Hos Contractbook finder du mange lejekontrakt skabeloner til både erhverv og beboelse. En lejekontrakt regulerer forholdet mellem en lejer og en udlejer af en ejendom.

Hvad er en lejekontrakt?

En lejekontrakt er en skriftlig aftale mellem en lejer og en udlejer. Den beskriver normalt forhold som varighed, lejemålets stand og størrelsen på det pengebeløb, lejer skal betale udlejeren. Når den er indgået, er den bindende for begge parter.

De mange regler som man skal overholde, hvis man vil foretage udlejning af lejemål, er beskrevet i lejeloven. Er der i stedet tale om et salg, et lån eller en gave, skal du bruge henholdsvis en salgsaftale, en låneaftale eller et gavebrev.

Hvordan fungerer en lejekontrakt?

Når man udlejer, afgiver man midlertidigt brugs- og råderetten til en genstand, en rettighed eller en lejlighed mod en modydelse, som typisk er et fast månedligt pengebeløb. I dag vil man af og til støde på det engelske begreb "leasing". Der er dog ingen indholdsmæssig forskel på at lease eller at leje. Derfor er en lejeaftale og en leasingaftale grundlæggende én og samme ting.

Det er altid vigtigt, at man får udarbejdet en korrekt og juridisk gyldig lejekontrakt uanset om det er en lejekontrakt til erhverv eller beboelse. Som med alle andre kontrakter, udformer man en skriftlig version for at skabe en klar procedure og skærme sig imod fremtidige tvister.  Derfor skal en lejekontrakt, som alle andre kontrakter, skrives i et klart og tydeligt sprog, som begge parter forstår. En lejekontrakt skal endvidere være overskueligt sat op, så det er nemt at navigere i aftalens forskellige afsnit. Du kan læse mere om, hvordan du selv kan udforme en god og velskrevet kontrakt i vores gratis e-bog, Den gode kontrakt.

Man skal dog ikke gå i panik, hvis ikke man har en lejekontrakt på plads. Kontoudtog, depositum og eventuelt forudbetalt leje vil være rigelig med bevis for, at du lejer en bolig, selvom der ikke er en kontrakt på plads. Der kan dog opstå andre tvivlsspørgsmål undervejs, som man bør overveje.

lejekontrakt
Lav altid en lejekontrakt

Hvad skal der stå i en lejekontrakt?

Når man skriver en lejekontrakt, skal man først og fremmest kunne identificere aftalens parter. Derfor skal man medtage nogle grundlæggende oplysninger, som navn, adresse samt af og til også et CPR-nummer. Dertil vil der typisk indgå en række kontaktoplysninger, såsom e-mail og telefonnummer. Kontrakten indeholder naturligvis også startdatoen for overtagelsen af lejemålet.

Tidsbegrænset eller ubetinget lejekontrakt?

Hvis der er tale om en tidsbegrænset lejekontrakt, vil man også indskrive datoen for lejemålets ophør og under alle omstændigheder vil man specificere de specifikke aftaler for opsigelsesfristen. Det vil altså sige, at man gerne skal have klare aftaler for hele kontraktens varighed.

Opsigelsesdato

Det kan være en god idé at angive en opsigelsesdato, da man kun har nogle i lejeloven specifikt angivne grunde til at kunne opsige en lejekontrakt. Det kan være, hvis man selv skal bebo ejendommen, eller hvis kontrakten er blevet misligholdt. Man kan med andre ord ikke bare smide en lejer ud af den bolig, man ellers udlejer, hvis ikke man har en lovlig og gyldig grund.

Lejemålets størrelse og månedlige ydelse

I kontrakten skal man naturligvis også beskrive huslejens størrelse, foruden andre pengebeløb der skal betales til udlejeren. Det kan eksempelvis være depositum eller forudbetalt leje, som sikrer udlejeren i tilfælde af misligholdte aftaler. Bemærk desuden, at der er ret faste regler for fastsættelsen af huslejens størrelse, som det kan være rigtig dyrt at overtræde. Man skal blandt andet tage højde for boligreguleringsloven og se, hvad andre udlejere tager for lignende lejemål i området.

Slutteligt kan man eventuelt inddrage detaljer om årlige huslejestigninger samt aftaler angående udgifterne for vand, varme, el og gas. Her er det altid en god idé at være så præcis, som muligt.

Man skal desuden angive størrelsen på lejemålet, hvilket typisk er målt i kvadratmeter. Derudover skal man beskrive alt det inventar, der medfølger i tilfælde af, at lejemålet er møbleret. De fleste lejemål vil eksempelvis have vaskemaskiner eller køleskabe installeret. Dertil skal man angive, om der er fuld brugsret eller begrænset adgang til opbevaringsrum, fællesarealer, cykelskure og andet, der kunne tænkes at medfølge det konkrete lejemål.

Krav til vedligeholdelse

Slutteligt skal man yderligere angive eventuelle krav til vedligeholdelse af lejemålet. Inden man udlejer sin ejendom, er det vigtigt, at man laver en god beskrivelse af lejemålets beskaffenhed, så man undgår at blive anklaget for mangler. Om vendt kan det være svært at få erstatning for skader, hvis ikke man kan bevise, at de ikke er blevet påført i forbindelse med lejerens ophold. Generelt bør man være ret præcis i sine beskrivelse af den slags emner, da det netop er det, en kontrakt er til for. Du kan i øvrigt læse mere om de generelle regler for den gode kontrakt i denne artikel.

Specifikke forhold ved lejemål

Der vil altid være specifikke forhold ved et lejemål. Måske er der nogle særlige regler i ejendommen, som skal overholdes - eksempelvis at man ikke må holde kæledyr. Det kan også være, at der er særlige krav til fraflytning, typisk 14 dage før lejemålets ophør, således at udlejer har mulighed for at renovere og besigtige lejemålet, før en ny lejer flytter ind.

Se vores lejekontrakt skabeloner til erhverv og beboelse ovenfor, hvis du vil have et lidt mere konkret bud på, hvordan en lejekontrakt kan se ud. Du kan desuden oprette dig gratis på Contractbook, så du altid har styr på, hvor du opbevarer din kontrakt. Er man utilfreds med sin husleje, kan man kontakte huslejenævnet for en afgørelse.

Tidsbegrænset lejekontrakt

Mange udlejere laver en tidsbegrænset lejekontrakt på lige under 2 år for at forlænge dem ved udløb. Sådan en slags lejekontrakt kan blive betragtet som ulovlig eller ugyldig, da det anses for at være en omgåelse af reglerne. Du skal have en god grund til at udleje med en tidsbegrænset lejeperiode. Det kan være, hvis du er udstationeret eller er ude og rejse i forbindelse med ferie.

Der er dog andre og mere lempelige regler, hvis man udlejer et værelse i en ejendom, man selv bor i. Når man skal indgå en erhvervslejekontrakt, er det vigtigt, at man har tegningsregel. Der er med andre ord stor forskel på, om du selv bor i lejemålet eller om du lejer en bolig ud, som ud ikke selv bor i, når du skal udforme en lejekontrakt.

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu