Google Docs available
PDF -fil tilgængelig

Tillægsaftale (Tillæg til kontrakt)

Skabelon

1. Baggrund

Parterne har tidligere indgået aftale angående [ANGIV] (”Aftalen”).
Parterne er blevet enige om at foretage visse ændringer til Aftalen som anført i dette tillæg.

2. Ændringer

Parterne er blevet enige om at ændre følgende i Aftalen:
[ANGIV ÆNDRINGER OG NY ORDLYD].

3. Afsluttende

Ud over ovenstående, foretages der ikke yderligere ændringer i Aftalen, som herefter skal fortsætte i sin helhed med de angivne ændringer.

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Tillægsaftale (Tillæg til kontrakt)

Tillægsaftale skabelon – få en gratis, retvisende og fyldestgørende tillægsaftale skabelon fra Contractbook. Kan udfyldes på 5 minutter.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu

Nogle gange kan man have brug for at ændre forhold i en allerede indgået aftale. Det kan være, hvis der opstår ændringer af love eller hvis man har genforhandlet nogle vilkår. Eksempelvis kan man have brug for at opdatere en ansættelsesaftale, hvis der er ændringer af funktionærloven eller hvis man aftaler en ny forbedret løn.

I stedet for så at ændre eller opsige hele kontrakten, kan man med fordel lave et tillæg (allonge) den eksisterende kontrakt. Det kalder man en tillægsaftale, et tillæg til kontrakt eller en allonge. Man vil typisk vedhæfte tillægget som et bilag til den oprindelige aftale. Dermed vil den oprindelige ordlyd blive ugyldig og erstattet af en ny, der stadig er gældende i henhold til aftaleloven. Vi anbefaler, at man opbevarer sin tillægsaftale sammen med den oprindelige hovedaftale. Gerne som et bilag. På den måde sikrer man, at der ikke er tvivl om tillægsaftalens gyldighed.

Hvad indeholder en tillægsaftale?

Der er som sådan ingen formkrav til en tillægsaftale, såfremt de overholder gældende love. Det kan dog være en god idé at orientere sig om, hvordan man udformer den gode kontrakt. For ligesom en hovedaftale, skal en tillægsaftale være klart og tydeligt formuleret, overskueligt opsat og forfattet i et tilgængeligt sprog for alle kontraktens parter.

Når man laver en tilllægsaftale, vil man først angive den oprindelige aftale, som skal ændres eller hvor der skal vedhæftes et tillæg. På den måde gør man det klart at begge aftaler fortsat vil være gældende.

Derudover vil man beskrive den del af aftalen, der bortfalder eller ændres, samt hvornår tillægget træder i kraft. Dernæst skal man så skrive den nye ordlyd, hvilket vil sige selve ændringen. Det er altså meget lige til og ofte vil man kunne bruge den samme formulering med ændring af data.

Afsluttende vil man for klarhedens skyld bekendtgøre, at der ikke foretages yderligere ændringer af den oprindelige aftale. Dermed skal den fortsætte med de angivne ændringer.

There's a better way to
deal with contracts

Ditch the PDF back and forth. Send your contract with Contractbook and stay on top of renewals, deadlines, and obligations with automatic reminders, tasks, and more.

And that's just the beginning...

Create & send in Contractbook
Generate & analyze PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

1. Create contracts in seconds. Generate drafts from your connected tools, a form submission, or templates.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
Tillægsaftale (Tillæg til kontrakt)
Download PDF file
Key Terms of
Tillægsaftale (Tillæg til kontrakt)

Convert contracts into insights you can use

Manually processing standardized legal contracts is tedious, error-prone, and (let’s be honest) boring. Let our scanner do the hard work for you.

There are better ways to deal with your contracts.

Ditch Google Docs or static PDFs and let your contract data work for you. Stay on top of renewals, deadlines, and obligations with automatic reminders, tasks, and more — all based on contract data.And that's just the beginning...

Create & SignBook a demo

Thanks! Here's your file:

...if you use Contractbook you could:

  • Save 45+ minutes per contract
  • Reduce operations costs by 25%
  • Improve contract accuracy rate by 100%
Create & Sign in Contractbook

↘︎ Download template