Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

Samarbejdsaftale

Skabelon

Angående samarbejde omkring BESKRIV FORMÅLET.

1.Baggrund og formål

  • 1.1 A er BESKRIV A’S VIRKSOMHED.
  • 1.2 B er BEKSRIV B’S VIRKSOMHED.

1.3 Parterne er derfor blevet enige om, at BESKRIV KORT SAMARBEJDET.
1.4 Der er tale om et frivilligt samarbejde mellem Parterne som enkeltstående virksomheder og ikke et fælles selskab, joint venture eller anden juridisk enhed, og hver Part skal fortsat selv tegne og bære ansvar for hver Parts egen virksomhed og kan ikke forpligte den anden Part.

1.5 Parterne har på denne baggrund indgået følgende samarbejdsaftale (”Aftalen”).

2.Pligter

2.1 Parterne skal hver især optræde loyalt over for den anden Part og tilstræbe et sundt samarbejde.

2.2 A skal: BESKRIV FORPLIGTELSER

2.3 B skal: BESKRIV FORPLIGTELSER

3.Betaling

3.1 I forbindelse med samarbejdet har Parterne aftalt, at BESKRIV EVENTUEL BETALINGSSTRUKTUR.

3.2 Betalinger skal foretages HVER MÅNED I HENHOLD TIL FAKTURA

3.3 Alle priser ovenfor er angivet eksklusiv moms.


4.Periode og opsigelse

4.1 Aftalen indgås for en ubegrænset periode, men kan af Parterne opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

4.2 Såfremt en af Parterne væsentligt misligholder denne Aftale, kan Aftalen dog opsiges straks.

5.Ansvar

5.1 Parterne er hver især ansvarlige for eventuelle skader, de måtte lave eller ansvar de måtte pådrage sig.


6.Forsikring

6.1 Parterne er forpligtet til at have tegnet erhvervsansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab.

6.2 En Part kan kræve at se dokumentation herfor af den anden Part.


7.Fortrolighed

7.1 Kommercielle oplysninger, som Parterne kommer i besiddelse af angående den anden part, skal anses for fortrolige og må ikke videregives til tredjepart uden partens forudgående skriftlige samtykke. Brud herpå udløser en bod på XX kr. pr. overtrædelse. Betaling af bod gør ikke forholdet lovligt.

7.2 Ovenstående forbud skal ikke gælde oplysninger, i) som er offentligt tilgængelige, ii) som en Part kommer i besiddelse af i god tro fra en tredjepart, iii) som en Part er forpligtet til at udlevere i henhold til lov.


8.Øvrige bestemmelser

8.1 Parterne optræder hver som selvstændige erhvervsdrivende og er ikke berettiget til at indgå aftaler på den anden Parts vegne, eller på anden måde at forpligte den anden Part.

8.2 Parterne er ikke berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser under Aftalen til andre.

8.3 Ændringer eller tilføjelser til nærværende Aftale kræver enighed blandt Parterne, og ændringerne eller tilføjelsen vedlægges nærværende aftale som tillæg, og dette tillæg underskrives af begge Parter.

8.4 Hver Part afholder egne omkostninger i forbindelse med indgåelsen af denne kontrakt.

8.5 Aftalen er underlagt dansk ret.

8.6 Tvister, der måtte udspringe af eller i forbindelse med Aftalen skal afgøres ved retten i BY.

Underskrifter

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale skabelon – få en gratis, retvisende og fyldestgørende samarbejdsaftale skabelon fra Contractbook. Kan udflydes på kun fem minutter.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu
Kontrakter kan håndteres
på en bedre måde.

Drop at sende PDF'er frem og tilbage.Send din kontrakt med Contractbook og få overblik over fornyelser, deadlines, forpligtelser og meget mere.


Og det er kun begyndelsen...

Send kontrakt med Contractbook
Generér og analysér PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

Opret kontrakter på få minutter. Lav kontraktudkast direkte fra dine andre tools, dine egne skabeloner, eller brug en af vores +100 ready-to-use skabeloner.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
Samarbejdsaftale
Download PDF file
Key Terms for
Samarbejdsaftale

Konvertér indholdet af dine kontrakter til værdifulde insights

At behandle standardiserede juridiske kontrakter manuelt er trættende, fejlbehæftet og (lad os være ærlige) kedeligt. Lad vores AI scanner gøre det hårde arbejde for dig.

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Brug i Contractbook

↘︎ Download skabelon