabelon

Jeg, Fuldmagtsgiverens navn giver hermed fuldmagt til Fuldmægtigens navn til at Beskriv fuldmagtens omgang (Eksempelvis hjælpemidler, klage, søge agtindsigt)

Underskrifter

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Fuldmagt

Få en gratis fuldmagt skabelon. Med en fuldmagt kan du give en anden ret til at handle på dine eller din virksomheds vegne.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu

En gratis skabelon for en fuldmagt samt en en generel introduktion med information om formkrav og retsvirkninger ved denne type dokument.

Hvad er en fuldmagt?

Med en fuldmagt, eller fuldmagtsblanket, giver du en anden person ret til at handle på dine vegne inden for det område, du har bestemt. Den person som giver fuldmagten kaldes en fuldmagtsgiver, mens den person som modtager fuldmagten, kaldes fuldmægtigen. Med en fuldmagt kan fuldmægtigen altså træffe beslutninger og indgå aftaler på dine vegne overfor en tredjepart.

Du kan give fuldmagt til et begrænset område, som eksempelvis en køb- og salgsaftale, eller hvis du vil have en advokat til at indhente oplysninger eller klage for dig. Du kan dog også give en mere omfattende generalfuldmagt. De bruges eksempelvis, hvis du er blevet dement og ikke selv kan varetage dine økonomiske og/eller juridiske sager. Et selskab kan også give fuldmagt til en eller flere personer, som så har ret til at indgå aftaler på vegne af selskabet. Det kaldes en tegningsregel.

Hvordan ser en fuldmagt ud? 

Der er ingen lovkrav eller formkrav til, hvordan en normal fuldmagt skal se ud. I dette fuldmagt eksempel skal du udfylde navn og CPR-nummer på fuldmægtigen og fuldmagtsgiveren. Dernæst skal du angive det område, fuldmægtigeren har ret til at handle. Sidst men ikke mindst skal din fuldmagt underskrives. Her kan du sagtens bruge Contractbooks digitale signatur.

Der er dog krav til visse typer fuldmagter. Eksempelvis hvis du indgår en fremtidsfuldmagt. De bruges til at bestemme, hvem der kan træffe beslutninger, hvis du eksempelvis skulle blive dement i fremtiden. Det er et relativt nyt fænomen, som du kan læse mere om her.

Man bør i alle tilfælde formulere sin fuldmagt så præcist, som overhovedet muligt. Ved at have klare rammer og præcise beføjelser, altså bemyndigelse, opstår der færre fortolkningsproblemer. Da forhindrer man i sidste ende tvister og misbrug. 

Retsvirkninger 

Hvis en fuldmægtig indgår en lovlig aftale med en trejdepart, virker det præcis som, hvis det var fuldmagtsgiveren. Den fuldmægtiges rolle er at formidle aftalen, så den er bindende for fuldmagtsgiveren. 

Hvis den fuldmægtige overtræder sine beføjelser eller indgår en ulovlig aftale, er hovedprincippet, at fuldmagtsgiveren ikke er bundet af handlen. Hvis en fuldmægtig handler langt ud over sine beføjelser, vil det altså være en retsmangel.

There's a better way to
deal with contracts

Ditch the PDF back and forth. Send your contract with Contractbook and stay on top of renewals, deadlines, and obligations with automatic reminders, tasks, and more.

And that's just the beginning...

Create & send in Contractbook
Generate & analyze PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

1. Create contracts in seconds. Generate drafts from your connected tools, a form submission, or templates.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
Fuldmagt
Download PDF file
Convert contracts into insights you can use

Manually processing standardized legal contracts is tedious, error-prone, and (let’s be honest) boring. Let our scanner do the hard work for you.

There are better ways to deal with your contracts.

Ditch Google Docs or static PDFs and let your contract data work for you. Stay on top of renewals, deadlines, and obligations with automatic reminders, tasks, and more — all based on contract data.And that's just the beginning...

Create & SignBook a demo

Thanks! Here's your file:

...if you use Contractbook you could:

  • Save 45+ minutes per contract
  • Reduce operations costs by 25%
  • Improve contract accuracy rate by 100%
Create & Sign in Contractbook

↘︎ Download template