Skabeloner
Låneaftale

Download Gratis .PDF

Udfyld venligst følgende, for at downloade denne .PDF
Udfyld venligst følgende, for at downloade denne .PDF
Udfyld venligst følgende, for at downloade denne .PDF
Næste
Udfyld venligst de obligatoriske felter!
Awesome! Here is a link to our Drive:
Open PDF
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Se PDF
Godkendt af branchefolk

Låneaftale

(Hver af parterne kaldet ”Part” og samlet ”Parterne”.)

1. Lånet

1.1 Långiver låner hermed XXX kr. (”Lånet”) til Låntager, som samtidig anerkender at skylde Långiver samme beløb.

1.2 Lånet overføres til Låntagers konto i BANK, REG NR. KONTO NR. den DATO.

2. Lånebetingelser

2.1 Lånet er rente- og afdragsfrit indtil DATO (”Låneperioden”).

2.2 Långiver kan ikke opsige Lånet til hel eller delvis indfrielse i Låneperioden.

2.3 Lånet forfalder til fuld indfrielse ved udløbet af Låneperioden og Lånet kan herefter kræves indfriet af Långiverne ved påkrav.

2.4 Lånet kan fra Låntagers side til enhver tid indfries helt eller delvist.

3. Diverse bestemmelser

3.1 Aftalen kan ikke overdrages eller på nogen måde overføres, hverken til eje eller til sikkerhed uden Långivers skriftlige accept.

3.2 Aftalen kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jfr. retsplejelovens § 478, stk.1, nr. 5.

3.3 Uanset ovenstående er Låntager er forpligtet til at tilbagebetale Lånet (inklusiv eventuelle renter) i tilfælde af 1) at Låntager dør eller 2) ved indledning af Låntagers likvidation, opløsning, konkurs, rekonstruktion eller anden insolvensbehandling.

3.4 Aftalen er underlagt dansk lovgivning.

3.5 Eventuelle tvister som måtte udspringe af Aftalen, skal afgøres ved [ANGIV RET].

3.6 Aftalen underskrives i ét originaleksemplar, som opbevares af Långiver, og én kopi, som opbevares af Låntager.

Underskrifter

Underskriver - Contractbook

Ansvarsfraskrivelse: Denne oversigt er kun til orienteringsformål og kan ikke henregnes som juridisk rådgivning

Opret dig hos Contractbook og udnyt det fulde potentiale ved kontraktskabeloner.
Rediger teksten
Udfyld data
Underskriv digitalt
Opbevar dokumenter online
Ret i skabelonenDownload PDF

Opret dig hos Contractbook og udnyt det fulde potentiale ved kontraktskabeloner.

Rediger teksten
Underskriv digitalt
Udfyld data
Folder icon
Opbevar dokumenter online

Other Popular Templates
Opret en gratis konto, for at redigere skabelonen →