Google Docs available
PDF -fil tilgængelig

Ejerbog

Skabelon

SELSKABSNAVN

CVR-nr.: CVR-NR.

Dato: Dato

Navn: SELSKABSNAVN

CVR-nummer: CVR-NR.

Stiftelsesdato: Dato

Selskabskapital: kr. Beløb

Andeles stykstørrelse: Kr. 1,00

En stemme pr. beløb: Kr. 1,00

Seneste registrering: Dato

I alt Beløb


Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Ejerbog

Ejerbog skabelon – få en retvisende og fyldestgørende ejerbog fra Contractbook. Kan udflydes på kun fem minutter og kan downloades gratis.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu

Alle selskaber skal have en ejerbog. Derfor har vi udarbejdet en simpel ejerbog skabelon, der er nem at bruge – og holde up-to-date.

Med en ejerbog skabelon fra Contractbook er du garanteret en fyldestgørende og overskuelig ejerbog for dit selskab. Vi har tilføjet alle de relevante felter og gjort skabelonen nem at udfylde. Det eneste, du skal gøre, er at indsætte oplysninger om dit selskab – og løbende holde den opdateret.

Hvad er en ejerbog?

En ejerbog er en lovpligtig oversigt af hvem, der ejer et selskab. Det betyder, at den skal give læseren et overblik over anparterne og ejerne i et selskab.

Det er selskabets pligt at sørge for, at ejerbogen bliver oprettet og holdt opdateret med de korrekte ejeroplysninger. 

Det behøver dog ikke være en ansat eller ejer i selskab, som står for ejerbogen. Det kan også være en revisor, advokat eller en anden person med indsigt i virksomhedens opbygning og ageren. Hvis det ikke er selskabet selv, der står for ejerbogen, skal den ansvarliges navn og adresse stå i vedtægterne.

Hvem kan tilgå ejerbogen?

Offentligheden har i udgangspunktet ikke adgang til selskabets ejerbog. Der er dog en række personer og instanser, som ejerbogen skal gøres tilgængelig for, hvis de anmoder det. Det er: 

 • De offentlige myndigheder
 • Andre ejere og panthavere
 • En repræsentant for medarbejderne
 • En repræsentant for medarbejdere i de øvrige danske koncernselskaber

Repræsentanterne for medarbejderne har dog kun adgang til ejerbogen, hvis de er berettiget til at vælge medlemmer til selskabets ledelse, men ikke bruger den ret. 

Du kan læse mere om medarbejdernes retten til at vælge medlemmer til selskabets øverste ledelsesorgan i §140 og §141 af selskabsloven.

Frister for ejerbøger og overdragelse

Ejerbogen skal udarbejdes så hurtig som muligt efter, du har oprettet selskabet.

Når du skal overdrage anparter, skal ændringen være registreret seneste to uger efter ejerskiftet. Den nye ejer eller panthaver skal indberette overdragelsen inden denne tidsfrist. Hvis der er tale om aktier, har de derimod ingen indberetningspligt.

Hvornår skal man have en ejerbog?

Alle virksomheder skal føre en ejerbog over de nuværende ejere og panthavere. Det vil sige, at selvom du driver en enkeltmandsvirksomhed, og derfor ikke har ansatte eller delt ejerskab, skal du stadig have en ejerbog.

Hvis én af ejerne ejer mere end 5% af virksomheden, skal dette registreres under virksomhedens ejerforhold. Ellers skal du registrere, at ingen ejer har en andel på mere end 5%.

Hvad skal en ejerbog indeholde?

En ejerbog skal give læseren en klar oversigt over hvem, der ejer en andel i et selskab. Den skal indeholde oplysninger, såsom:

 • Ejerens eller panthavernes anparter i selskabet
 • Ejerens eller panthavernes navn og bopæl
  – Hvis ejeren er en virksomhed, CVR-nummer og hjemsted
 • Anparternes størrelse
 • Erhvervelsesdatoen for anparten
 • Stemmer tilknyttet anparterne

Det er ikke muligt for personligt ejede mindre virksomheder (PMV), enkeltmandsvirksomheder eller filialer at indgå som ejere i en ejerbog. Det er, fordi de ikke er selvstændige juridiske enheder som en person eller et selskab.

Hvis en udenlandsk person eller virksomhed skal eje en andel, skal der ydermere vedlægges dokumentation, der bekræfter ejerens identitet.

Derudover er der ingen reelle krav til opsætningen eller formatet på ejerbøger. De kan være digitale eller på fysisk skrift. Indholdet skal bare være læseligt og indeholde de ovennævnte oplysninger.

There's a better way to
deal with contracts

Ditch the PDF back and forth. Send your contract with Contractbook and stay on top of renewals, deadlines, and obligations with automatic reminders, tasks, and more.

And that's just the beginning...

Create & send in Contractbook
Generate & analyze PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

1. Create contracts in seconds. Generate drafts from your connected tools, a form submission, or templates.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
Ejerbog
Download PDF file
Convert contracts into insights you can use

Manually processing standardized legal contracts is tedious, error-prone, and (let’s be honest) boring. Let our scanner do the hard work for you.

There are better ways to deal with your contracts.

Ditch Google Docs or static PDFs and let your contract data work for you. Stay on top of renewals, deadlines, and obligations with automatic reminders, tasks, and more — all based on contract data.And that's just the beginning...

Create & SignBook a demo

Thanks! Here's your file:

...if you use Contractbook you could:

 • Save 45+ minutes per contract
 • Reduce operations costs by 25%
 • Improve contract accuracy rate by 100%
Create & Sign in Contractbook

↘︎ Download template