Et gældsbrev kendes også som en låneaftale. Det er et juridisk bindende brev, som skal dokumentere en gæld. Har en person lånt penge af en anden, vil man altså kunne bevise det med et gældsbrev-

Der er hverken formkrav eller krav til en advokatgodkendelse, når man konciperer et gældsbrev. Der er med andre ord stor frihed til at udforme aftalen. Det er alligevel en god idé at have et skriftligt dokument, som er underskrevet af både långiver og låntager, så man kan dokumentere lånet.

Brevet er nemlig til for at skabe klarhed over en aftale. Det vil sige, at den skal formuleres klart og tydeligt, så der ikke hersker nogen tvivl om, hvem der skylder hvem, hvor meget der er tale om og hvornår det skal betales tilbage.

Et gældsbrev angår typisk et pengebeløb, men det kan også være fysiske ting. Det er afgørende, at man sørger for, at det ikke fremgår som en gave. Dermed undgår man at betale afgift af beløbet. Der er heller ikke noget loft på, hvor meget man vi udlåne eller låne.


Hvad skal der stå i et gældsbrev?

Et gældsbrev skal beskrive diverse betingelser for lånet. Det vil altså sige de aftalte vilkår for lånet. Typisk vil starte med at definere de to parter. Dernæst vil man beskrive lånets størrelse og karakter. Det vi sige, hvem er parter i aftalen og hvad handler aftalen om.

Herunder vil et gældsbrev normalt indeholde beskrivelser af afdrag og tilbagebetalingsfrister samt eventuelle renter og afslag i renter i tilfælde af hurtigere tilbagebetaling. Dertil følger, om der skulle være et depositum eller om der skulle følge en faktura, når lånet er betalt. Det kan være en god idé at beskrive, hvad der sker i tilfælde af dødsfald og konkurs. Skriver man ikke noget om betalingstiden, skal skylderen tilbagebetale lånet, så snart fordringshaveren forlanger det. Det beskriver § 5 i gældsbrevsloven.

Slutteligt vil det være fordelagtigt, hvis man medtager en klausul, som forholder sig til retsplejelovens § 478. Den handler om tvangsfuldbyrdelse. En tvangsfuldbyrdelse er, når man gennemtvinger et krav ved fogedretten. Dertil skal Den gode kontrakt indeholde nøje beskrivelser af, hvad der vil ske, hvis der forekommer misligholdelse. Det kunne være et afsnit om værneting.

Sådan skriver du et gældsbrev

Du kan til hver en tid benytte sig af Contractbooks skabelon til et gældsbrev, som du kan tilgå ovenfor. Når du skriver et gældsbrev, skal du være så klart i mæglet, som overhovedet muligt.

Beskriv det lånte nøje. Er der tale om en ting, bør du beskrive dets stand og beskaffenhed, så der ikke falder anklager og uenigheder om eventuelle mangler. Man skal skrive klart og tydeligt - i aktive og ikke mindst kort sætninger. Dermed sørger man for, at alle parter er helt på det rene med aftalens indhold.


Lån er betingede af gensidig tillid mellem parterne. Lige netop det kan et gældsbrev være behjælpeligt med at sikre. Særligt hvis lånet foretages mellem gode venner eller familie, er det en god idé at have en formuleret kontrakt, så der ikke opstår tvivl eller uenighed, som kan splitte jer ad.

Det handler om ikke at få brug for inkasso.

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu