Google Docs available
PDF -fil tilgængelig

Vedtægter ApS

Skabelon

SELSKABSNAVN ApS

VEDTÆGTER

SELSKABSNAVN ApS

Som vedtaget ved selskabets stiftelse den Dato.

1. Selskabets navn er SELSKABSNAVN ApS.

2. Selskabets formål er at drive handel og industri herunder gennem holdingvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

3. Selskabets anpartskapital udgør nominelt 50.000 kr. fordelt på anparter à nominelt 1,00 kr. eller multipla heraf.

4. På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på 1,00 kr. én stemme.

5. Generalforsamlinger indkaldes tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved e-mail eller brev til hver enkelt anpartshaver. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen.

6. Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post herunder email i sin kommunikation med anpartshaverne.

7. Selskabet ledes af en direktion, der vælges af generalforsamlingen.

8. Selskabet tegnes af en direktør.

9. Selskabets årsrapporter skal ikke revideres.

10. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Det første regnskabsår løber fra stiftelsen til

31. december [årstal] – vær opmærksom på mulighed for, at første regnskabsår kan være 18 måneder.


Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Vedtægter ApS

Vedtægter ApS skabelon – få en gratis, retvisende og fyldestgørende skabelon til til vedtægter for anpartsselskaber fra Contractbook.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu

Vedtægter er en række interne retningslinker for et selskab, som det er lovpligtigt at udforme og overgive til Erhvervsstyrelsen, når man stifter et selskab. Det gælder uanset, om man stifter et iværksætterselskab, et aktieselskab eller et anpartsselskab. En virksomheds vedtægter er da, ligesom en ejerbog og et stiftelsesdokument, en del af den grundlæggende pakke af dokumenter, som et hvert startup skal have styr på.

Reglerne for vedtægter fremgår af Selskabslovens § 28 og 29. Her finder man de specifikke krav til, hvad der som minimum skal fremgå i en virksomheds vedtægter. Det kan du læse mere om nedenfor eller i vores særskilte artikel om selskabsloven. Ovenfor finder du en række skabeloner til vedtægter for de respektive selskabsformer, som du nemt selv kan udfylde, underskrive og uploade på Virk.dk, hvor det er lovpligtigt at have dem. De er altså en forudsætning for, at du kan have et momsregistreret selskab med CVR-nummer.

Hvad skal vedtægter indeholde?

Ifølge selskabsloven skal vedtægter indeholde en række specifikke informationer:

  • Selskabets navn og formål skal angives. Først og fremmest skal det nemlig være muligt at identificere selskabet. Formålet med et selskab kan kan eksempelvis være, hvis du har et holdingselskab eller det kan være at drive forretning inden for et specifikt område. Det er vigtigt, at du angiver, hvilken selskabsform du har valgt i selve navnet. På den måde kan eksempelvis leverandører tage stilling til, om de vil samarbejde med din virksomhed på baggrund af selskabsformen og dermed, hvordan du hæfter i tilfælde af, at du ikke kan betale dem.
  • Selskabskapitalens størrelse (antal og værdi) skal desuden fremgå, da det også har indflydelse på, hvilken selskabsform du vælger at oprette. Et IVS kan oprettes for 1 kroner, et ApS for 50.000 kroner og et aktieselskab skal mindst have en egenkapital på 500.000 kroner.
  • Rettigheder forbundet med ejerskab af andele. Det kunne eksempelvis være, hvilke stemmerettigheder der er forbundet med at eje andele. Magtforholdet er eksempelvis vigtigt, hvis du har et partnerselskab.
  • Ledelsens (bestyrelse og/eller direktion) struktur og sammensætning. Alle navne på bestyrelsesmedlemmer skal fremgå og nogle vælger også at angive tegningsregel her, selvom det ikke er et krav. Det vil altså sige, at man kan vælge at nedfælde, hvem der kan tegne selskabet udadtil. Det er vigtigt, at du tager stilling til, om du vil have en bestyrelse til at varetage den strategiske ledelse. Ellers kan du vælge at have en direktion som både varetager den daglige og den strategiske ledelse.
  • Proceduren for indkaldelse til generalforsamling (frister og formelle krav), hvor du gennemgår og vedtager årsregnskabet.
  • Selskabets regnskabsår og eventuelt ophørstidspunkt for selskabet. De fleste selskaber vil ikke have et ophørstidspunkt, men det er altså muligt at indskrive en slags udløbsdato.

Hvad kan vedtægter indeholde?

Vedtægter er offentligt tilgængelige, så det kan være en fordel at holde vedtægterne korte og til det allermest nødvendige. Da kan man i stedet specificere detaljer i en ejeraftale, som er fortrolig. Man kan altså lave dem ret standardiserede, særligt også hvis man har et skuffeselskab uden aktivt formål. På den måde sikrer man, at konkurrenterne får minimal indsigt i virksomhedens interne formål. Det er dog kun meningsfuldt at oprette en ejeraftale, hvis der er mere end en ejer af selskabet.

Det er dog almindeligt, at vedtægterne indeholder beskrivelser af forkøbsret til andele, samtykke til overdragelse af andele og tegningsret, altså hvem der kan tegne selskabet udadtil ved at forpligte og repræsentere selskabet. Det kan med fordel specificeres eksempelvis i en direktørkontrakt. Du kan læse denne artikel om, hvorfor du skal holde vedtægterne på et minimum og i stedet udarbejde dine udførlige retningslinjer andetsteds.

Vedtægter er obligatoriske og dermed meget essentielle, men det vil altid være muligt at ændre i dem. Det vil man typisk gøre ved en generalforsamling. Det kan være sig en ordinær eller en ekstraordninær en af slagsen.

There's a better way to
deal with contracts

Ditch the PDF back and forth. Send your contract with Contractbook and stay on top of renewals, deadlines, and obligations with automatic reminders, tasks, and more.

And that's just the beginning...

Create & send in Contractbook
Generate & analyze PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

1. Create contracts in seconds. Generate drafts from your connected tools, a form submission, or templates.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
Vedtægter ApS
Download PDF file
Key Terms of
Vedtægter ApS

Dette dokument skitserer de vigtigste bestemmelser for vedtægterne for et selskab. Det dækker detaljer såsom virksomhedens navn, adresse, formål, medlemmer og deres ejerskabsprocent. Det specificerer også regler omkring aktier, medlemsrettigheder/ansvar, generalforsamlinger, bestyrelsen, afstemning, regnskab, revision, udbytte, tvistbilæggelse og andre juridiske vilkår.

Convert contracts into insights you can use

Manually processing standardized legal contracts is tedious, error-prone, and (let’s be honest) boring. Let our scanner do the hard work for you.

There are better ways to deal with your contracts.

Ditch Google Docs or static PDFs and let your contract data work for you. Stay on top of renewals, deadlines, and obligations with automatic reminders, tasks, and more — all based on contract data.And that's just the beginning...

Create & SignBook a demo

Thanks! Here's your file:

...if you use Contractbook you could:

  • Save 45+ minutes per contract
  • Reduce operations costs by 25%
  • Improve contract accuracy rate by 100%
Create & Sign in Contractbook

↘︎ Download template