Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
Låneaftale

Låneaftale

part of contract
part of contract

(Hver af parterne kaldet ”Part” og samlet ”Parterne”.)

1. Lånet

1.1 Långiver låner hermed XXX kr. (”Lånet”) til Låntager, som samtidig anerkender at skylde Långiver samme beløb.

1.2 Lånet overføres til Låntagers konto i BANK, REG NR. KONTO NR. den DATO.

2. Lånebetingelser

2.1 Lånet er rente- og afdragsfrit indtil DATO (”Låneperioden”).

2.2 Långiver kan ikke opsige Lånet til hel eller delvis indfrielse i Låneperioden.

2.3 Lånet forfalder til fuld indfrielse ved udløbet af Låneperioden og Lånet kan herefter kræves indfriet af Långiverne ved påkrav.

2.4 Lånet kan fra Låntagers side til enhver tid indfries helt eller delvist.

3. Diverse bestemmelser

3.1 Aftalen kan ikke overdrages eller på nogen måde overføres, hverken til eje eller til sikkerhed uden Långivers skriftlige accept.

3.2 Aftalen kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jfr. retsplejelovens § 478, stk.1, nr. 5.

3.3 Uanset ovenstående er Låntager er forpligtet til at tilbagebetale Lånet (inklusiv eventuelle renter) i tilfælde af 1) at Låntager dør eller 2) ved indledning af Låntagers likvidation, opløsning, konkurs, rekonstruktion eller anden insolvensbehandling.

3.4 Aftalen er underlagt dansk lovgivning.

3.5 Eventuelle tvister som måtte udspringe af Aftalen, skal afgøres ved [ANGIV RET].

3.6 Aftalen underskrives i ét originaleksemplar, som opbevares af Långiver, og én kopi, som opbevares af Låntager.

Underskrifter

Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button