Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

Låneaftale

Skabelon

(Hver af parterne kaldet ”Part” og samlet ”Parterne”.)

1. Lånet

1.1 Långiver låner hermed XXX kr. (”Lånet”) til Låntager, som samtidig anerkender at skylde Långiver samme beløb.

1.2 Lånet overføres til Låntagers konto i BANK, REG NR. KONTO NR. den DATO.

2. Lånebetingelser

2.1 Lånet er rente- og afdragsfrit indtil DATO (”Låneperioden”).

2.2 Långiver kan ikke opsige Lånet til hel eller delvis indfrielse i Låneperioden.

2.3 Lånet forfalder til fuld indfrielse ved udløbet af Låneperioden og Lånet kan herefter kræves indfriet af Långiverne ved påkrav.

2.4 Lånet kan fra Låntagers side til enhver tid indfries helt eller delvist.

3. Diverse bestemmelser

3.1 Aftalen kan ikke overdrages eller på nogen måde overføres, hverken til eje eller til sikkerhed uden Långivers skriftlige accept.

3.2 Aftalen kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jfr. retsplejelovens § 478, stk.1, nr. 5.

3.3 Uanset ovenstående er Låntager er forpligtet til at tilbagebetale Lånet (inklusiv eventuelle renter) i tilfælde af 1) at Låntager dør eller 2) ved indledning af Låntagers likvidation, opløsning, konkurs, rekonstruktion eller anden insolvensbehandling.

3.4 Aftalen er underlagt dansk lovgivning.

3.5 Eventuelle tvister som måtte udspringe af Aftalen, skal afgøres ved [ANGIV RET].

3.6 Aftalen underskrives i ét originaleksemplar, som opbevares af Långiver, og én kopi, som opbevares af Låntager.

Underskrifter

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Låneaftale

Låneaftale skabelon – få en gratis, retvisende og fyldestgørende låneaftale skabelon fra Contractbook. Kan udflydes på kun fem minutter.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu
Kontrakter kan håndteres
på en bedre måde.

Drop at sende PDF'er frem og tilbage.Send din kontrakt med Contractbook og få overblik over fornyelser, deadlines, forpligtelser og meget mere.


Og det er kun begyndelsen...

Send kontrakt med Contractbook
Generér og analysér PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

Opret kontrakter på få minutter. Lav kontraktudkast direkte fra dine andre tools, dine egne skabeloner, eller brug en af vores +100 ready-to-use skabeloner.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
Låneaftale
Download PDF file
Key Terms for
Låneaftale

This contract is a consultant agreement between a company and a consultant for the consultant to perform certain tasks for the company's project. It outlines the scope of work, consultant's obligations, compensation, intellectual property rights, term and termination, limitation of liability, confidentiality, and other general terms. The consultant will be paid a fixed fee for completing the tasks described in Appendix A, with potential for milestone payments if agreed upon. The company retains all intellectual property rights arising from the consultant's work.

Konvertér indholdet af dine kontrakter til værdifulde insights

At behandle standardiserede juridiske kontrakter manuelt er trættende, fejlbehæftet og (lad os være ærlige) kedeligt. Lad vores AI scanner gøre det hårde arbejde for dig.

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Brug i Contractbook

↘︎ Download skabelon